תקיפת שוטר

תקיפת שוטרהדין הפלילי רואה במעשה של תקיפה כעבירה פלילית חמורה ולאור חשיבותה של המשטרה בשמירה על הסדר הציבורי ושלטון החוק, נקבעה עבירה נפרדת של תקיפת שוטר.

זו נתפסת כפגיעה לא רק בשוטר עצמו, אלא בביטחון הציבור כולו ולכן קבע המחוקק לעבירה זו, באופן יוצא דופן, עונש מינימאלי של מאסר בן חודש ימים. העונש המקסימאלי בגין מעשה זה, הוא עד 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

מהי תקיפת שוטר?

המונח תקיפה מוגדר בחוק העונשין כמעשה של הכאה, דחיפה או הפעלת כח בדרך אחרת, ללא הסכמתו של הקורבן או כאשר הסכמתו הושגה בתרמית. העבירה של תקיפת שוטר (סעיף 273 לחוק העונשין) נוצרת כאשר אדם תוקף שוטר בעת מילוי תפקידו, או לחילופין תוקף אדם שאינו שוטר, בעת שהוא מסייע לשוטר במילוי תפקידו.

על מנת להביע את חומרת העבירה, קבע המחוקק עונש מינימאלי בגין עבירה זו העומד על מאסר של חודש ימים. כלומר, לבית המשפט אין ככלל, שיקול דעת בעניין הזה, בעת הרשעת הנאשם, אלא למעט מקרים חריגים מאוד. העונש המקסימאלי בגין עבירה זו כאמור, הוא עד 3 שנות מאסר. יודגש כי לשם הרשעה בעבירה של תקיפת שוטר, אין חובה להוכיח כוונה תחילה ,אלא די בכך כי יתבצע מעשה של תקיפה ויוכח כי התוקף ידע כי קורבן התקיפה הוא שוטר.

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות (סעיף 274 לחוק העונשין) קובעת עונש מינימאלי של שלושה חודשי מאסר ועונש מקסימאלי של עד 5 שנות מאסר. מתי מדובר על נסיבות מחמירות? כאשר התקיפה בוצעה באחת הנסיבות האלו: כוונה להפריע לשוטר במילוי תפקידו, כאשר התוקף היה מזוין בנשק חם או קר או כאשר התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים.

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

במטרה להגן על ציבור השוטרים ולאפשר להם לבצע את עבודתם כהלכה, לצדה של עבירת תקיפת שוטר, נקבעה גם עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ( סעיף 275 לחוק). על פיה, מעשה שנועד להפריע במכוון לשוטר בעת מילוי תפקידו, או להפריע לאדם אחר המסייע לשוטר, דינו עונש מאסר מינימאלי של שבועיים ימים והעונש המקסימאלי עומד על  עד 3 שנות מאסר. עבירה זו, גם היא כוללת נסיבות מחמירות (סעיף 275 א’ לחוק) והענישה בגינה הוא עד 5 שנות מאסר, כך למשל כאשר אדם מיידה אבן או חפץ אחר לעברו של שוטר, או רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר במילוי תפקידו.

ייצוג משפטי של עורך דין פלילי

נעצרת בחשד של תקיפת שוטר או הפרעה לשוטר במילוי תפקידו? אין זה עניין של מה בכך. המשטרה, התביעה ובתי המשפט רואים בעבירה זו כחמורה ביותר משהיא פוגעת לא רק בקרובן העבירה, אלא באינטרס הציבורי בכללותו.  אי לכך, לא פעם, אף מי שנאשם בתקיפה בנסיבות קלות יחסית, יכול למצוא עצמו עומד מול דרישה של התביעה למאסר בפועל.

משכך, אם זומנת לחקירה או נעצרת בגין חשד זה, כדאי לפנות באופן מיידי לייצוג משפטי של עורך דין מומחה. ראשית כל, עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה ואת האפשרות לסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום.

כך למשל במצב שבו יש קושי להוכיח את מעשה התקיפה עצמו, או כאשר אין הוכחה לכך כי החשוד היה מודע לכך כי הקורבן הוא שוטר. במקרים אחרים, בהם ניתן להוכיח אשמה, יפעל עורך הדין להפחתת חומרת האישום,

למשל ממעשה של תקיפה בנסיבות מחמירות לעבירת תקיפה רגילה, שהרי לדבר יש משמעות רבה בחומרת הענישה שבית המשפט יוכל להטיל במקרה של הרשעה. ייצוג משפטי הולם אפוא הוא קריטי עבור חשודים ונאשמים בעבירה זו ויכול לעשות את כל ההבדל בין ענישה מקלה של מאסר על תנאי וקנס כספי לבין עונש מאסר ממושך.