עיכוב הליכים

עיכוב הליכיםחוק סדר הדין הפלילי קובע, כי מרגע הגשת כתב האישום ולפני שניתנה הכרעת הדין, מוסמך היועץ המשפטי לעכב הליכים פלילים התלויים נגד הנאשם. עיכוב ההליכים עוצר/משהה את ההליכים הפליליים נגד הנאשם, והוא יינתן על פי שיקול דעת של היועץ המשפטי.

חשוב להדגיש שעיכוב הליכים הוא חריג, והוא ניתן רק מנסיבות מיוחדות שקשורות בעבירה, או מסיבות אישיות מיוחדות שיש לנאשם המצדיקות את עיכוב ההליכים נגדו. היועץ המשפטי אינו ערכאת ערעור, שכן בית המשפט הוא שזה המוסמך לבדוק את הראיות והעובדות בתיק.

יש מקרים חריגים מאוד בהם התביעה עצמה מגישה עיכוב הליכים כאשר עדים נעלמים, או לא ניתן להעיד אותם.

עיכוב הליכים הוא הליך חשוב מאוד עבור הנאשם שיש בו כדי להשפיע על כל ההליך הפלילי עצמו. לכן חשוב לפנות לעורך דין מקצועי ובר ניסיון בתחום.

בקשה בכתב לעיכוב הליכים

כדי לעכב את ההליכים בתיק הפלילי צריך להגיש בקשה בכתב. הבקשה תוגש על ידי ב”כ הנאשם, ותועבר ליועץ המשפטי לאחר שהגוף התובע (תובע מטעם המשטרה, פרקליטות מחוז, אגף מכס, אגף מע”מ, וכולי) יקבל אותה, ויצרף אליה את חוות דעתו. לאחר מכן תועבר הבקשה דרך פרקליטות המדינה לידי היועץ המשפטי, אשר יקבע את החלטתו הסופית אם לעכב את ההליכים הפליליים נגד הנאשם.  חשוב להגיש את הבקשה בסמוך להגשת כתב האישום. הבקשה צריכה לפרט את הסיבות למתן עיכוב ההליכים. כמו כן יש לצרף מסמכים שתומכים בבקשה.

אם החליט היועץ המשפטי לעכב את ההליכים, תוגש הודעה על כך לב”כ הנאשם, לתביעה ולבית המשפט, וההליכים יעוכבו.

שיקולי היועץ המשפטי למתן עיכוב הליכים

עיכוב ההליכים יינתן באופן חריג מטעמים וסיבות יוצאי דופן, ומנסיבות מיוחדות בכל הקשור לעבירה עצמה ו/או לנאשם. היועץ המשפטי ייקח בחשבון שיקולים מסוימים במסגרת החלטתו.

בין היתר ישקול היועץ המשפטי את הנסיבות האישיות של הנאשם, מצבו הכלכלי ומצבם של התלויים בו, מצבו הבריאותי, גילו, מידת מסוכנותו, האם הביע חרטה, וכולי. בנוסף ישקלו שיקולים אחרים בקשר למידת מעורבותו של הנאשם בעבירה, נזקים שנגרמו לו בעקבות העבירה, עברו הפלילי, וכן שיקולים בקשר לקורבן העבירה. כמו כן ניתן להיוועץ עם שירות המבחן בקשר לעיכוב הליכים, ולהזמין תסקיר מבחן.

היועץ המשפטי ייקח בחשבון גם שיקולים הנוגעים לעבירה עצמה ובין היתר : טענות משפטיות בקשר לעובדות ביצוע העבירה, האם העבירה בוצעה במלואה או שמדובר בניסיון לבצע עבירה, סוג העבירה ודרגת החומרה שלה, האם יש לנאשם הגנה עצמית, או נימוקים אחרים כמו, צידוק, טענה לאי שפיות, או הגנת הצורך, הנזק שנגרם בשל העבירה, האם יש בעבירה עניין ציבורי, ועוד. כל אילו ישפיעו על היועץ המשפטי בהחלטתו אם לעכב את ההליך הפלילי כנגד הנאשם.

ויש גם שיקולים הנוגעים לקורבן העבירה ובין היתר, האם הקורבן מחל לנאשם, או האם מדובר בפגיעה קשה בקורבן שלא ניתן לתקנה.

שיקולים נוספים בקשר להחלטה על עיכוב ההליכים נוגעים לגורם התובע כגון, האם יקשה על הגורם התובע להוכיח את כתב האישום; האם לא ניתן למצוא ולאתר עדים מרכזיים במשפט או אין מספיק ראיות, האם יש השפעות לעיכוב הליכים על נאשמים אחרים במשפט; האם אין עניין לציבור.

תנאים לעיכוב ההליכים המשפטיים

היועץ המשפטי רשאי להציב תנאים לעיכוב ההליכים ולדרוש בין היתר, שהנאשם יביע חרטה, ישלם כופר (במיוחד בעבירות כלכליות, מיסים, וכולי), יבצע שירות לתועלת הציבור, יהיה מצוי בפיקוח של שירותי המבחן לזמן מסוים, יתחייב לא לעבור עבירות, יעבור טיפול, וכולי. יש מקרים בהם מתבקשת תגובתו של המתלונן או הנפגע לבקשת העיכוב וזאת במיוחד בעבירות אלימות.

חידוש ההליך הפלילי

בדרך כלל עיכוב ההליך מסיים בעצם את התיק. עם זאת, היועץ המשפטי יכול לחדש את ההליכים אשר עוכבו בתוך פרק זמן מוגבל התלוי בחומרת העבירה, בהודיעו על כך לבית המשפט. הליך פלילי בעבירת פשע יכול להתחדש בתוך 5 שנים ממועד עיכוב ההליכים. הליך פלילי מסוג עוון יכול להתחדש בתוך שנה ממועד עיכוב ההליך.