כללי בארכיון

  • דין משמעתי עוסק בהפרה של תקנון ו/או כללים ו/או הוראות, המקובלים בארגון מסוים. עובדים בארגון או מוסד כפופים להוראות דין משמעתי כלומר להסדרי משמעת שרלוונטיים לאותו ארגון. הארגון מסמיך גורם […] 0
  • חוק שחרור על תנאי ממאסר 2001 קובע, כי ועדת השחרורים יכולה לשחרר שחרור מוקדם את האסיר אחרי שני שליש מתקופת מאסרו. הרעיון מאחורי השחרור המוקדם הוא ניכוי שליש מתקופת המאסר […] 0
  • חיילים המשרתים בסדיר, במילואים, אנשי קבע, קצינים, ואזרחים עובדי צה”ל  נתונים למרותו של הצבא. כל מי שמשרת בצבא ומבצע עבירות משמעת, עבירות צבאיות, ועבירות פליליות ייחקר בידי גורמים צבאיים, יישפט […] 0
  • במדינת ישראל יש הגבלה על החזקת נשק. כדי להחזיק בנשק צריך רישיון אשר מקנה לבעליו אפשרות לרכוש, ולעשות שימוש בזמן הצורך בכלי הנשק. הזכות להחזיק נשק אינה מוקנית כלומר יש […] 0
  • ערעור הינו הליך משפטי שמאפשר למי שרואה עצמו כנפגע מהכרעת הדין או גזר דין של בית המשפט, לפנות לערכאה גבוהה יותר, כדי לבחון שוב את פסק הדין שניתן נגדו ולזכות […] 0