מעצר ימים

מעצר ימיםמעצר ימים הוא מעצר לצרכי חקירה, כאשר ההחלטה על ביצועו נתונה לבית המשפט, על פי בקשת המשטרה. בדיון שיתקיים בעניין זה, מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד בעוד מספר ימים, על מנת להשלים את פעולות החקירה ועליה לעמוד בתנאים מסוימים על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשה.

בקשת המשטרה למעצר ימים

כאשר אדם נעצר בגין חשד לביצוע עבירה, המשטרה רשאית להחזיקו במעצר, על פי שיקול דעתה עד 24 שעות בלבד. בתום פרק הזמן הזה, עליה לקבל החלטה האם לשחררו או להגיש בקשה לבית המשפט, להארכת מעצר, לשם המשך החקירה. זהו מעצר ימים, במסגרתו תוכל המשטרה לבקש הארכת מעצר ראשונית של עד 15 יום ובהמשך הארכות מעצר נוספות עד לתקופה של 30 יום סך הכל. (במקרים חריגים ניתן להאריך את תקופות המעצר עד ל75 יום באישור היועץ המשפטי לממשלה ול90 יום באישור בית המשפט העליון).

בבקשתה, על המשטרה לפרט מהן פעולות החקירה אשר בכוונתה לבצע בתקופת המעצר וכן עליה לנמק מדוע ביצוען דורש את המשך מעצרו של החשוד. כך למשל תוכל המשטרה לטעון למסוכנות של החשוד הדורשת את המשך מעצרו ו/או כי ישנו חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה ולפיכך, יש הצדקה להותיר את החשוד במעצר.

פנייה לעורך דין פלילי

בחלק ניכר מן המקרים, ייצוג של עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי, יוכל להביא לדחיית הבקשה למעצר ימים וסגירת תיק החקירה, או לכל הפחות לקיצור תקופת המעצר שביקשה המשטרה. זאת למשל על ידי הפרכת החשדות שהציגה המשטרה, כמו גם הצעה של חלופת מעצר (למשל צו הרחקה או מעצר בית) אשר תאפשר מחד את המשך החקירה ומאידך, לא תפגע שלא לצורך בזכויות החשוד.

לעניין זה חשוב להבהיר, כי מעצר ימים פוגע מאוד בזכותו הבסיסית של אדם לחירות, בפרט כי מדובר במעצר לצרכי חקירה וטרם הוגש כתב אישום. על כן, אם ניתן להמשיך את החקירה, ללא הישארות החשוד במעצר, על בית המשפט להורות על שחרורו ללא תנאים, או בקביעת חלופת מעצר ראויה ואין לפגוע בזכות לחירות ללא הצדקה מובהקת לכך.

שיקוליו של בית המשפט

מעצר ימים הוא עניין הנתון כאמור לסמכותו של בית המשפט, זאת על פי בקשה שהוגשה לו על ידי המשטרה. בבואו לשקול האם לקבל או לדחות את הבקשה, עומדים לפני בית המשפט מספר שיקולים, ביניהם:

  • חשד סביר: האם קיים חשד סביר לביצוע עבירה ומהי חומרתה של העבירה בה מדובר;
  • עילת מעצר: על המשטרה להראות כי לא ניתן לקיים את המשך החקירה ללא מעצרו של החשוד בשל עילת מעצר כגון שיבוש הליכי חקירה או מסוכנות של החשוד;
  • חלופת מעצר: בית המשפט בוחן האם ניתן יהיה להשלים את החקירה בעזרת חלופת מעצר כגון שחרור בערבות, צו הרחקה, מעצר בית של החשוד ועוד
  • נתונים נוספים: גילו של החשוד, טיבה של העבירה, קיומו של עבר פלילי קודם רלוונטי.

מעצר עד תום ההליכים

היה ובית המשפט דחה את הבקשה למעצר ימים, החשוד ישוחרר ותיק החקירה ייסגר. אם התקבלה הבקשה להארכת מעצר ובסיום החקירה, הוחלט על הגשת כתב אישום, תוכל התביעה לדרוש מעצר עד תום ההליכים. מדובר בפגיעה חמורה מאוד בזכות החירות, היות שהמעצר יכול להיות ממושך מאוד ואשמתו של הנאשם טרם הוכחה.

על כן, בקשה למעצר עד תום ההליכים תתקבל בתנאי שהתביעה הציגה ראיות לכאורה לאשמת הנאשם וכי יש סיכוי סביר להרשעה. כמו כן, עליה להוכיח כי קיימת עילת מעצר, למשל, חשד כי אם ישוחרר, הנאשם לא יתייצב להמשך המשפט וכן צריכה התביעה להראות העדר חלופת מעצר.