פציעה וחבלה חמורה

פציעה וחבלה חמורהחוק העונשין מפרט בפרק י’ עבירות בנושא “פגיעות בגוף”, ובסימן ד’ שכותרתו “סיכון החיים והבריאות” את עבירת הפציעה, עבירת חבלה חמורה, ועבירת חבלה בכוונה מחמירה.

החוק מדרג את עבירות האלימות לפי חומרה שנמדדת בכוח הפגיעה בגוף בחבלות שמהן סובל הקורבן, וכן ביסוד הנפשי של התוקף (הכוונה של התוקף לפגוע בקורבנו).

גרימת חבלה היא עבירה בעלת דרגות חומרה לפי סדר עולה : פציעה, יותר חמורה מכך חבלה חמורה, ויותר ממנה חבלה בכוונה מחמירה.

כתנאי להרשעה יש  להוכיח יסוד נפשי של כוונה מוקדמת.

עבירת הפציעה

החוק מגדיר פציעה בתור חתכים, או דקירות, שפוצעים ופותחים קרומים חיצוניים בגוף. עבירת פציעה אם כך היא תקיפה אלימה שגורמת לפגיעה בדרך כלל בעור באברים חיצוניים ובקרומי הגוף, ובדרך כלל באה לביטוי בשריטות, פצעים שטחיים, ושטפי דם.

עבירה של פציעה תידון בבית משפט השלום והעונש עליה הוא עד שלוש שנים מאסר.

עבירת חבלה חמורה

חבלה חמורה היא תקיפה שגורמת לפגיעה רצינית, קשה, ומהותית בגוף הקורבן. חומרת הפגיעה בגוף הקורבן היא הדרך להבחין בין פציעה לבין חבלה חמורה.

בגין תקיפה של אדם שגורמת לקורבן חבלה חמורה, העונש יהיה עד שבע שנים מאסר. הדין קובע שחבלה חמורה היא מסוכנת ומסכנת חיים, והיא מוגדרת ככזו היכולה לפגוע, או שפוגעת בבריאותו של הקורבן, או לגרום לו למום קבע, או לפגיעה קשה באברי גופו, ובין היתר בחושיו או באברים פנימיים של הגוף.

הגנה במקרה של אישום בחבלה חמורה תהיה ניסיון להפחית את סעיף האישום מאישום בחבלה חמורה לאישום בפציעה.

עבירת חבלה חמורה תידון בבית משפט השלום.

פציעה וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות

נסיבות חמורות בביצוע עבירות הפציעה וחבלה חמורה הן  :

כשהתוקף מחזיק נשק חם (כמו כלי ירי) או נשק קר (כמו סכין) עונשו יהיה כפל העונש של העבירה. כלומר, במקרה של פציעת הקורבן העונש יהיה עד 6 שנים מאסר, ובמקרה של חבלה חמורה לקורבן, העונש יהיה עד ארבע עשרה שנים מאסר;

כאשר נוכחים בעת ביצוע העבירה שני תוקפים ויותר והם מבצעים יחדיו את העבירה, או שהעבירה מבוצעת על ידי אחד מהם, עונשו של כל אחד מהתוקפים יהיה כפל העונש שנקבע לאותה עבירה לפציעה 6 שנים ולחבלה חמורה עד 14 שנים;

כאשר עבירת חבלה חמורה מבוצעת כלפי בן משפחה – העונש של התוקף יהיה עשר שנות מאסר;

כאשר עבירת פציעה מבוצעת כלפי בן משפחה העונש יהיה כפל העונש– כלומר שש שנים מאסר; (החוק מגדיר בן משפחה כמי שהיה בן משפחה בעבר, בן זוג, ידוע בציבור, קטין, וחסר ישע שהתוקף אחראי כלפיו).

הבדלים בין פציעה לחבלה חמורה

ההבדל העיקרי בין עבירת הפציעה לעבירת חבלה חמורה הוא בחומרת החבלה. פציעה תגרום לנזק קטן יותר לקורבן בעוד חבלה חמורה נחשבת מסכנת חיים.

בית המשפט קבע כי  דקירה בבטנו של הקורבן שנאלץ לעבור בעקבותיה ניתוח בהרדמה מלאה, ואושפז לימים מספר, נחשבת חבלה חמורה.

חבלה בכוונה מחמירה

חבלה בכוונה מחמירה הינה דרגת חומרה גבוה יותר מחבלה חמורה. מבצע העבירה ידון בבית המשפט המחוזי. מדובר בעבירה חמורה של תקיפה,  אשר מטרתה לגרום לקורבן לנכות, או לכך שהוא יסבול ממום בעקבות התקיפה. מדובר במצב בו התוקף התכוון לגרום חבלה חמורה לקורבנו, התנגד למעצר או לעיכוב, או ביקש למנוע מעצר . העונש הוא עשרים שנים מאסר.

מבחינים בין חבלה בכוונה מחמירה לבין חבלה חמורה לפי חומרת הפגיעה בקורבן העבירה.

מבצע חבלה בכוונה מחמירה הוא מי:

שפוצע אדם או שגורם לו חבלה חמורה;

מוסר לקורבן חומר נפיץ;

זורק נוזל נפיץ על הקורבן;

מנסה לפגוע בו בקליע, סכין, נשק, וכו’;

גורם להתפוצצות של חומר נפיץ;

כאשר אדם נחשד בעבירת  פציעה או בעבירת חבלה חמורה עליו לפנות מיד לעורך דין פלילי מומחה ובר ניסיון בתחום,  אשר ינסה לשחרר את החשוד ממעצר, ולהביא להליך טיפולי ולתסקיר מבחן חיובי. תסקיר מבחן הוא חשוב מאוד שכן יכול להביא להעדר הרשעה, לעונש טיפולי בלבד, ובנוסף להפוך מעצר עד תום ההליכים למעצר בית.