פדופיליה

פדופיליהפדופיליה היא מונח רפואי מתחום הפסיכיאטריה, סוג של הפרעה נפשית מינית שאינה בשליטה, והיא באה לביטוי במשיכה מינית של אדם מבוגר. למרות שפדופיליה היא הפרעה פסיכיאטרית, פדופילים נחשבים לעברייני מין המנצלים קטינים לצורך סיפוקם המיני.

הפדופילים פועלים בין היתר באמצעות רשת האינטרנט והטלפון, מפיצים תוכן פורנוגראפי באמצעות סרטים ותמונות ברשת, מטרידים קטינים למטרות סיפוק יצרים מיניים, מפתים ומתחזים תוך חתירה למגע פיזי עם הקטינים.

הפדופילים פוגעים בחסרי ישע, ומעשיהם נחשבים לעבירות חמורות. העונשים נעים בין קנסות ועבודות שירות ועד שנות מאסר ארוכות.

המשטרה פועלת נגד פדופילים  בין היתר באמצעות סוכנים סמויים, וככלל, מערכת המשפט מחמירה איתם במטרה להענישם ולהרתיע.

חשיפת הזהות של הפדופיל

חשיפת זהות היא הקשה ביותר לאילו שנחשבו נורמטיביים והורשעו בעבירות הקשורות לפדופיליה. החברה מגלה אפס סובלנות למעשי פדופיליה, ופדופילים  מוקעים ומוחרמים חברתית גם בבתי הסוהר. האשמה בעבירות מין בקטינים נחשבת לכתם לכל החיים.

פדופיליה ומשפט

החוק הפלילי קובע עבירות מין שונות בחומרתן. גיל ההסכמה לקיום יחסי מין משתנה לפי העבירה.  פדופיליה מתייחסת למעשים מיניים בילדים צעירים מגיל 13, ולכן מעשי פדופיליה נחשבים תמיד לעבירות פליליות שמחמירים איתן, באשר הן מבוצעות נגד חסרי ישע.

עבירות הקשורות לפדופיליה

מעשה מגונה

כל מעשה שנעשה לצורך סיפוק מיני עם קטין הצעיר מגיל 14 נחשב למעשה מגונה, ואפשר בנסיבות חמורות, ומי שמבצעו יקבל עונש חמור של כ- 7 שנות מאסר. בעוד שעונש בגין מעשה מגונה באדם בוגר מעל 18 שנים יכול להיות אפילו רק שנה מאסר (תלוי בנסיבות העבירה), כאשר המעשה מבוצע בקטינים, העונש יהיה כאמור חמור יותר.

בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה בקיום יחסי מין תוך החדרה של איבר או חפץ לאבר המין של האישה. בפדופיליה מדובר בביצוע העבירה בקטינים, כאשר הענישה תהיה 5 שנות מאסר כשהקטין בגילאים בין 14 ל- 16 שנים, או בגילאים בין 16 ל- 18  כאשר הפוגע מבוגר מגיל 18 ומנצל מרות. לעומת זאת העונש על ביצוע העבירה כנגד בגיר  (מעל גיל  18) יהיה רק 3 שנות מאסר.

אם גיל הקטינה נמוך מ- 14 שנים זה נחשב לאונס.

אונס

קיום יחסי מין עם קטינים מתחת לגיל 14 נאסר בחוק. כאשר גיל הקטין צעיר מ- 14 שנים הוא אינו יכול לתת הסכמה, ובכל מקרה הסכמתו אינה נחשבת. קיום יחסי מין יחשב לאונס ולבעילה אסור בהסכמה. העונש ינוע בין  16 ל- 20 שנים. כאשר מדובר בנסיבות מחמירות  (גיל הקורבן), הענישה תהיה חמורה יותר.

החזקת חומרי פדופיליה ופרסומם

לפי חוק העונשין, יש איסור להחזיק על המחשב ובבית חומרי פדופיליה העוסקים בילדים ובגירים מתחת לגיל 18. העונש יכול להיות עד מאסר של מספר חודשים, שכן קיים חשש לעידוד ניצולם המיני של קטינים.

הפצה של חומר הקשור לפדופיליה היא עבירה חמורה שבגינה יגזרו עונשים קשים, בין שנה ועד חמש שנות מאסר בפועל, גם אם ההפצה אינה יזומה על ידי בעל המחשב, והוא רק חבר ברשת חברתית בינלאומית, ומוריד סרטי פדופיליה למחשבו באמצעות הרשת.

צפיה בתכנים פורנוגרפיים של קטינים

לפי החוק אדם שצופה בתכנים פורנוגראפיים שבהם משתפים ילדים שגילם מתחת לגיל 16, נחשב למי שעבר על החוק. צפייה באופן מקרי בפדופיליה, אינה נחשבת לעבירה, אלא אם אותו צופה ידע למפרע שהוא עומד לצפות בתכנים כאילו, ופתח דואר שמכיל חומר כזה.

הטרדות מיניות באמצעות הרשת

הטרדה מינית של ילדים קטינים באמצעות הטלפון או ברשת מהווה עבירה בהתאם למספר חוקים:

חוק הטרדה מינית באמצעות מתקן בזק;

מעשה מגונה בפומבי;

חוק הטרדה מינית;

נסיבות מקרה בו היה שכנוע של קטין לבצע בעצמו מעשה מגונה באינטרנט הוביל להגשת כתב אישום בגין אונס. בין הנסיבות נכלל גם אונס וירטואלי והתחזות לאדם אחר, וכן אישומים נוספים בגין ביצוע  מעשים מגונים מול קטין, מעשה מגונה בקטין, וכולי.

תביעת נזיקין נגררת לפלילים

ניתן לתבוע פדופילים בגין נזקים נפשיים שנגרמו לקטין בעקבות מעשי הפדופיליה, ולדרוש באמצעות הקורבן פיצויים באופן ישיר ממי שתקף.