ייצוג מעצר עד תום ההליכים

ייצוג מעצר עד תום ההליכיםמעצר עד תום ההליכים הוא אחד הכלים המשפטיים הננקטים נגד נאשמים בהליך הפלילי. במסגרתו, לאחר שהוגש כתב אישום נגד אדם, מבקשת התביעה להותירו במעצר עד לתום ההליך המשפטי נגדו.

סוג מעצר זה הוא פגיעה חמורה מאוד בחופש התנועה ובזכות לחירות, שהרי מדובר במעצר ממושך של מי שטרם הורשע בדין. ייצוג משפטי טוב יכול להביא לדחיית בקשת התביעה למעצר עד תום ההליכים וכן לשמור על זכויות הנאשם לאורך כל ההליך הפלילי.

הליכי מעצר – הסבר כללי

ההליך הפלילי כולל למעשה ארבעה סוגי מעצר עיקריים: מעצר ראשוני, מעצר ימים, מעצר לצורך הכנה והגשה של כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים. אין חולק על כך כי כל הליך מעצר הוא פוגעני כלפי החשוד או הנאשם, שהרי אדם הוא חף מפשע עד שהוכח אחרת.

אולם מנגד, ברור לכולנו כי הליכי מעצר הם לעיתים הכרחיים על מנת לשמור על בטחון הציבור ולאפשר את ביצוען של פעולות חקירה ובירור האמת. על כן, בבואו של בית המשפט להחליט בבקשת מעצר שהוגשה לו, עליו לאזן בין שני האינטרסים המנוגדים הללו: הזכות לחירות ולחופש תנועה מחד, של מי שטרם הוכחה אשמתו בעבירה פלילית, והאינטרס הציבורי מאידך, הדורש את המשך המעצר.

לייצוג המשפטי בהליכי מעצר חשיבות רבה מאוד עבור החשוד מן הטעם כי הצגה מתאימה ועניינית של הטיעונים העובדתיים והמשפטיים, מובילה במקרים רבים לדחיית בקשת המשך המעצר ושחרור החשוד או הנאשם לביתו ללא תנאים, או תחת תנאים מגבילים שאינם פוגעים באופן חמור בזכויות החשוד, למשל הפקדה כספית או צו הרחקה ממקום האירוע.

מעצר ראשוני ומעצר ימים

המשטרה רשאית לעצור כל אדם במעצר ראשוני של עד 24 שעות ולאחר פרק זמן זה, מחויבת היא לשחרר את החשוד לביתו או להגיש לבית המשפט בקשה למעצר ימים. לשם כך תידרש המשטרה להציג את קיומה של עילת מעצר, למשל שיבוש הליכי חקירה, ולנמק מדוע מטרת המעצר לא תושג באמצעי חלופי אחר כדוגמת מעצר בית. בקשה ראשונה למעצר ימים תהיה עד ל15 יום, כאשר המשטרה רשאית להגיש בקשות חוזרות להארכת מעצר עד לתקופה כוללת של 30 יום.

חשודים רבים אינם פונים לייצוג משפטי בשלב זה ומניחים כי הם יכולים להסתדר באופן עצמאי ולחסוך את עלויות שכר הטרחה. אולם המציאות מלמדת כי פנייה לייצוג משפטי היא קריטית ויש לה השפעה מכרעת לא רק על המשך מעצרו של החשוד או הנאשם, אלא על ההליך הפלילי כולו, שהרי מעורבות מוקדמת של עורך הדין, יכולה להביא במקרים רבים להביא לסגירת תיק החקירה ולמנוע הגשת כתב אישום.

מעצר עד תום ההליכים

הליכי המעצר שפורטו לעיל מתייחסים לתקופה שבה העצור הנו בגדר חשוד ועל כן תקופות המעצר הן קצרות יחסית. אולם משהוגש כתב אישום, רשאית התביעה להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים, אשר משמעותה להותיר את הנאשם במעצר עד להכרעת הדין בעניינו.

המשפט הפלילי יכול להימשך שבועות ואף חודשים ולכן, מדובר בצעד חמור ופוגעני, הננקט כנגד אדם שטרם הורשע בדין. על כן, ישנה חשיבות רבה לכך כי הנאשם יהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי, אשר יציג בפני בית המשפט טיעונים ענייניים מדוע אין הצדקה להיענות לבקשת התביעה למעצר עד תום ההליכים.

היה ובית המשפט קיבל את הבקשה, עורך הדין יבחן אפשרות להגשת ערר על ההחלטה, או בקשה לעיון חוזר, בהתאם לנסיבות העניין. כמו כן, אם הורה בית המשפט על מעצר עד תום ההליכים, עורך הדין יקפיד על שמירת זכויות הנאשם לאורך תקופה זו, לרבות, לפעול לשחרור הנאשם מהמעצר היה ויחול אחד המקרים המאפשר זאת. כך למשל אם הוגש כתב אישום אולם המשפט לא החל תוך 30 יום, ניתן לבקש את שחרורו של הנאשם ממעצר.

עוד בנושא:

ייצוג בעררים על מעצר