מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתימן הידוע כי בעת הרשעה בעבירה פלילית, נותר לנאשם רישום פלילי. אולם, רבים אינם מודעים לקיומו של הרישום המשטרתי – רישום שנותר לאחר חקירה במשטרה, על אף שתיק החקירה נסגר ולא הוגש כתב אישום. לרישום המשטרתי יכולות להיות השלכות שליליות על חייו של אדם ולכן כדאי לפעול למחיקת הרישום, באמצעות עורך דין פלילי.

רישום משטרתי – מהו?

תחילתו של ההליך הפלילי הוא בזימון לחקירה במשטרה, אשר בסיומה מתקבלת החלטה האם לסגור את התיק, או להגיש כתב אישום. כאשר התקבלה החלטה לסגור את התיק, יש לקבוע את עילת הסגירה וזו תהיה אחת משלוש אלו: העדר אשמה, חוסר בראיות או העדר עניין לציבור. בכל מקרה שבו עילת הסגירה איננה העדר אשמה, כלומר, התיק נסגר בשל חוסר בראיות מספיקות או בשל העדר עניין לציבור, נותר לנחקר רישום משטרתי.

רישום זה יכול לעמוד כמכשול בחייו המקצועיים של בעל הרישום, למשל, בעת קבלה ללימודים או למשרות מסוימות, הדורשות תעודת יושר. כמו כן, הרישום המשטרתי עומד לא פעם לרועץ בפן האישי, בשל הדעה הקדומה המלווה את מי שהנו בעל רישום משטרתי או רישום פלילי, למרות ההבדל המובהק בין השניים. לאור זאת, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי, אשר יטפל בסוגיה זו ויפעל למחיקתו של הרישום המשטרתי, כפי שיפורט להלן.

מחיקת הרישום המשטרתי

רישום משטרתי, כאמור, אינו תוצאה הכרחית של כל חקירה משטרתית, אלא הוא נוצר כאשר תיק החקירה לא נסגר בעילה של העדר אשמה, אלא בעילה של חוסר בראיות או העדר עניין לציבור. בהתאם לזאת, הפרוצדורה למחיקת הרישום, הנה להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק לחוסר אשמה, דבר אשר יוביל למחיקת הרישום.

הבקשה לשינוי עילת הסגירה, תוגש בכתב ליחידת המשטרה אשר ניהלה את התיק, או למדור הארצי של המשטרה בירושלים. על הבקשה להיות ברורה ותמציתית ועליה לכלול נימוקים משפטיים ועובדתיים, המבססים טענה של חוסר אשמה בחשדות אשר יוחסו לבעל הרישום ואי לכך יקימו הצדקה לשנות את עילת הסגירה של התיק.

פנייה לעורך דין פלילי

לאנשים רבים קיים רישום משטרתי ובשל השלכותיו השונות, הם מבקשים לפעול למחיקתו. על מנת להגדיל את הסיכויים כי הבקשה למחיקת הרישום המשטרתי תתקבל, כדאי לפנות לסיועו של עורך דין פלילי, אשר ינסח את הבקשה וידאג להגשתה לגוף הרלוונטי. מדוע יש צורך להיעזר בעורך דין בסוגיה זו?

הטעם לכך הוא כי קבלת הבקשה מותנית בהצגת טיעונים רלוונטיים ומנומקים אשר מצדיקים את שינוי עילת הסגירה של התיק. מטבע הדברים, לבעל הרישום, אין את הידע המשפטי המתאים ואת הניסיון המקצועי, על מנת להציג את הפן העובדתי והמשפטי בצורה הטובה ביותר.

מטעמים אלו, בקשות רבות למחיקת רישום משטרתי, המוגשות באופן עצמאי על ידי בעלי הרישום נדחות, לא משום שאין הצדקה ממשית לשינוי עילת הסגירה של התיק בנסיבותיהם, אלא כי הבקשה אינה מנומקת כהלכה וחסרה אסמכתאות וטיעונים מבוססים אשר יובילו לקבלתה. על כן, אם הנכם בעלי רישום משטרתי, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי אשר יטפל במחיקת הרישום.

האם ניתן למחוק רישום פלילי?

דיון על מחיקת רישום משטרתי, מעלה את השאלה המתבקשת, האם ניתן למחוק רישום פלילי. ובכן, התשובה לשאלה זו היא בחיוב ובחלוף פרק זמן מסוים ממועד ביצוע העבירה, ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי. זהו הליך מורכב יותר באופן משמעותי מהליך מחיקת רישום משטרתי וזאת משני טעמים: האחד, מבחינה פרוצדוראלית שכן בקשה למחיקת רישום פלילי היא למעשה בקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה. השני הוא כי מדובר במי שהורשע בעבירה פלילית ולפיכך, נדרשים נימוקים מיוחדים כדי להצדיק את מחיקת הרישום.