עבירות צווארון לבן במשפט הפלילי

עבירות צווארון לבןעבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות במהותן. מדובר בעבירות של לקיחת כספים במרמה או תוך זיוף, מעילה בכספים, קבלת שוחד בתמורה לטובת הנאה, וכולי.

וכולי. העבירות נעשות בתוך החברה או הארגון שבה פועל עובר העבירה. מדובר במעשים שמבוצעים במטרה להרוויח כספים באופן בלתי חוקי תוך הסתרת/שיבוש ראיות, וכולי.

בתי המשפט מחמירים עם עברייני צווארון לבן  ובעיקר עם עובדי ציבור (למשל בעבירות שוחד) מאחר ורואים בכך מעשי שחיתות. כמו כן יש פגיעה בעיסוק ובשם הטוב של מי שעבר עבירת צווארון לבן .

מה מאפיין עבירות צווארון לבן?

לעבירות אילו  יש אפיונים מיוחדים ובין היתר:

עבירות צווארון לבן מבוצעות על ידי עובדי ארגון או חברה שהם בעלי מקצועות אקדמיים בדרך כלל ויכולים להיות שכירים וגם עצמאיים;

עובר העבירה מנצל את מעמדו, הידע שלו, ואת סמכותו ויכולת השליטה שלו, כדי לבצע את העבירה ולהסתיר את מעשיו;

העבירה מבוצע במסגרת העבודה וקשורה לעבודה, לעיסוק הפרטי, או לפעילות בארגון. לדוגמא: פקיד בנק שמועל בכספי הלקוחות של הבנק או מזייף חתימות;

עובר העבירה אינו בהכרח מנהל בכיר ממעמד גבוה, ויכול להיות גם עובד זוטר שגונב מקופת החברה. מדובר באנשים נורמטיביים;

עבירות צווארון לבן הן אינן עבירות של אלימות פיזית;

מדוע אדם נורמטיבי מבצע עבירות צווארון לבן ?

הסיבות לביצוע של עבירות כאילו יכולות להיות מגוונות ובין היתר  : נטייה להסתכן, בצע כסף, חשש מירידה ברמת החיים שהושגה או אובדן של אמצעים עד לפשיטת רגל, נקמה בממונים/מנהלים.

סוגי העבירות של צווארון לבן בחוק העונשין ובחוקים נוספים

מדובר בין היתר בעבירות שוחד,  קבלת דבר במרמה, מעילה בכספים, זיופים, עבירות מס, עבירות מע”מ,  עבירות הקשורות לניירות ערך, עבירות שקשורות לדיני חברות, עבירות מחשבים, וכולי.

לדוגמא :

עבירות שוחד

עבירות שוחד הן עבירות שכיחות הכוללות לקיחת שוחד, מתן שוחד, תיווך בשוחד, מתן שוחד לעובד ציבור זר, וכולי.

בגין לקיחת שוחד העונש 10 שנות מאסר או קנס בגין מתן שוחד – 7 שנים או קנס . ההגדרה של מתן שוחד לעובד ציבור כוללת נתינה של דר מה לעובד ציבור כדי שניתן יהיה להיעזר בו לקידום אינטרסים כלשהם. איש ציבור שלוקח שוחד מנצל את מעמדו וכוחו שניתן לו במסגרת תפקידו הציבורי, וכן את האמון שהציבור נותן בו. במקרים רבים בית המשפט מחמיר מאוד עם אנשי ציבור (ראשי ערים או שרים ) שלקחו שוחד. גזר הדין יכול לכלול חודשים ארוכים של מאסר.

קבלת דבר במרמה – עונש עד 3 שנים ובנסיבות מחמירות 5 שנים

קבלת דבר בתחבולה – שנתיים מאסר.

זיוף – 1 שנת מאסר ואם נעשה בכוונה – 3 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות 5 שנות מאסר.

רישום כוזב במסמכי תאגיד – 5 שנות מאסר.

עושק – (ניצול מצוקתו של אחר) – 3 שנות מאסר.

עבירות מס  לפי פקודת מס הכנסה :

דיווח ידיעה לא נכונה;

מרמה (בין היתר כולל השמטה של הכנסה וכולי) – עד 7 שנים מאסר או קנס;

עבירות על פי חוק ניירות ערך :

שימוש במידע בידי איש פנים – 5 שנות מאסר או קנס;

תרמית בניירות ערך – 5 שנות מאסר או קנס;

עבירות לפי חוק הגבלים עסקיים :

מדובר בעבירות שיש בהן כדי לפגוע בתחרות בין העסקים;

עונשים

העונשים כוללים קנסות, מאסרים, פיצויים לנפגעי עבירה, הגבלה מעיסוק מקצועי.

מהם טענות ההגנה שעולות במשפט של עבירות צווארון לבן?

ההגנה יכולה לטעון בין היתר :

שלא היתה לנאשם כל כוונה פלילית או לחילופין העבירה היא בסך הכול טעות אנוש;

העבירה כלל לא בוצעה, או לחילופין שהמעשה בוצע בתום לב

הנאשם לא ידע ולא היה מודע לכך שביצע עבירה;

אין עניין לציבור בהעמדה לדין;

אין לנאשם עבר פלילי;

הנזק קטן;

ייצוג משפטי

חשוב מאוד להיעזר בעורך דין מומחה בתחום מאחר ומדובר בתחום מאוד ספציפי בתוך המשפט הפלילי. תיקים שעוסקים בצווארון לבן הם בדרך כלל מסובכים ואורכים זמן רב. עורך הדין המייצג צריך להיות בעל מיומנות מיוחדת וניסיון בתחום.