מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילילקיומו של רישום פלילי, השלכות מרחיקות לכת על חייו של אדם בהיבטים שונים. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי ניתן במקרים רבים להביא למחיקת הרישום הפלילי ולאפשר חזרה לחיים תקינים.

מחיקת הרישום הפלילי נעשית על ידי הגשת בקשת חנינה, לקיצור תקופת ההתיישנות על הרישום.

במאמר זה נסביר מהן ההשלכות של הרישום הפלילי וכיצד מגישים בקשה למחיקתו.

משמעותו של הרישום הפלילי

כל מי שהורשע בעבירה פלילית, הנו בעל רישום פלילי ורישום זה מופיע במאגר המנוהל על ידי משטרת ישראל. קיומו של רישום פלילי יוצר לא מעט קושי בחייו של בעל הרישום והדבר בא לידי ביטוי בשני אופנים מרכזיים. ראשית, קיומו של רישום פלילי משמעו כי לא ניתן לקבל תעודת יושר, זהו מסמך רשמי ממשטרת ישראל המעיד  על העדר עבר פלילי. תעודת יושר נדרשת לעיתים קרובות על ידי מסגרות ומוסדות שונים בישראל ובחו”ל, בעת קבלה ללימודים או בעת הגשת מועמדות למשרות מסוימות. במישור הזה, מהווה הרישום הפלילי, מגבלה משמעותית משהוא חוסם את בעל הרישום מפיתוח קריירה מקצועית בתחומים שונים.

שנית, ישנו ההיבט החברתי: אנשים רבים בחברה רואים בבעלי רישום פלילי כעבריינים ומתייגים אותם לפיכך כבלתי אמינים. מצב זה יוצר לעיתים קרובות נידוי חברתי אשר מקשה על יצירת מעגל חברים חדש וכמובן גם על יצירת קשר זוגי.  למותר לציין כי לא מעט מבעלי הרישום הפלילי הם אנשים נורמטיביים אשר נסיבות חייהם הובילו אותם להסתבכות במעשה פלילי והם אינם ראויים ליחס שונה מצד החברה בשל כך.

מחיקת רישום פלילי

בשל הקשיים שיוצר הרישום הפלילי, חשוב מאוד לבחון את האפשרות של מחיקת הרישום המשטרתי, אשר יאפשר לבעליו לשוב ולנהל אורח חיים נורמלי ותקין בכל היבט. לשם כך, יש לפנות לעורך דין פלילי, אשר יבחן לעומק את נסיבות העניין ויחווה את דעתו המקצועית, האם יש מקום להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי ומהם סיכוייה.

מדובר למעשה בבקשת חנינה לקיצור תקופת ההתיישנות של הרישום הפלילי ונסביר: רישום פלילי ככלל, נמחק באופן אוטומטי, כ10 שנים לאחר סיומה של תקופת ההתיישנות של העבירה הפלילית. כלומר, אם העבירה בה הורשע בעל הרישום מתיישנת לאחר  5 שנים, הרישום הפלילי יימחק לאחר 15 שנה. מדובר ללא ספק, בתקופת זמן ארוכה מאוד ועל כן נוצרה האפשרות לבקש את קיצור תקופת ההתיישנות ולהביא למחיקת הרישום בשלב מוקדם יותר. לדבר יש משמעות רבה לכל אדם בעל רישום פלילי ובפרט לאנשים צעירים, המבקשים להתחיל דף חדש בחייהם, ללא הכתם של רישום פלילי.

הגשת בקשת החנינה

בקשה למחיקת רישום פלילי, היא כאמור, בקשת חנינה, המוגשת לנשיא המדינה. במסגרתה, יציג עורך הדין טיעונים מדוע יהיה ראוי בנסיבות העניין להורות על קיצור תקופת ההתיישנות ועל מחיקת הרישום הפלילי. אלו נימוקים יכולים להשפיע על קבלת הבקשה? למשל, פרק הזמן שחלף מאז ביצוע העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, גילו של בעל הרישום כעת ובמועד ביצוע העבירה, מצבו המשפחתי וכדומה.

יצוין כי בקשה למחיקת רישום פלילי רלוונטית לא רק עבור מי שהורשע בבית משפט, אלא גם למי שרישומו נוצר בעת השירות הצבאי, כלומר, כאשר מדובר על הרשעה פלילית בבית דין צבאי. היה ובקשת החנינה אושרה, הרישום הפלילי יימחק מהמאגר של המשטרה  וניתן יהיה להוציא תעודת יושר, המעידה כי אותו אדם הוא נטול עבר פלילי.