עורך דין צבאי

עורך דין צבאיחיילים המשרתים בסדיר, במילואים, אנשי קבע, קצינים, ואזרחים עובדי צה”ל  נתונים למרותו של הצבא. כל מי שמשרת בצבא ומבצע עבירות משמעת, עבירות צבאיות, ועבירות פליליות ייחקר בידי גורמים צבאיים, יישפט בבית דין צבאי וירצה עונשים במסגרת הצבא. המשרתים במסגרת הצבאית כפופים לחוק השיפוט הצבאי, לדין משמעתי צבאי ובת בבד גם לחוק העונשין, ולדין הפלילי.

משטרה צבאית חוקרת

המשטרה הצבאית (מצ”ח) היא הגורם שאמון על חקירת חיילים, אנשי הקבע, אנשי מילואים וכל הכפופים למרות הצבא.  חקירה תבוצע גם כאשר יש חשד שעבירה בוצעה על ידי חייל בזמן חופשה. החקירה עצמה היא חלק מהליך משפטי צבאי.

בתום החקירה מעבירה המשטרה הצבאית את חומרי החקירה לפרקליטות הצבאית, עם המלצתה, ובהתקיים תשתית ראייתית מתאימה, יוגש  כתב אישום לבית הדין הצבאי. המשפט מתנהל לפי סדר הדין הפלילי.

ערכאות שיפוט

המשפט נערך בבית דין צבאי מחוזי כערכאה ראשונה, ובבית דין צבאי לערעורים כערכאת ערעור. ניתן להגיש גם ערעור לבית המשפט העליון.

ההליך המשפטי

חייל שעומד לדין בפני בית דין צבאי, זכאי לייצוג על ידי הסנגוריה הצבאית. זכותו למנות לצורך הייצוג גם עורך דין צבאי פרטי, שמוסמך לייצג בבית דין צבאי. כתב האישום מוגש מטעם הפרקליטות הצבאית.  עונש מאסר אם ניתן, מבוצע בבתי כלא צבאיים.

העבירות

המשפט הצבאי רלוונטי לגבי עבירות פליליות, לגבי עבירות צבאיות ובין היתר על פי חוק השיפוט הצבאי התשט”ו – 1955, עבירות

מחוק העונשין, עבירות על פי חוקים חיצוניים כמו פקודת הסמים, הטרדה מינית, וכולי.

עבירות צבאיות הקשורות למי שכפוף לצבא הן בין היתר:עבירות התנהגות: עריקות, עבירות משמעת, סירוב לפקודה, נטישת משמרת, חריגה מסמכות, שימוש לא חוקי בכלי נשק, שימוש ברכוש הצבאי ללא רשות, אי קיום פקודה, בגידה, נפקדות, גילוי סוד צבאי, וכולי.

העונשים בגין עבירות צבאיות, יכולים להיות חמורים לעיתים מעונשים בגין עבירות פליליות, ולגבי עבירות מסוימות מדובר בעונשי מאסר ארוכים כגון : עבירות סמים כמו החזקת סמים ושימוש בסמים. אילו נחשבות לחמורות מאוד בצבא, שכן מדובר גם בהפרת משמעת צבאית.

עבירות פליליות מדיני העונשין שנדונות בבית דין צבאי הן בין היתר גניבה, מרמה, הונאה, וכולי.

עורך דין צבאי

חייל הינו בעל זכויות וחשוב שידע אותן בין היתר זכותו להיוועץ בעורך דין בעת חקירת מצ”ח או בעת הגשת כתב אישום נגדו. זכותו של החייל להיפגש מייד עם סנגור. חשוב לאפשר סיוע של עורך דין צבאי מומחה בתחום, שילווה את החייל בחקירה, וייצג אותו בבית הדין הצבאי בנוגע לכתב האישום.

ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין פרטי שהוא פלילי ובלבד מי שיכול להיות סנגור בבית דין צבאי וכשר לכך. עליו לשלוט בדין הצבאי, בהליכי המעצר, ובחקירה.

חשוב לבחור בטיפול של עורך דין צבאי מנוסה בתחום ההליך הצבאי המשפטי ובמי שמכיר היטב את המערכת. על עורך הדין להיות מיומן בסיוע גם בנושאים אחרים כמו המשך השרות, פטור משרות, וכולי.

עורך הדין צריך להיות מסוגל לייצג את החייל באופן מקצועי ומנוסה. הוא צריך להיות מיומן בתחומו כדי שיוכל להתמודד עם האישום, להפחית ממידת העונש, וממשקל הרישום הפלילי ככל האפשר.

חשוב לבדוק את הצלחותיו של עורך הדין בפועל בייצוג  חיילים במקרים זהים.

עורך הדין הצבאי צריך להיות מיומן בניהול משא ומתן עם גורמי הצבא, מנוסה בהכנות בקשות שונות, כתבי בי דין, הגשת קבילות לנציב קבילות חיילים, בקשות לפטור משרות צבאי, וכולי.

מי הם עורכי הדין שיכולים לייצג במשפט צבאי

מדובר בעורך דין שמוסמך לשמש כעורך דין צבאי, והוא יכול ומורשה לייצג במשפט צבאי בבית דין צבאי. עורך הדין צריך להיות בעל אישור שניתן לפי חוק השיפוט הצבאי. עורך הדין צריך להיות מנוסה בייצוג בשלבים של מעצר, המשפט עצמו, שלב הערעור, וכולי.

מהי המיומנות המיוחדת של עורך דין צבאי

חשוב מאוד לבחור בפרקליט מנוסה שיעשה כל מאמץ לבטל את התביעה או להקטין את העונשים. עורך הדין צריך להתמצא בחוקים הצבאיים, בהליכי החקירה של מצ”ח, בבתי הדין הצבאיים, בערעורים, וכולי.