ייצוג בשימוע

ייצוג בשימועאחת מזכויותיו של החשוד בהליך הפלילי היא זכות השימוע. על פיה, כל אדם הנחשד בעבירה מסוג פשע (עבירה אשר הענישה בגינה היא מעל 3 שנות מאסר) זכאי להליך שימוע, במסגרתו יוכל להשמיע טענות מדוע אין להעמידו לדין בגין העבירה בה הוא נחשד.

בשל המשמעות הענפה של הליך זה עבור החשוד, ישנה חשיבות רבה לכך כי הוא יהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה, אשר יוודא את קיומו של ההליך כהלכתו ויעשה כל שניתן כדי להביא את התביעה להחלטה שלא להגיש כתב אישום.

אודות זכות השימוע

אין צורך להכביר במילים על ההשלכות החמורות של כתב אישום על חייו של אדם, החל מהפגיעה בחופש החירות והתנועה וכלה בהשפעה השלילית על חייו מבחינה כלכלית, תעסוקתית ואישית. כמו כן ישנה המשמעות של הרישום הפלילי שנותר לאחר ההרשעה, אשר עד למחיקתו, יכול גם הוא לפגוע בניהול חיים תקינים.

לאור כל זאת, ראה לנכון המחוקק לקבוע כי בעבירות מסוג פשע (למעט חריגים מסוימים כגון כאשר מדובר על עבירות אלימות במשפחה)  תעמוד לחשוד זכות השימוע, במסגרתה יוכל לפנות בכתב לרשות התביעה ולהציג נימוקים מדוע נכון יהיה במקרה דנן, להימנע מהגשת כתב אישום.

חשוב לציין, כי בתי המשפט מתייחסים בכובד ראש למימוש זכות השימוע ורואים בה חלק מרכזי מהליך משפטי הוגן. על כן, כאשר התביעה אינה מאפשרת את קיומו של ההליך, או שהוצגו בפני בית המשפט עדויות לכך כי קוים הליך שימוע למראית עין בלבד, כאשר לא ניתנה לחשוד הזדמנות אמיתית להשמיע את טענותיו, יכול הדבר להביא לביטולו של כתב האישום.

נימוקים רלוונטיים

מטרתו של ההליך הפלילי היא לשמור על שלטון החוק ועל כן אדם המבצע עבירה, האינטרס הציבורי דורש, ככלל, את העמדתו לדין, על מנת לשמור על שלום הציבור ולהרתיע את המבצע מלחזור על המעשה. על כן, חלק ניכר מהליכי השימוע אינם מובילים למניעת הגשת כתב אישום, אולם יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם נסיבות המקרה מטות את כף המאזניים לטובת החשוד וייצוג משפטי מקצועי במסגרתו מוארות העובדות באור המתאים, יכול להביא למניעת העמדה לדין.

אלו נימוקים יכולים להיות רלוונטיים במסגרת הליך השימוע? למשל, כאשר מדובר בחשוד צעיר מאוד אשר הביע חרטה על המעשה. במצב זה ניתן לטעון כי אין המדובר בחשוד המהווה סכנה לציבור וכי העמדה לדין תסלים את מצבו ולא תאפשר לו לשקם את חייו ולחזור לניהול חיים תקין.

מצב בריאותי לקוי וגיל מבוגר, גם הם יכולים להיות נימוקים שיציג עורך הדין במסגרת הליך השימוע ואלו גם יכולים להוות נימוק מתאים להימנעות מהעמדה לדין. דוגמא נוספת נוגעת דווקא לא לנסיבותיו האישיות של החשוד, אלא לטיב הראיות שבידי התביעה. לעיתים, מגלה עורך הדין פגמים משמעותיים בראיות התביעה, כך שאין די בהם, או מוטל ספק ממשי האם יוכלו להביא להרשעה וכך יוכל הוא לשכנע את התביעה לסגת מכוונתה להגיש כתב אישום.

הייצוג המשפטי בהליך השימוע

זכות השימוע מהווה הזדמנות פז עבור החשוד להימנע מהגשת כתב אישום נגדו, על כל ההשלכות שבכך. על כן, לא ניתן להכביר בחשיבותו של הייצוג המשפטי במסגרת הליך זה, אשר יעניק לחשוד את הסיכוי הטוב ביותר להימנע מהעמדה לדין.

ראשית, עורך הדין ידאג לכך כי התביעה תמלא את חובתו לקיום הליך שימוע, שנית, עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה לעומקן ועל פיהן יציג טיעונים בפני התביעה מדוע רואי להימנע מהעמדה לדין במקרה דנן. שלישית, אם נמנעה זכות זו מן החשוד, יפעל עורך הדין לביטול כתב האישום בשל עילה זו, לאור החשיבות הרבה שבמימושה של זכות זו, בדין הפלילי.