החזקת חומר תועבה

החזקת חומר תועבה אחת מעבירות המין הנפוצות היא החזקת חומר תועבה. על פי חוק העונשין, אדם המחזיק חומר תועבה הכולל את דמותו של קטין, דינו מאסר עד שנה אחת.

העבירה אינה מתייחסת להחזקה באקראי או בתום לב, אלא מתוך כוונה להחזיק את החומר ולעשות בו שימוש. פרסום חומר תועבה כאמור, אם כתמונה ואם כסרטון, היא עבירה חמורה בהרבה ודינה 5 עד 10 שנות מאסר.

הרציונל ליצירת העבירה

חומר תועבה מוגדר כחומר המכיל תמונות או סרטים של קטין/קטינים בערום והעבירה נועדה להגן על קטינים, אשר מפאת גילם, אינם יכולים להפעיל שיקול דעת ונופלים קורבן לניצול והתעללות מינית. למרבה הצער, במקרים רבים, הקטינים נחשפים גם לאלימות קשה. לעניין זה יצוין כי

אף אם על פניו, ישנה הסכמה מצד הקטין להצטלם בעירום, הרי שזו הושגה, לרוב, באמצעות מניפולציה רגשית ואיננה משקפת את רצונו החופשי של הקטין. כמו כן, נקודת המוצא של המחוקק הייתה כי קטינים אינם בשלים כדי להבין את הסכנה שבמעשים הללו ואת ההשלכות השונות של השתתפותם בפורנוגרפיה על צורותיה.

העבירה נוצרה מתוך הנחה כי על ידי מניעת החזקת חומר תועבה, הביקוש לו יפחת וזה יביא למיגור התופעה של פורנוגרפיה של קטינים. זהו גם הרציונל לקביעת העבירה של פרסום חומר תועבה, אשר העונש בגינה חמור מאוד, בין 5-10 שנות מאסר.

מדינת ישראל רואה בעבירות של החזקה ופרסום חומר תועבה כחמורות מאוד ובשנים האחרונות, נעשים מאמצים להגביר את האכיפה, על מנת למגר את התופעה עד כמה שניתן. יש לציין כי הצפייה בחומרי תועבה הכוללים קטינים איננה עבירה כשלעצמה, אך משהצופה הוריד את הקבצים למחשבו הפרטי ושלא בתום לב או באקראי, הפעולה הזו נחשבת להחזקה והוא חשוף להעמדה לדין פלילי.

החזקת חומר תועבה – מהי החזקה?

כאשר מוגש כתב אישום בגין החזקת חומר תועבה, יש להוכיח כי החומר היה מאוחסן ברשותו של הנאשם (למשל, הורדה למחשב). רק כך ניתן להוכיח את אלמנט ההחזקה ולהרשיע  את הנאשם בעבירה של החזקת חומר תועבה. פירושו של דבר הוא כי  צפייה בחומרי תועבה אינה מהווה כשלעצמה עבירה פלילית (למשל אדם הצופה  בסרט פורנוגרפי בצפייה ישירה באינטרנט) אלא פעולת ההורדה והשמירה היא זו היוצרת את פרמטר ההחזקה.

יתרה מזאת, יש להוכיח כי ההחזקה נעשתה מתוך כוונה ולא בתום לב או באקראי. התנאי הזה של הוכחת החזקה על פי הקריטריון הנ”ל, יכול במקרים רבים למנוע הגשת כתב אישום, או להביא לזיכוי, כאשר לא ניתן להוכיח כי החשוד ביצע פעולות לשם החזקת חומר התועבה או שביצען מתוך כוונה להחזיק בחומר.

מדרג ענישה

בדומה למרבית העבירות הפליליות, גם בעבירה זו יש מדרג ענישה וניתן למצוא הבדלים משמעותיים בין מקרה למקרה מבחינת חומרת העונש. בפני בית המשפט, הבא לגזור את עונשו של המורשע בהחזקת חומר תועבה, מספר שיקולים וביניהם: כמות החומר שנמצא וטיבו, נסיבות ביצוע העבירה, עבר פלילי קודם בעבירות מין, פוטנציאל השיקום וכיו”ב. כמו כן, בית המשפט שוקל היטב את אפקט ההרתעה, שהרי מטרתה של העבירה היא למגר את עבריינות המין בקטינים.

ייצוג משפטי של עורך דין פלילי מומחה יסייע לחשוד או הנאשם בעבירה זו, החל מבדיקת האפשרות למניעת העמדה לדין במקרים קלים וכלה בגיבוש הסכם טיעון אשר יכלול  עבודות שירות או מאסר על תנאי, במקום מאסר בפועל. היה והמשפט הפלילי מתנהל באופן מלא, עורך הדין יציג בפני בית המשפט את הנימוקים להקלה בעונשו של הנאשם, למשל, כאשר מדובר בעבירה ראשונה או כאשר נסיבות העבירה מצדיקות התחשבות במתן העונש.

ראו עוד בנושא:

פדופיליה