תקיפה חבלנית

תקיפה חבלניתחוק העונשין מגדיר תקיפה כמצב בו אדם מכה, או מפעיל כוח פיזי בכל צורה על המותקף, בדרך ישירה או עקיפה, ללא הסכמתו, או בהסכמה כזו שהתקבלה בתרמית.

תקיפה יכולה להיות גם כאשר אדם נוגע באחר ללא הסכמה. הפעלת כוח יכולה להיות בחום, חשמל, גז, וכולי. כאשר התקיפה גורמת לנזק למותקף, יבדוק בית המשפט אם האוטונומיה של האדם שהותקף הופרה, ואם גופו נפגע.

עבירות התקיפה כוללות עבירות השונות זו מזו בדרגת החומרה שלהן וכך העונשים שונים בהתאם.

תקיפה חבלנית היא עבירה בחוק העונשין המפורטת תחת פרק העוסק בפגיעות בגוף, ותחת הסימן תקיפה. חוק העונשין מגדיר תקיפה חבלנית בתור תקיפה שהיא פלילית ואלימה ואשר תוצאתה חבלה של ממש. התקיפה יכולה להיות תוך ביצוע שוד, גניבה, התנגדות למעצר וכולי.

סוגי תקיפה והעונשים

תקיפה סתם – היא עבירת עוון. מדובר בתקיפה רגילה, סוג של אלימות כלפי מישהו אחר, אשר יכולה להיות נגיעה, דחיפה, הפעלת כוח על אחר באופן ישיר או עקיף, בלי הסכמה, או בהסכמה שנובעת מתרמית. כוח יכול להיות חום, חשמל, גז, או כל דבר שגורם לאי נוחות או לנזק. מדובר בעבירה התנהגותית, ואין צורך במחשבה פלילית. העונש על העבירה –  2 שנות מאסר (כאשר התקיפה אינה גורמת חבלה של ממש). כאשר מדובר בתקיפת בן זוג בתוך המשפחה העונש מוכפל ל- 4 שנים מאסר.

תקיפות לצורך ביצוע פשע, גניבה, שוד או תקיפת עובד ציבור וכולי – העונש מאסר 3 שנים ואם בוצע בחבורה מאסר 5 שנים.

תקיפה חבלנית – מדובר בתקיפה שגורמת חבלה של ממש למי שהותקף ובין היתר פציעה, כאב, ליקוי גופני זמני או קבוע. מדובר בשטפי דם, שריטות, פציעות בדרגות שונות וכולי. תקיפה חבלנית משאירה סימנים על גוף המותקף,  כך שהוא נזקק לטיפול רפואי ללא קשר לזמן ולאפשרות ההחלמה. העונש על תקיפה חבלנית הוא 3 שנים מאסר. כאשר מדובר בתקיפה חבלנית נגד בן זוג העונש וכלפי קטין על ידי האחראי עליו העונש 6 שנים מאסר.

עבירה של תקיפה חבלנית בדרך כלל אינה מופיעה לבד במסגרת כתב אישום. היא מופיעה לצד עבירות נוספות כמו איומים, וכולי.

חשוב להיעזר בסנגור מומחה בתחום כדי לנסות להקטין את העונש, להגיע להסדר טיעון שמקל על הנאשם, ולהפחית מעבירות בכתב האישום מתקיפה חבלנית לתקיפה רגילה.

תקיפה בנסיבות מחמירות – תקיפה שהיא חמורה ביותר היא תקיפה בנסיבות מחמירות, כאשר מתקיימים בה התנאים הבאים: הקורבן של התקיפה הוא בן משפחה, בן זוג, וגם ידוע בציבור, או קטין, או חסר ישע שנפגע על ידי האחראי עליו.

תקיפה בנסיבות מחמירות היא גם כאשר את העבירה ביצעו ותכננו מראש 2 אנשים ויותר. מדובר על תקיפה מתוכננת מראש, כאשר יש לתוקף כוונה לפגוע ולעשות נזקים לקורבן.

העונש יהיה כפול מעונש של העבירה בנסיבות רגילות. מדובר ב- 4 שנים מאסר כאשר מדובר בתקיפה רגילה בנסיבות מחמירות, ו- 6 שנים מאסר כאשר מדובר בתקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות.

שיקולים משפטיים של הענישה

ככלל, המחוקק מבקש להטיל עונשים מרתיעים על מי שהורשע בתקיפה, וככל שהתקיפה חמורה יותר העונש כבד יותר. עם זאת, בית המשפט ישקול שיקולים באשר לנסיבות ולנאשם. בית המשפט יבדוק את נסיבות מעשה התקיפה, הנזק שנגרם, מטרת התקיפה, והעבר הפלילי.  יש נסיבות מקלות כגון נסיבות אישיות, שיקולים רפואיים, או כאשר הנאשם מוכן לשלם לנפגע פיצויים ומתחרט על מעשהו.

ראיות

חשוב להבדיל בין תקיפה סתם ותקיפה חבלנית. בעבירה של תקיפה סתם איך חובה להראות דוח רפואי, תיעוד, מסמכים רפואיים, וכולי. מספיקה העדות של הנפגעת. ניתן להרשיע על סמך עדות יחידה אם היא נחשבת מהימנה.

בעבירה של תקיפה חבלנית אשר גורמת חבלה, צריך להוכיח את עצם החבלה באמצעות מסמכים רפואיים. לפעמים מספיק גם שפשוף כדי להראות שהיתה חבלה. כדי להוכיח תקיפה חבלנית יש צורך בראיות ובין היתר בצילומי רנטגן והדמיה, שמוכיחים  את החבלה, בדו”ח חוקר, תיעוד רפואי, וכולי.