עבירות מין

עבירות מיןהדין הפלילי כולל עבירות רבות, אולם עבירות מין הן מהחמורות שבהן, בשל הפגיעה הקשה בקורבן העבירה. משכך, המורשע בעבירת מין, חשוף לעונשי מאסר כבדים, בהתאם לחומרת העבירה ונסיבותיה.

במאמר זה נסקור בקצרה את העבירות הבאות: אונס, בעילה אסורה בהסכמה והחזקת חומר תועבה.

אונס

עבירת האונס היא בעילה של אישה או גבר ללא הסכמתם, כאשר המונח בעילה מתייחס להחדרת איבר גוף או חפץ, לאיברי המין שלהם או לאזורים האינטימיים. עבירה זו נחשבת לחמורה ביותר מבין עבירות המין, הן בשל האקט הפיזי הנכפה על הקורבן והן בשל הנזק הנפשי המלווה את קורבנות העבירה. בהתאם לכך, העונש בגין עבירת האונס הוא עד 16 שנות מאסר וכאשר מדובר על אונס בנסיבות מחמירות, יכול בית המשפט לגזור על הנאשם עד 20 שנות מאסר, למשל, כאשר המעשה בוצע בנוכחות אחר, או תוך איום בנשק.

העדר ההסכמה מצד האישה, חשוב להבהיר, אינו חייב להתבטא באמירה מילולית מפורשת, אלא די כי ניתן היה להבין מאופן התנהגותה, כי היא אינה מעוניינת בקיום יחסי מין. הרציונל למתן פרשנות רחבה למונח זה, הוא בשל ההבנה כי לעיתים, קורבן העבירה מפוחדת מאוד מהתוקף (בפרט במקרה בו מופעלת נגדה אלימות קשה) ועלולה לקפוא במקומה ולא להביע התנגדות במובן המובהק של המילה. למותר לציין, כי אין בהתנהגות זו הסכמה למעשה ועל כן, יש צורך בפרשנות רחבה של המונח.

בעילה אסורה בהסכמה

מטרתה של עבירה זו של בעילה אסורה בהסכמה היא ליצור סטנדרט מוסרי בחברה, האוסר על קיום יחסי מין בעת פערים מהותיים בין הצדדים, אם מפאת גיל, אם מפאת מעמד ואם מפאת מצב נפשי. עבירה זו נוצרת בשלושה תרחישים שונים, בשניים מהם קורבן העבירה היא קטינה ובתרחיש השלישי מדובר באישה בגירה:

  • בעילת קטינה אשר מלאו לה 14 שנים אך טרם מלאו לה 16 שנים, כאשר היא אינה נשואה לבועל. יצוין כי בעילת קטינה מתחת לגיל 14 היא עבירת אונס.
  • בעילת קטינה אשר מלאו לה 16 שנים אף טרם מלאו לה 18, כאשר המעשה בוצע תוך ניצול יחסי מרות, תלות או תוך הבטחת שווא לנישואים.
  • בעילת מי שמלאו לה 18, תוך ניצול יחסי מרות או תוך הבטחת שווא לנישואים תוך התחזות של הבועל לרווק על אף שהוא נשוי.

החזקת חומר תועבה

תמונות וסרטונים בהם מוצגים קטינים בעירום נחשבים לחומר תועבה והמחזיק בחומר שכזה, דינו מאסר של עד שנה. לצדה של ההחזקה, עבירה נוספת : פרסום חומר תועבה הנחשבת לחמורה יותר ודינה 5-10 שנות מאסר. שאלה שעולה בהקשר הזה, היא מדוע בחר המחוקק להטיל אחריות פלילית גם על המחזיק חומר תועבה ולא הסתפק בעבירת הפרסום?

זאת מתוך ההנחה כי על ידי איסור החזקת חומר תועבה, הביקוש לו יפחת וכך ניתן יהיה למגר את התופעה באופן מוצלח יותר ולהגן על רווחתם של קטינים מפני הנזק הנפשי והאלימות המלווים את התופעה. לעניין זה יצוין כי  הצפייה בחומר תועבה, כשלעצמה, איננה מוגדרת כעבירה (למשל כאשר מדובר בצפייה ישירה באינטרנט) אולם, פעולת ההורדה למחשב האישי במכוון ושלא בתום לב או באקראי, תיחשב להחזקת חומר תועבה.

פנייה לייצוג משפטי

עבירות מין, על סוגיהן, חושפות חשודים ונאשמים לעונשי מאסר ממושכים ולכן, כאשר אדם זומן לחקירה או נעצר בחשד לעבירת מין, עליו לפנות באופן מיידי לעורך דין פלילי, המתמחה בייצוג בעבירות אלו. עורך הדין ייצג את החשוד בחקירה וינסה למנוע הגשת כתב אישום.

אם הדבר אינו מתאפשר יפעל להפחתת חומרת האישום במסגרת הסדר טיעון, או ייצג את הנאשם במשפט, הכל בהתאם לנסיבות העניין. כפי שניתן להבין, לסוג העבירה יש משמעות רבה מאוד בשל הבדלי הענישה שנקבעו לעבירות שונות ובשל גישתם המחמירה של בתי המשפט באשר לעבירות מסוימות, אשר לגביהן יש אינטרס מובהק של הרתעה, המשפיע על העונש שייגזר על הנאשם.