החזקת רכוש גנוב/קבלת נכסים שהושגו בפשע

החזקת רכוש גנוב/קבלת נכסים שהושגו בפשעהחזקת רכוש גנוב היא עבירה בחוק העונשין השייכת לעבירות רכוש.

המחוקק מבקש לצמצם את עבירות הרכוש ולמזער את טובות ההנאה מרכוש גנוב, למנוע מאדם להחזיק ברכוש שנגנב,  ולהטיל חובת זהירות על מקבל הרכוש. הכוונה היא להרתיע מפני החזקת רכוש שהושג באופן לא חוקי ותוך כדי ביצוע עבירות.

מאחר ולא תמיד אפשר להציג קבלות ולהסביר את הרכישות, חשוב להיעזר בעורך דין מומחה בתחום כדי למנוע הגשת כתב האישום, או להוכיח שלא ניתן היה לדעת שמדובר ברכוש גנוב.

עבירות השגת רכוש בפשע או בעוון

3 עבירות עיקריות של השגת רכוש כוללות: קבלת נכסים בפשע, קבלת נכסים בעוון, והחזקת נכס גנוב.

עבירות הרכוש מדורגות לפי דרגת החומרה: שוד שמעורבים בו אלימות, נשק, סחיטה ועוד (העונש יכול להגיע עד שנים רבות במאסר) גניבה שלא מעורבת בה אלימות, וקבלת רכוש גנוב שהיא פחות חמורה משוד ומגניבה, ועם זאת גם יש בה סיכונים לקורבן מאחר ומעורבים בה מרמה ואיומים. מי שמקבל לידיו רכוש גנוב עובר עבירת רכוש שקשורה למרמה ופגיעה בגוף, שכן מדובר ברכוש שהתקבל מגניבה או משוד.

עונשים

ככלל העונש על עבירת פשע הוא מעל 3 שנות מאסר, והעונש על עבירת עוון הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנות מאסר.

החוק קובע, שמי שמקבל בזדון רכוש או נכסים שהוא יודע שהושגו במעשה פשע כמו גניבה או סחיטה, ולוקח אותם לידיו, עונשו מאסר 7 שנים, או עונש הדומה למי שביצע את מעשה הפשע עצמו.

מי שמקבל לידיו או באמצעות אדם אחר רכוש שידוע לו שנלקח בעוון, עונשו יהיה כמי שביצע עבירת עוון.

עבירת החזקת רכוש גנוב

עבירה זו מנויה בסעיף 413 בחוק העונשין. מדובר בעבירה שכיחה.

החוק קובע כי מי שמחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר שהוא רכוש גנוב, וכאשר המחזיק לא הוכיח שקיבל את הרכוש לידיו כדין ובאופן חוקי  – עונשו מאסר 6 חודשים.

סימנים מחשידים לרכוש גנוב בין היתר הם תפיסת מצבור של רכוש שנמכר מאוד בזול, או כאשר יש סימנים שהרכוש היה שייך לגורם אחר.

רכוש גנוב מתגלה באמצעות חיפוש, וכאשר נתפס מצבור של מכשירים כמו מכשירי טלפון סלולריים, רכבים, או חפצים אחרים מסוג מסוים, מכשירי חשמל, וכולי; כאשר ידוע מצבו הכלכלי של החשוד; וכאשר המוצרים נרכשו בעלות נמוכה מאוד – נסיבות אילו עלולות לעורר חשד סביר שמדובר ברכוש גנוב, ורשויות החוק יבקשו שהחשוד שנתפס בהחזקת הרכוש יציג קבלות.

מי שמקבל לידיו נכס או רכוש צריך להיות זהיר, ולבדוק אם לא מדובר בנכס גנוב.

מה מוטל על הגורם המאשים להוכיח?

במסגרת כתב האישום צריך הגורם המאשים להוכיח, שהרכוש נמצא בידיו של הנאשם ובהחזקתו וכי קיים חשד סביר שהרכוש הוא גנוב. הגורם המאשים לא יוכיח את הגניבה בפועל, אלא את קיומו של חשד שמדובר ברכוש גנוב.

בעבירה של רכוש גנוב צריך להוכיח שמי שמחזיק ברכוש הגנוב, יש לו בפועל ידיעה בקשר לכך.

לעיתים ניתן להרשיע בעבירת החזקת רכוש גנוב על פי חזקה תכופה. מדובר בחזקה פרי הפסיקה. החזקה קובעת כי כאשר נמצא קשר ברור ותכוף בין הרכוש שנתפס, לפעולות הגניבה או השוד, כלומר שהחזקת הרכוש התגלתה בסמוך למעשה הפריצה או הגניבה – ניתן להרשיע את אותו נאשם בשתי עבירות, גם במעשה הגניבה עצמו וגם בעבירה של החזקת רכוש גנוב.

האם אפשר לעצור את מי שנתפס בעבירת החזקת רכוש גנוב ?

חוק המעצרים קובע עילות למעצר בעבירות מסויימות בין היתר במקרים של אלימות במשפחה, רצח, ועוד עבירות רבות אחרות.עבירות רכוש לא נמצאות בין עילות המעצר, עם זאת נקבע על ידי בית המשפט, שכאשר יש תכנון מוקדם לביצוע העבירה, כאשר מבצע העבירה הוא בעל עבר פלילי, כאשר מדובר בדפוס של עבירות שחוזר על עצמו, או כאשר נפגע רכוש ציבורי – קיימת עילת מעצר כנגד מבצע העבירה.