מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכיםמעצר עד תום ההליכים הוא מצב שבו נאשם בעבירה פלילית, ישהה במעצר עד לתום ההליך המשפטי בעניינו. בית המשפט הוא זה אשר רשאי להורות על מעצר עד תום ההליכים, על פי בקשה שהוגשה לו על ידי התביעה וזו תתקבל כאשר מולאו התנאים שנקבעו בחוק.

למרות כי מדובר בצעד פוגעני מאוד במי שטרם הוכחה אשמתו, השימוש בכלי משפטי זה הוא תדיר. על כן, ישנה חשיבות רבה כי הנאשם יהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי מנוסה, אשר יעשה כל שניתן כדי למנוע את קבלת הבקשה על ידי בית המשפט.

הליכי מעצר ראשוניים

עד להגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום הליכים, ישנם שלושה הליכי מעצר קודמים. ראשית, ישנו המעצר הראשון של החשוד, המוגבל לפרק זמן של 24 שעות. בסיומו, על המשטרה להחליט האם לשחרר את החשוד לביתו, או האם לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר.

כאן אנו נכנסים להליך המעצר השני – מעצר ימים. תקופת המעצר הראשונה לא תעלה על 15 יום והמשטרה רשאית לפנות לבית המשפט מספר פעמים בבקשה להאריך את המעצר במספר ימים, עד לתקופה של 30 יום (במקרים חריגים ניתן להאריך עד 90 יום). בקשה למעצר ימים תתקבל אם התקיימו שלושה תנאים: חשד סביר לביצוע עבירה, עילת מעצר והעדר חלופת מעצר.

הליך המעצר השלישי נקרא מעצר טרם הגשת כתב אישום, מהו? כאשר הסתיימה חקירת המשטרה והתקבלה החלטה על הגשת כתב אישום, נדרש לתביעה פרק זמן נוסף להכנתו. לא פעם, מעוניינת התביעה בהמשך מעצרו של הנאשם  בפרק זמן זה, היות שבכוונתה להגיש יחד עם כתב האישום, בקשה למעצר עד תום ההליכים. במצב זה, החוק מאפשר לתביעה לבקש הארכת מעצר נוספת של עד 5 ימים על מנת להגיש את כתב האישום ואת הבקשה למעצר עד תום ההליכים.

מעצר עד תום ההליכים- 3 תנאים

הליכי מעצר הם הכרחיים לקיומו של ההליך הפלילי, אך מאידך הם פוגעים בזכות היסוד החשובה ביותר של האדם, היא זכות החירות. מבין כל הליכי המעצר, מעצר עד תום ההליכים הוא הפוגעני ביותר, משהוא יכול להימשך תקופה ארוכה והנאשם כלוא במעצר, עוד טרם הוכחה אשמתו. משום כך, נקבעו שלושה תנאים למעצר עד תום ההליכים:

  1. ראיות לכאורה: על התביעה להראות כי קיימות ראיות לכאורה לאשמת הנאשם וכי יש בהן סיכוי סביר להרשעתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
  2. עילת מעצר: ישנה עילה המצדיקה את המשך מעצרו של הנאשם לאורך תקופת המשפט, לדוגמא, יש חשד סביר כי במידה וישוחרר, ינסה הנאשם לשבש הליכי משפט, למשל על ידי הדחת עדים.
  3. העדר חלופה למעצר: התנאי השלישי לקיום מעצר עד תום ההליכים, הוא כי מטרת המעצר לא יכולה להתממש על ידי חלופת מעצר, כגון שחרור בהפקדה כספית, מעצר בית וכיוצא בזה. לצורך קבלת החלטה בעניין זה, יכול בית המשפט לבקש תסקיר של קצין מבחן, אשר ישוחח עם הנאשם ויגיש המלצה האם יש מקום לחלופת מעצר במקרה דנן.

הגשת ערעור ובקשה לעיון חוזר

היה ובית המשפט קיבל את בקשת התביעה והורה על מעצר עד תום ההליכים, רשאי הנאשם להגיש ערעור על החלטה זו וזכות זו נתונה כמובן גם לרשות התביעה, במקרה שבקשתה נדחתה. כמו כן, בתנאים מסוימים, ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה, למשל כאשר התגלו עובדות חדשות בתיק. עורך הדין המייצג את הנאשם, יכין את הבקשה הרלוונטית, בהתאם לנסיבות המקרה ויעשה את המיטב כדי להביא לביטול ההחלטה ולשחרור הנאשם לתקופת המשפט.