כללי בארכיון

  • קטינים ובני נוער עומדים למשפט על מעשים פליליים בבית משפט לנוער. בית המשפט לנוער היא הסמכות הבלעדית לדון בעבירות שביצעו מי שהיו קטינים ובני נוער בזמן ביצוע העבירה. בית המשפט […] 0
  • הלבנת הון היא העלמת מקור של כספים שהתקבלו מביצוע עבירות פליליות. מלביני הון יבקשו לעשות שימוש בכספים הללו תוך שהם מסתירים ומטשטשים את המקור של הכסף, הופכים אותו לבלתי חוקי […] 0
  • עבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות במהותן. מדובר בעבירות של לקיחת כספים במרמה או תוך זיוף, מעילה בכספים, קבלת שוחד בתמורה לטובת הנאה, וכולי. 0
  • עבירות רכוש מבוצעות במטרה לפגוע ברכוש של אחר ולשלול את זכויותיו בו. לעבירות אילו יכולה להתלוות אלימות פיזית ואז מדובר בנסיבות מחמירות של העבירה. החומרה של העבירה תלויה בנסיבות, בגודל […] 0
  • לפי חוק סדר הדין הפלילי אין למהר ולקבוע מעצר עד תוך ההליכים, ויש לוודא קיומן של ראיות לכאורה להרשעת הנאשם. בית המשפט יצטרך לקבוע אם בראיות הקיימות בבקשה להארכת מעצר […] 0