עבירות מחשב

עבירות מחשבמונח זה הוא שם כולל לעבירות פליליות המבוצעות כלפי המחשב או באמצעותו. הסוג הראשון של העבירות מעוגן בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, ביניהן חדירה לחומר מחשב שלא כדין, פעולות אסורות בתוכנה ועוד.

הסוג השני של עבירות מחשב, מוסדר במסגרת חוק העונשין, תשל”ז- 1977, ביניהן זיוף מסמכים או ביצוע הונאה בכרטיס חיוב, עבירות המבוצעות במקרים רבים באמצעות מחשב.

עבירות כלפי המחשב

כאמור בפתח הדברים, עבירות מחשב נחלקות לשני סוגים: עבירות כלפי המחשב עצמו ועבירות פליליות המבוצעות באמצעות המחשב. במסגרת חוק המחשבים, קבע המחוקק עבירות שונות וביניהן:

  1. חדירה לחומר מחשב שלא כדין (סעיף 4 לחוק) כל פריצה או חדירה למחשב ללא רשות מבעליו, יכולה להיכנס בגדר עבירה זו והענישה בגינה הוא עד 3 שנות מאסר. סעיף החוק מבהיר שחדירה למחשב שהיא האזנה, על פי חוק האזנת סתר, תשל”ט-1979 אינה מהווה עבירה. יש לציין כי המחוקק אינו מתנה את היווצרות העבירה בתוצאה כלשהי ועל כן די במעשה עצמו בכדי להקים עילה לכתב אישום.
  1. חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת (סעיף 5 לחוק): זהו מצב שבו החדירה למחשב נעשית כדי שיתאפשר לבצע מעשה פלילי אחר. עבירה זו נתפסת כחמורה יותר והעונש בגינה הוא עד 5 שנות מאסר. דוגמא לעבירה זו יכולה להיות פריצה למחשב במטרה להתחזות לאדם אחר ולבצע פעולות שונות במחשב תחת זהותו.
  1. פעולות אסורות בתוכנה ( סעיף 6 לחוק): סעיף זה כולל פעולות שונות בתוכנה המהוות עבירה פלילית, ביניהן שיבוש פעילותו התקינה של מחשב, מחיקת חומר מחשב, פעולה בתוכנה שתוצאתה מידע כוזב וכיו”ב. המבצע אחד מאלו, דינו מאסר של עד 3 שנים.

עבירות פליליות באמצעות המחשב

הסוג השני של עבירות מחשב, מתייחס לעבירות פליליות “רגילות” אשר מבוצעות לעיתים באמצעות מחשב. כך למשל, עבירות זיוף, אשר יכול ותעשנה באמצעות תוכנות מחשב. עבירות זיוף נחשבות לחמורות מאוד בתחום הפלילי, כאשר ישנן מספר עבירות במדרג חומרה שונה.

כך למשל, פעולת הזיוף עצמה, דינה שנת מאסר, בעוד שאדם המזייף מסמך במטרה לקבל באמצעותו דבר מה, דינו 3 שנות מאסר ועד 5 שנות מאסר בנסיבות מחמירות. המקרה החמור ביותר של זיוף הוא כאשר המעשה מבוצע על ידי עובד ציבור,  אז מדרג הענישה מחמיר בכל סוג עבירה, בשל הפגיעה בטוהר המידות ובשלטון החוק, כאשר העבירה מבוצעת על ידי מי שעובד במערכת הציבורית.

דוגמא נוספת של עבירה פלילית המבוצעות באמצעות מחשב היא הונאה בכרטיס חיוב, עבירה אשר במקרים רבים מבוצעת הלכה למעשה באמצעות תוכנת מחשב מסוימת. כך למשל, גניבת פרטי כרטיס אשראי וביצוע עסקאות על חשבון בעל הכרטיס ללא רשותו.

פנייה לעורך דין מומחה

חוק המחשבים כולל עבירות רבות, אשר מקצתן הובאו במאמר זה. בשל פוטנציאל הנזק של פשיעה מקוונת, המחוקק קבע עונשי מאסר משמעותיים לעבירות אלו ועל כן, היה ומתעורר חשד לעבירה זו, יש להיוועץ באופן מיידי עם עורך דין פלילי. על מנת לקבל הגנה משפטית מלאה ומיטבית, חשוב כי עורך הדין יהיה מעורב במתרחש כבר בשלב החקירה ובמידה שלא ניתן להימנע מהגשת כתב אישום, ייצג את הנאשם לאורך ההליך הפלילי, תוך מאמץ עיקש להגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר.

זהו המקום לציין כי הפשיעה המקוונת היא תחום משפטי סבוך ומשכך, הוא דורש אפוא התמחות ספציפית וניסיון מקצועי רב בתחום עבירות המחשב והאינטרנט. על כן, אם זומנת לחקירה בשל עבירת מחשב, הקפד לפנות לעורך דין פלילי, בעל מומחיות בסוג זה של עבירות על מנת שתקבל ייצוג משפטי הולם.