מעשה מגונה

מעשה מגונהמעשה מגונה היא עבירה פלילית המופיעה בסעיף 348 ו349 לחוק העונשין ומשמעה היא פעולה אשר מטרתה גירוי או ביזוי מיני ללא הסכמה. ישנו מגוון רחב של התנהגויות הנכנסות לגדר העבירה ובהתאם, חומרת הענישה משתנה ונעה בין שנת מאסר אחת לבין עשר שנים, כאשר נסיבות העבירה חמורות מאוד.

מהו מעשה מגונה?

כל התנהגות מינית גלויה, אשר מטרתה להביא את המבצע לידי גירוי, סיפוק או ביזוי מיני, יכולה להיחשב כמעשה מגונה. מדובר בקשת רחבה של התנהגויות, החל מאמירות מיניות בוטות וכלה בהתערטלות ואוננות בפומבי. בניגוד לדעה הרווחת, מעשה מגונה אינו חייב להתבצע תוך מודעות של הקורבן.

אולם ככל שכך הדבר, הענישה מחמירה יותר ולגיל הקורבן יש משמעות ענפה. כך למשל  מעשה מגונה בפומבי בפני מי שגילו מתחת ל16, דינו שלוש שנות מאסר, בעוד שאם הקורבן הוא מעל גיל 16, הענישה תהיה עד שנת מאסר אחת בלבד. מקרים חמורים של מעשה מגונה, יכולים להגיע לכדי 7 עד 10 שנות מאסר, כך למשל מעשה מגונה תוך שימוש בכח, או מעשה מגונה שנעשה כלפי קטין בתוך המשפחה.

מעשה מגונה או אונס?

אנו רואים אפוא כי ישנו מדרג של ענישה בעבירה של מעשה מגונה והרי זה הגיוני, שכן ישנו הבדל מהותי מאוד בין חומרת המעשים הנכללים בגדר העבירה: התערטלות בפומבי ללא מודעות הקורבן מחד אל מול מעשה מגונה תוך שימוש בכח מאידך.

בנוסף לזאת, במקרים בהם מעשה מגונה כולל גם אקט של חדירה, הוא יכול להיחשב כאונס או מעשה סדום ופירושו של דבר הוא כי המבצע יהיה חשוף לעונשים החמורים שנקבעו בחוק בגין עבירות אלו. הענישה בגין אינוס יכולה להגיע לכדי 16 שנות מאסר ואף 20 שנה בנסיבות חמורות מאוד ואלו מעשה סדום דינו עד 10 שנות מאסר.

הבעייתיות בהגדרת העבירה

ההגדרה הרחבה של מעשה מגונה נועדה להרתיע מפני התנהגות מינית בלתי נאותה, אם בפומבי ללא מודעות בהכרח של  הסביבה ואם כלפי קורבן מסוים, בוודאי כאשר מדובר על קטינים. אולם, לצד החשיבות ביצירת סטנדרט התנהגות ראוי בחברה, הרי שהדבר יכול ליצור גם הטלת אחריות פלילית כאשר אין הצדקה לכך. במה דברים אמורים?

במצב שבו למעשה כל התנהגות בעלת אופי מיני יכולה להיחשב כמעשה מגונה, התנהגויות שבוצעו בתום לב, בצורה חברית של מעשה קונדס או הלצה, יכולות להוביל לחקירה משטרתית ואף להעמדה לדין. הפתרון לקושי הזה הוא בשני מישורים: האחד, פנייה לייעוץ משפטי באופן מיידי, עם קבלת הזימון למשטרה בגין חשד למעשה מגונה והשני, הפעלת שיקול דעת מצדו של בית המשפט, האם ישנה הצדקה להטלת אחריות פלילית במקרה הנדון והיה וכן, גזירת עונש מידתי התואם את חומרת העבירה ואת נסיבותיה.

זומנת לחקירה? פנה אל עורך דין פלילי

מן האמור לעיל אנו מבינים כי התנהגויות רבות בעלות אופי מיני יכולות להיכנס לגדר העבירה ולהוביל להעמדה לדין. משכך, לא פעם, אין למעשה הצדקה מוסרית להטלת אחריות פלילית והבהרת העובדות בפני המשטרה או התביעה, תביא לסגירת החקירה, ללא הגשת כתב אישום.

לשם כך זקוק הנחקר/החשוד לייצוג משפטי של עורך דין פלילי אשר יידע כיצד להאיר את פני הדברים ולמנוע את המשך ההליכים. למותר לציין כי היה ומדובר במעשה מגונה שבוצע תוך כוונה מינית או בנסיבות חמורות, הרי בוודאי שיש צורך בליווי משפטי צמוד, אשר במסגרתו יפעל עורך הדין למזעור הנזק בהליך הפלילי, עד כמה שניתן, למשל ניהול משא ומתן להסדר טיעון אשר במסגרתו יבצע הנאשם עבודות שירות תחת מאסר בפועל.