שוד מזויין

שוד מזוייןעבירות רכוש מבוצעות במטרה לפגוע ברכוש של אחר ולשלול את זכויותיו בו. לעבירות אילו יכולה להתלוות אלימות פיזית ואז מדובר בנסיבות מחמירות של העבירה. החומרה של העבירה תלויה בנסיבות, בגודל הרכוש שנלקח, במעשה האלימות, או בנזק שנגרם.

בתי המשפט אינם מגלים סובלנות כלפי עברייני רכוש, ואינם מקלים עונשים, זאת בין היתר מתוך מטרה חברתית והעברת מסר לציבור לגבי חומרת המעשים והגברת ההרתעה.

ההבדלים בין עבירות רכוש שונות

ההבדלים בין גניבה/שוד/ שוד מזוין הם הנסיבות והיסוד של האלימות המעורבת בתוך העבירה.

הגניבה היא שלילה של רכוש מבעליו מבלי להחזירו. גניבה תוך הפעלת כוח ואיומים היא שוד המכיל מרכיב של אלימות /כוח. והפעלת כוח ואיומים באמצעות נשק חם או קר הם שוד מזוין.

בתי המשפט קבעו, שגניבה שיש בה יסודות של אלימות או איומים באלימות וגם אם אין פגיעה כלשהי בקורבן עלולה להיחשב כשוד, וזאת  אם מסתבר שמי שנשדד חש / הרגיש מבחינה סובייקטיבית מאוים. המבחן הוא מנקודת המבט של הקורבן.

עבירת השוד

שוד הוא עבירה פלילית חמורה, שיש בגינה מאסר ממושך. סעיף 402 (א) לחוק העונשין, מגדיר שוד כמעשה של גניבה בנסיבות מחמירות, תוך איומים, או ביצוע אלימות בפועל, וזאת במטרה לקחת את הרכוש מבעליו. מדובר בלקיחה של חפץ בכוח ובאלימות מבעליו, בניגוד לרצונו, ולא באופן חוקי, כאשר בעליו של החפץ נוכח בלקיחתו אבל אין בכוחות להתנגד מהחשש לפגיעה פיזית. האלימות יכולה להיות בזמן השוד, בסמוך לו או לאחריו.

גניבה לעומת שוד, אינה מבוצעת באלימות אלא בהסתר, והעונש עליה הוא  3 שנים מאסר. האלימות או איום באלימות הן נסיבות מחמירות שהופכות את הגניבה לשוד. גם אם מעשה האלימות מתרחש לא בו זמנית בזמן  גניבה, אבל קשור לגניבה, מדובר בשוד בשל רכיב האלימות שמתרחשת סמוך לגניבה.

אלימות שמתרחשת  בזמן הגניבה או אחרי מעשה הגניבה יכולה להיחשב  גם כן לעבירת שוד. גם אם האיום לא בוצע,  או לא מומש, ולא הוביל לפגיעה, הדבר יכול להיחשב כניסיון לבצע שוד.

העונש על שוד הוא 14 שנים מאסר ועל ניסיון לביצוע שוד – 7 שנים מאסר.

שוד מזוין

סעיף 402 (ב) עוסק בעבירת שוד מזוין כאשר מדובר במי שמבצע את השוד כשהוא מחזיק נשק או מכשיר פוגעני, או מבצע את השוד בחבורה, או שבמהלך השוד נפצע אדם. העונש – 20 שנות מאסר מבטא את חומרת העבירה.

עבירת שוד מזוין היא עבירה חמורה מאוד. מדובר בשוד בנסיבות מחמירות ובין היתר:

שימוש בנשק חם או קר שיכולים לפצוע ולפגוע באדם כמו: רובה, אקדח, סכין, אולר, וכולי;

כאשר השוד מבוצע על ידי קבוצה של תוקפים;

כאשר אדם נפגע מהאלימות;

שוד מזוין יכול להיות גם שוד תוך כדי איומים לשימוש בחפץ הפוגעני.  העונש על שוד מזוין או על ניסיון לשוד בנסיבות מחמירות הוא 20 שנות מאסר.

במסגרת ההגנה ינסה הנאשם להפריד את הקשר בין מעשה הגניבה והאלימות, כדי שהעבירה תהפוך לעבירת גניבה בלבד.

התייחסות בית המשפט לשוד

במסגרת התייחסות בית המשפט לעבירת השוד יילקחו בחשבון נסיבות מקלות, ונסיבות מחמירות לענין העונש ובין היתר :

פגיעה  קשה בקורבן העבירה מהווה נסיבה מחמירה;

מידת האלימות;

הרכוש שנגנב: מידת הערך של החפצים הגנובים לקורבן העבירה חפצים;

נסיבות אישיות;

עבר פלילי;

שוד רגיל לעומת שוד מזוין

בית המשפט העליון הבחין בין שוד רגיל סעיף 402 א’ לחוק העונשין לבין שוד מזוין המפורט בסעיף 402 ב’ לחוק . נקבע כי בית המשפט יבחן את מידת החומרה של האלימות שבה נקט מבצע העבירה.

ההגנה

הסנגור שמלווה את החשוד במעצר ובמסגרת האישום הפלילי בבית המשפט ינסה לחפש נסיבות מקלות הן לעניין עבירה והן לעניין העונש ובין היתר לטעון להעדר אלימות, או לניתוק הקשר בין האלימות ומעשה השוד.

כמו כן הסנגור יכול לבקש תסקיר מבחן לגבי העונש, וזאת  כדי לשקול טיפול או שיקום  לנאשם במקום עונש  מאסר

שיקום/טיפול במקום עונש מאסר

כאשר מוגש כתב אישום בעבירות שוד / שוד מזוין מגישים גם בקשה למאסר עד תום ההליכים לצרכי המשך החקירה בין היתר מחשש לשיבוש הליכים והעלמת ראיות.

באמצעות שרות המבחן תבקש ההגנה שיקום או טיפול לנאשם במקום עונש של מאסר.