עבירות סמים

עבירות סמיםבתחום הדין הפלילי, עבירות סמים נחשבות לבין הנפוצות ביותר וזאת למרות כי רמת הענישה בגינן היא חמורה למדי.

פקודת הסמים המסוכנים היא זו המגדירה מהם הסמים האסורים לשימוש, כאשר בישראל, כל שימוש בסם מהווה עבירה, אשר העונש בגינה משתנה על פי חומרתה. בין עבירות הסמים שמונה הפקודה: החזקת סמים, סחר בסמים וגידול סם.

החזקת סמים

עבירה זו מתחלקת לשתי קטגוריות: החזקת סמים לשימוש עצמי והחזקת סמים לצורך סחר, כאשר יש הבדל מהותי ביותר ביניהן. בעוד שהחזקת סם לצריכה עצמית היא עבירה שדינה הוא עד 3 שנות מאסר ובמקרים רבים, ניתן להימנע מהגשת כתב אישום בגינה, החזקת סמים לצרכי סחר היא עבירה חמורה מאוד והעונש המקסימאלי שנקבע בגינה הוא עד 20 שנות מאסר.

כיצד מחליטה המשטרה לאיזו מטרה החזיק החשוד את הסם? קביעה זו מתבצעת על פי כמות הסם שנמצאה. לכל סוג סם, מונה פקודת הסמים המסוכנים את הכמות המקסימאלית לשימוש עצמי וכאשר נמצאה בחזקתו של אדם כמות גדולה יותר, חזקה כי מטרת ההחזקה היא סחר (חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי החשוד/נאשם). בהקשר זה חשוב לציין כי החוק היבש אינו מבחין בין סוגי הסמים לעניין סם ‘קל’ או סם ‘קשה’, אך במקרה של הרשעה, הדבר מהווה שיקול משמעותי בגזר הדין.

סחר בסמים

עבירה של סחר בסמים, נחשבת לחמורה מאוד בשל פוטנציאל הנזק שהיא עלולה לגרום לבטחון הציבור. זאת בשונה מעבירת השימוש העצמי, אשר אסורה על פי חוק, אך לרוב, אינה מזיקה אלא למשתמש עצמו.

לאור זאת, נקבע לעבירה של סחר בסמים עונש מקסימאלי של 20 שנות מאסר והיא מוגדרת ככל פעולה אשר מעורב בה סם אסור והיא בעלת אופי מסחרי: ייבוא או ייצוא של סם וכן גידול של סם, מתוך הנחה כי הגידול הוא זה המאפשר את פעולת הסחר. לסוג הסם כאמור מעלה, יש משמעות בעיני החוק, רק לצורך הקביעה האם מדובר בהחזקת סם לשימוש עצמי או למטרת סחר, אך נתון זה יכול להיות רלוונטי ולפעול לטובת הנאשם (אם מדובר בסם ‘קל’) בעת הטיעונים לעונש.

גידול סם

עבירת סמים נוספת היא גידול סם, אשר העונש בגינה הוא זהה לעבירת הסחר בסמים : 20 שנות מאסר. בשונה מעבירה של החזקת סמים, שם ישנה הבחנה בין מטרת ההחזקה, בעבירה של גידול סם, הדין אינו מבחין במטרת הגידול. פירושו של דבר הוא כי בעיני החוק, אדם המגדל סמים לשימושו האישי חשוף לעונש חמור ביותר של עד 20 שנות מאסר, באופן זהה למי שמגדל סם לצרכי סחר ומי שהואשם בסחר בסמים כאמור. יחד עם זאת, חשוב לציין כי הפסיקה רואה בהבחנה זו חשיבות רבה לעניין גזירת העונש והשאלה מה הייתה מטרת השימוש מהווה שיקול מהותי בעניין זה.

פנייה אל עורך דין פלילי

חשד או אישום בעבירות סמים אינו דבר של מה בכך ובעת הרשעה, חשוף הנאשם לעונשי מאסר ממושכים. על כן, ישנה חשיבות רבה מאוד לקבלת ייצוג משפטי הולם, כבר בשלב הזימון לחקירה. ראשית, עורך הדין יכין את החשוד לחקירה וינחה אותו כיצד להימנע מהפללה עצמית.

שנית, מעורבות מוקדמת של הסנגור יכולה לא פעם למנוע הגשת כתב אישום, בפרט כאשר מדובר בעבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי. היה ותיק החקירה לא ייסגר ויוגש כתב אישום, עורך הדין יבחן אפשרות למחיקה או ביטול של כתב האישום בשל חוסר בראיות, פגמים בהליך החיפוש של המשטרה וכיו”ב.