תקיפת בן משפחה/בת זוג

תקיפת בן משפחה/בת זוגתקיפה הינה עבירה פלילית. החוק מגדיר “תקיפה” כמצב בו אדם מכה או מפעיל כוח נגד אחר, בלי הסכמה או בהסכמה שהתקבלה במרמה. “כוח” יכול להיות אור, חשמל, גז, וכולי.

עבירת תקיפה סתם

היא הקלה ביותר מבין עבירות התקיפה עם זאת עלולה להביא לחקירה במשטרה, לרישום פלילי, הליך שיפוטי, ועונש מאסר. עבירת התקיפה אינה דורשת שיגרמו נזקים משמעותיים למותקף, ומספיקה אי הנוחות שנגרמה לקורבן כדי לבסס את העבירה.

מדובר בהפעלה של כוח בכל דרגה שהיא, המבוצעת נגד רצון הזולת. התקיפה הינה פגיעה באוטונומיה של הפרט, ואפילו טפיחה בנסיבות ספציפיות, דחיפה קלה, וכן יריקה, עשויות להיחשב לתקיפה, גם אם המותקף לא נפגע בגופו ולא נגרמה לו חבלה כלשהי. העונש על תקיפה סתם יכול להגיע עד שנתיים מאסר. בגין תקיפה שגורמת חבלה ממשית לאדם אחר, העונש חמור יותר ומדובר בשלוש שנים מאסר.

תקיפת בן זוג – תקיפה בנסיבות מחמירות

תקיפה סתם יכולה להפוך בנסיבות ספציפיות לתקיפה מחמירה. מדובר בין היתר בתקיפה של בן משפחה, בן זוג, לרבות ידוע בציבור, קטין או חסר ישע שהותקף על ידי האחראי עליו, עובד ציבור בזמן מילוי תפקידו,  וכולי. העונש יהיה כפל העונש שקבוע לעבירה.

תקיפת בן זוג או בן משפחה היא תקיפה בנסיבות מחמירות. התקיפה אינה חייבת להיות חזקה ואינה חייבת לגרום לנזק כלשהו,  ואין צורך להוכיח כוונה רעה של התוקף.

העונש על תקיפת בן משפחה/בן זוג

תופעה של תקיפת בן זוג רווחת במחוזותינו. החוק קובע שתקיפת של בן זוג היא חמורה מאוד, ולכן העונש יהיה כפול מהעונש שקבוע בחוק בשל תקיפה של אדם אחר.

כאשר מדובר בתקיפה סתם של בן זוג, העונש יכול להיות ארבע שנות מאסר. והיה ומדובר בתקיפה של בן זוג שגורמת חבלה ממשית – העונש יכול להגיע לשש שנות מאסר.

מיהו בן משפחה ?

החוק מגדיר בן משפחה וקובע כי מדובר גם במי שהיה בן משפחה בעבר, וכן בן זוג, לרבות ידוע בציבור, קטין או חסר ישע כאשר העבירה בוצעה על ידי האחראי אליו : הורה, בן משפחה של הקטין שגילו 18 שנים, וכולי.

חשוב לציין שכאשר מוסד רפואי טיפל באישה שנפגעה מתקיפה של בן זוגה, ועולה חשש למעשה אלימות של בן הזוג נגדה, חלה חובה על המוסד הרפואי לדווח למשטרה.

הרשעה על סמך עדות יחידה של בת זוג

ניתן להרשיע בגין תקיפה, על סמך עדות יחידה. עם זאת, על בית המשפט לשקול ולבחון אם המקרה מצדיק הסתמכות על עדות יחידה לצורך ההרשעה.

תלונת שוא

המדינות הרווחת היא שתיקי חקירה בנוגע לאלימות במשפחה לא נסגרים בקלות, ואם הוגשה בקשה לביטול התלונה נגד בן הזוג האלים, זו לא תהיה סיבה לקבוע שאין בתלונה עניין לציבור.

כאשר בת הזוג הגישה תלונת שווא על עבירת אלימות, מתוך רצון לסחוט כספים או להשיג יתרון בהליך משפטי, ניתן להגיש תלונה בגין איומים, ותיפתח נגדה חקירה.

מעצר וכתב אישום

כאשר עולה טענה למעשי אלימות נגד בן הזוג, בן הזוג האלים עשוי להיעצר ל- 24 שעות, וגם להיות מורחק מהבית. בהמשך כאשר מתבררת החקירה המשטרתית, ועולה ממנה כי הופעלה אלימות נגד האישה, יוגש נגד החשוד כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עם זאת, היה ומדובר במעשה חד פעמי, אפשרי גם שהתיק ייסגר ללא הרשעה של בן הזוג.

הבעת חרטה ותסקיר מבחן

הנאשם בתקיפה יכול להביע חרטה, ולבקש שיערך לו תסקיר מבחן שיקבע אם ניתן להקל או להמיר את העונש, להפחית את שנות המאסר, להסתפק במאסר על תנאי, עבודות שירות, וכולי.

פנייה לעורך דין

המחוקק ובתי המשפט רואים בחומרה גדולה מעשי תקיפה, ובמיוחד תקיפה נגד בת זוג, ומטילים סנקציות כבדות במטרה להרתיע. אמצעים נוספים להתמודד עם אלימות בין בני זוג היא הגברת המודעות, ותוכנית שיקום בכלא.

חשוב מאוד  לפנות לעורך דין מומחה בתחום לצורך סיוע בהתנהלות במסגרת ההליך הפלילי. עו”ד מקצועי ומנוסה, יוכל להביא לידי התגבשות עסקת טיעון, ולעיתים אפילו לביטול כתב האישום.