תקיפה בנסיבות מחמירות

תקיפה בנסיבות מחמירות    חוק העונשין מגדיר תקיפה כהפעלת כח על גופו של אדם, ללא הסכמתו או בהסכמה שהושגה בתרמית. החוק קובע מספר עבירות של תקיפה, כאשר הענישה בגינן נעה בין שנתיים לחמש שנות מאסר. כאשר אחת העבירות בוצעה בנסיבות מחמירות, ניתן לגזור על הנאשם כפל עונש. 

מהו מעשה תקיפה?

על מנת להגשים את מטרת ההרתעה ולמגר עד כמה שניתן את עבירת התקיפה, הדין הפלילי מגדיר מעשה של תקיפה באופן רחב מאוד: הכאה, דחיפה, נגיעה, או הפעלת כח בכל דרך אחרת, באופן ישיר או עקיף ובלבד שהדבר נעשה ללא הסכמת הקורבן או תחת הסכמה אשר הושגה במרמה.

לעניין זה יש לציין, כי החוק מגדיר הפעלת כח גם על ידי הפעלת חום, אור, חשמל, גז, או כל דבר או חומר אחר ובתנאי כי ההפעלה נעשתה במידה שיש בה לגרום לאדם אחר נזק או תחושה של אי נוחות. חוק העונשין קובע מספר עבירות של תקיפה, כפי שיפורט להלן, כאשר תקיפה בנסיבות מסוימות, המוגדרות בחוק, מהווה עבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות, אז ניתן להכפיל את עונשו של התוקף בעת הרשעה.

עבירות התקיפה שבחוק

ישנן מספר עבירות שונות של תקיפה, המופיעות בחוק העונשין. סעיף 379 לחוק עניינו בעבירת התקיפה הבסיסית ודינה מאסר של שנתיים. כלומר, על עצם ביצוע התקיפה, ללא שאלה האם זו גרמה לנזק לקורבן או אם לאו, יכול וייגזר על המבצע מאסר של שנתיים.

סעיף 380 לחוק  מתייחס לתקיפה אשר גרמה לחבלה של ממש, אז הענישה עומדת על מאסר של שלוש שנים. סעיף 381 לחוק, קובע כי העושה אחד מאלו דינו שלוש שנים ואם בוצעה התקיפה בצוותא של שני אנשים ומעלה, הענישה חמורה יותר ועומדת על חמש שנות מאסר: תקיפה לשם ביצוע פשע, תקיפה כדי לגנוב דבר ותקיפה כדי להתנגד למעצר. לבסוף, ישנה עבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות, כפי שיוסבר להלן.

תקיפה בנסיבות מחמירות

אין ספק בכך כי כל מעשה תקיפה הוא חמור ויש למגר עד כמה שניתן כל סוג של עבירת אלימות. על כן כאמור מעלה, נקבעו עונשי מאסר משמעותיים לכל עבירות התקיפה. אולם המחוקק בחר להחמיר בענישה כאשר מעשה התקיפה בוצע בנסיבות מסוימות, אז נקראת העבירה תקיפה בנסיבות מחמירות.

זו מתקיימת בקרות אחד משני המקרים הבאים: המצב הראשון הוא כאשר העבירה בוצעה על ידי שני אנשים או יותר, אשר חברו יחד לביצוע המעשה, בידי אחד מהם או אחדים מהם. החומרה המיוחסת לנסיבות אלו מקורה בתכנון מראש לבצע את המעשה. המקרה השני בו מדובר על תקיפה בנסיבות מחמירות, הוא כאשר קורבן העבירה הוא בן משפחה של התוקף. החומרה של עבירה זו מקורה בתלות שבין הקורבן לתוקף בשל יחסי המשפחה.

בכל אחת מן הנסיבות הללו, מדובר בתקיפה בנסיבות מחמירות והענישה תהיה כפל העונש הקבוע לעבירה. נמחיש זאת באמצעות דוגמא: מדובר על תקיפה שגרמה לחבלה של ממש לקורבן. עבירה זו מוגדרת בסעיף 380 לחוק ודינה הוא מאסר שלוש שנים. כאשר אותו מעשה בוצע על ידי שני אנשים ומעלה, או כאשר הקורבן הוא בן משפחה של התוקף, מדובר על תקיפה בנסיבות מחמירות ועונשו של המבצע בשני המצבים הללו, יהיה שש שנות מאסר.

פנייה לייצוג משפטי

חשד בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות, חושף את החשוד לעונשי מאסר ממושכים, משבית המשפט רשאי לגזור כפל עונש בגין העבירה. על כן, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי הולם, כבר משלב החקירה הראשונית במשטרה. עורך הדין יפעל להפרכת החשד כי מדובר היה במעשה מתוכנן ויעשה כל שניתן כדי להמיר את כתב האישום למעשה של “תקיפה רגילה”, דבר המפחית משמעותית את הענישה לה חשוף הנאשם.