סגירת תיקי משטרה פתוחים

סגירת תיקי משטרה פתוחיםנחקרת במשטרה? חשוב שתעקוב אחר סטטוס הטיפול על מנת לבחון אפשרות להביא לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה. כיצד בודקים מהו מצב התיק, מהי המשמעות של עילת הסגירה והאם ניתן לשנותה? כל המידע במאמר שלפניכם.

בדיקת הסטטוס של תיק החקירה

כל חקירת משטרה תסתיים באחת משתי תוצאות: הגשת כתב אישום או סגירת תיק החקירה, כאשר התוצאה הרצויה היא כמובן סגירת התיק. על מנת לקדם מטרה זו, יש ראשית כל לבדוק מהו הסטטוס של תיק החקירה. לשם כך יש לפנות לאחת מתחנות המשטרה ברחבי הארץ ולבקש תדפיס של הגיליון הפלילי, שם יופיע מידע לגבי הרשעות פליליות ולגבי תיקים פתוחים. חשוב לציין כי המרשם הוא חסוי וכל אדם יכול לקבל את הגיליון האישי שלו בלבד. לפיכך, לשם קבלת התדפיס, יש להגיע באופן אישי לתחנת המשטרה, או להצטייד בייפוי כח של עורך דין.

בדיקה זו של סטטוס התיק תעלה אחד משניים: התיק פתוח ונמצא בברור, כלומר טרם התקבלה החלטה האם להגיש כתב אישום או האם לסגור את התיק. לחילופין, התיק נסגר באחת מעילות הסגירה, כפי שיפורט להלן. במקרה הראשון, יבחן עורך הדין את הראיות שבידי המשטרה ויעשה כל שניתן כדי למנוע הגשת כתב אישום ולהביא לסגירת התיק בעילה הרצויה: חוסר אשמה. במקרה השני, היה והתיק נסגר ועילת הסגירה אינה חוסר אשמה, יפעל עורך הדין לשינוי עילת הסגירה.

חשיבותה של עילת הסגירה

כאשר מתקבלת החלטה שלא להגיש כתב אישום, אלא לסגור את התיק, על הגורם המוסמך לציין מהי עילת הסגירה של התיק וזו תהיה אחת משלוש:

  1. העדר אשמה: אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצוע העבירה.
  2. חוסר בראיות: החקירה לא הולידה די ראיות על מנת להביא להרשעה.
  3. העדר לעניין לציבור: העמדה לדין לא תביא תועלת ציבור ולכן אין טעם כלכלי וערכי בהגשת כתב אישום נגד החשוד.

לעילת הסגירה של תיק החקירה יש משמעות ענפה: אם תיק החקירה נסגר בעילה של העדר אשמה, לא יוותר כלל רישום מן החקירה. אולם, אם התיק נסגר בעילה של חוסר בראיות או העדר עניין לציבור, נותר לנחקר רישום משטרתי, אשר יכול להציב בפניו קושי בעת קבלה ללימודים, לעבודה, בעת הליכים בירוקרטיים שונים, עת יידרש להציג תעודת יושר.

שינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה

במצב שבו תיק החקירה עודנו בברור וטרם נתקבלה החלטה בעניינו של הנחקר/החשוד, עורך הדין המייצג יעשה כל שניתן כדי להביא לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה. אולם, אם בעת בירור סטטוס התיק, עולה כי התיק כבר נסגר בעילה אחרת, יש להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק. הבקשה תוגש אל היחידה או הגורם שגנז את התיק ועליה לכלול נימוקים משפטיים ועובדתיים המצדיקים את שינוי עילת הסגירה להעדר אשמה פלילית. הטיעונים המשפטיים יתבססו על חומר החקירה של המשטרה ואלו הטיעונים העובדתיים מתקשרים לנסיבות האישיות של החשוד: לגילו הצעיר, להעדר עבר פלילי, למצב בריאותי, משפחתי וכיו”ב.

אם הבקשה תיענה בחיוב, תשונה עילת הסגירה להעדר אשמה והרישום המשטרתי יימחק מן הגיליון האישי.

יודגש כי הטיפול בסגירת תיקי חקירה פתוחים, כמו גם בהגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של תיקי חקירה, חייב להיעשות על ידי עורך דין פלילי טוב ומנוסה. עורך הדין, אשר מכיר את אופן התנהלותן של הרשויות – המשטרה והתביעה, הוא בעל הידע המשפטי והניסיון המקצוע המתאים על מנת לספק לנחקר או החשוד את הייצוג המשפטי הטוב ביותר ולהביא לתוצאה האופטימאלית בנסיבות העניין.