עבירת נשק

עבירת נשקפוטנציאל הנזק של עבירות נשק הוא רב וברור: עבירות אלו יכולות להביא לקיפוח חיי אדם, לביצוע עבירות של רצח, הריגה וניסיונות תקיפה.

כמו כן, יש בהן כדי לסייע לביצוע מעשים פליליים בנסיבות מחמירות כגון שוד, אונס וכיו”ב, תוך גרימת נזק פיזי ונפשי לקורבן העבירה. לאור זאת, קבע המחוקק מספר עבירות נשק ועונשים כבדים בצידן, במטרה להרתיע מביצוע העבירות ולשמור על שלום הציבור ובטחונו.

מהו נשק על פי הגדרת החוק?

הדעה הרווחת היא כי נשק הוא כלי היורה קליע או פגז, אשר בכוחם להביא למותו של אדם, אולם חוק העונשין נותן הגדרה רחבה בהרבה למונח נשק וזו כוללת למעשה כל כלי, או חפץ או חלק ממנו אשר מסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאחר וזאת כאשר השימוש בנשק, על סוגיו, לא נעשה ברשות על פי דין.

הטוען לרשות לביצוע הפעולה, עליו נטל ההוכחה להראות כי בידיו רישיון כדין. לעניין הגדרת המונח נשק, יצוין כי גם נשק אשר לא היה תקין לשימוש בעת ביצוע העבירה, נחשב לנשק לכל דבר ועניין ועל כן ככלל, לא יהיה בטענה זו כשלעצמה כדי להימנע מכתב אישום בגין עבירת נשק.

סוגי עבירות הנשק

חוק העונשין מונה מספר עבירות נשק, אשר בגין כל עבירה נקבע עונש התואם את חומרתה ואת היקף הסכנה לשלום הציבור. להלן מספר דוגמאות לעבירות נשק:

  1. רכישה או החזקת נשק שלא כדין: עבירה שדינה עד 7 שנות מאסר. היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, העונש המקסימאלי יהיה עד 3 שנות מאסר.
  2. נשיאה או הובלת נשק שלא ברשות על פי דין: דינה של עבירה זו הוא מאסר עד 10 שנים, כאשר הסייג הנ”ל חל גם כאן.
  3. סחר בנשק: הכולל גם ייצור, ייבוא וייצוא של נשק, היא עבירת הנשק החמורה ביותר ובהתאם, העונש שנקבע בגינה הוא 15 שנות מאסר. לעניין זה יצוין, כי הפעולה יכול שתיעשה בתמורה או שלא בתמורה.
  4. מכירת נשק לאדם שאינו רשאי להחזיקו: המחוקק מטיל אחריות גם על מי שהנו בעל רישיון כדין למכירה או מסירת נשק, שלא למכור או למסור נשק למי שלא רשאי על פי דין להחזיקו. באשר לענישה, כאן מבחין המחוקק בין מוכר שלא בדק כלל האם הקונה רשאי להחזיק בנשק, עונשו של זה יהיה עד 15 שנות מאסר, לבין מוכר שביצע בדיקה רשלנית ומשכך סבר כי הוא מוכר את הנשק למי שרשאי להחזיק בו, דינו של פחות חמור באופן משמעותי ועומד על  3 שנות מאסר.

פנייה לייצוג משפטי

חשד בביצוע עבירת נשק אינו עניין של מה בכך, משחוק העונשין קובע עונשים חריפים לעבירות אלו, על סוגיהן. משכך, אם זומנת לחקירה בחשד לעבירת נשק, עליך לפנות באופן מיידי לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי. קבלת הכוונה של עורך הדין, טרם תחילת החקירה במשטרה והתנהלות זהירה במהלכה, יכולים לעשות את כל ההבדל בין כתב אישום מקל, לבין אישום חמור אשר חושף את הנאשם לעונש מאסר כבד וממושך.

כך למשל כאשר מדובר במכירת נשק ברישיון, למי שאינו רשאי להחזיק בו, ייצוג משפטי אשר יראה כי החשוד ערך בדיקה, מצמצם את הסיכון לעונש מאסר של 15 שנה לעונד מקסימאלי של 3 שנים וזהו הבדל עצום. בחלק מן המקרים, ניתן יהיה להביא לסגירת תיק החקירה ללא כתב אישום, אולם כאשר הדבר אינו מתאפשר בשל הנסיבות, עורך הדין יעשה את המיטב כדי למזער את הנזק במסגרת ההליך הפלילי, בין היתר על ידי הפחתת חומרת האישום וגיבוש הסדר טיעון מקל.