רישוי נשק

רישוי נשקבמדינת ישראל יש הגבלה על החזקת נשק. כדי להחזיק בנשק צריך רישיון אשר מקנה לבעליו אפשרות לרכוש, ולעשות שימוש בזמן הצורך בכלי הנשק. הזכות להחזיק נשק אינה מוקנית כלומר יש להגיש בקשה לרשות המוסמכת, שהיא פקיד רישוי, ויש צורך בהמלצת קצין משטרה.

חוק כלי ירייה תש”ט – 1949 והתקנות שנלוות לו, מתווים את נהלי הרישוי. החוק קובע הוראות בכל הקשור להחזקת נשק.

התנאים המצטברים להגשת הבקשה:

א.  הבקשה תפרט תבחין/ עילה לקבלת הרישיון לנשק

ב.   על המבקש לעמוד בתנאי סף  לקבלת הרישיון

הרישיון שניתן הוא לתקופה של 3 שנים וכל שינוי צריך לעדכן. הודעת חידוש תהיה לקראת סוף התקופה, והיא דורשת עילה לחידוש הרישיון. גניבת נשק או החזקת נשק שרישיונו שלא חודש בזמן, מפסיקים את הרציפות בחידוש הרישיון.

האגף לרישוי כלי ירייה

זה הגוף במשרד לביטחון פנים, אשר יש לו את שיקול הדעת באשר לקבלת הבקשות לרישיון נשק, והוא המוסמך לתת את  הרישיונות ולחדשם. אם התקבלה תשובה שלילית לבקשה, ניתן להגיש ערר, ואם נדחה, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

תהליך השגת רישיון לאחזקת נשק

כדי להשיג רישיון לאחזקת נשק צריך להגיש בקשה לקבלת רישיון לנשיאה והחזקת כלי ירייה.

יש צורך בטופס שמפרט עילה לקבלת הרישיון מהמשרד לביטחון פנים.

יש למלא הצהרת בריאות, ולהגישה במצורף לבקשה כשהיא חתומה ומאושרת על ידי רופא המשפחה. ההצהרה מוכיחה שהמבקש כשיר לשאת נשק.

הבקשה תישלח למשרד לביטחון פנים לאישור. בהמשך היא עוברת להמלצת המשטרה אשר פועלת בשיתוף עם רשות כלי ירייה, וכן למשרד הבריאות. במקרה של רישום פלילי עשויה המשטרה לסרב לתת המלצתה ולגרום לדחיית הבקשה. על החלטת המשטרה ניתן להגיש ערר.

היה והבקשה התקבלה, על  המבקש לעבור הכשרה לשימוש בנשק אותה יעשה במסגרת מטווחים, קורס לבטיחות בנשק,

וכן עליו לשלם אגרה.

ניתן להיעזר עם עורך דין בתחום המשפט המנהלי כדי להתמודד עם סירוב הרשויות לתת רישיון נשק או לחדש הרישיון.

תנאי הסף לקבלת רשיון לנשק

לצורך קבלת הרישיון לנשק על המבקש לעמוד בתנאי סף הכרחיים כדלקמן :

  • עליו להיות תושב קבע בישראל 3 שנים ויותר,
  • גילו יהיה 27 שנים לפחות, או 21 שנים אחרי שרות צבאי,
  • עליו לשלוט בשפה העברית,
  • אם אינו אזרח המדינה, גילו יהיה 45 שנים,

מהם התבחינים לקבלת רישיון לנשק ?

לצורך קבלת רישיון לנשק נדרש להציג תבחין מרשימת תבחינים.

לדוגמא:

מגורים או עבודה בישוב זכאי – ישוב שמוגדר ברשימה בדרך כלל מעבר לקו הירוק;

הובלת חומרי נפץ;

עיסוק ביהלומים;

עובדי מגן דוד אדום;

קצין בטחון;

מדריך ירי;

כבאים;

ספורטאי אולימפי שעוסק בירי אולימפי;

המבצע שרות פעיל במסגרת כוחות הביטחון, קצין בדרגת סרן או רס”ר ומעלה המשרת סדיר או במילואים;

מי שעוסק בצייד;

לצורך וטרינארי;

בוגר קורס מאבטחים;

השארת כלי נשק מושבת לצרכי מזכרת;

עדכון התבחינים לקבלת רישיון אשר נכנסו לתוקף ב- 20.8.2018

השר לביטחון פנים הגדיל לאחרונה את מכסת רישיונות הנשק באמצעות הרחבת רשימת התבחינים לקבלת הרישיון. עדכון זה מאפשר לאזרחים רבים יותר לשאת נשק כדלקמן :

לוחמי צהל והמשטרה שהם בעלי הכשרת רובאי 07 או 08;

קצינים ונגדים אחרי שסיימו את שירות המילואים;

מורי דרך;

חקלאים;

מדבירים;

מתנדבי משטרה;

מתנדבי איחוד והצלה ישראל;

מתנדבי זק”א;

ענישה

אחזקת נשק ללא היתר היא עבירה פלילית מסוג עבירות נשק. החוק מגדיר כלי נשק, ומפרט עבירות בנשק, נשיאה, או החזקת נשק ללא היתר נחשבת לעבירת פשע. מדובר בעבירות שנחשבות כמסכנות את שלום הציבור,  והמחוקק רואה אותן כחמורות והטיל בשל כך עונשי מאסר.

העונש על החזקת או קניית נשק שלא כדין  (ללא היתר) הוא עד 7 שנים מאסר, ואילו נשיאת נשק או הובלתו ללא רשות היא עבירה שהעונש עליה יהיה עד 10 שנות מאסר.

החזקת חלקי נשק היא עבירת עוון, ועונשה 3 שנות מאסר.