ייצוג אסירים בוועדת שחרורים

ייצוג אסירים בועדת שחרוריםחוק שחרור על תנאי ממאסר 2001 קובע, כי ועדת השחרורים יכולה לשחרר שחרור מוקדם את האסיר אחרי שני שליש מתקופת מאסרו. הרעיון מאחורי השחרור המוקדם הוא ניכוי שליש מתקופת המאסר בין היתר בשל אינטרס שיקומי.

מתי אפשר לפנות לועדת השחרורים

ועדת השחרורים נקראת גם ועדת שליש. כל חצי שנה כאשר מתקרב זמן השליש, יכול האסיר לפנות לועדת שחרורים בבקשה לשחרור מוקדם. מי שהיה במעצר לצורך חקירות, ובתקופת מאסרו השלים 2/3 מהתקופה, יכול לפנות בבקשה לשחרור מוקדם.

השיקולים העומדים לפני הועדה לשחרור מוקדם

לוועדה לשחרור מוקדם יש אינטרסים משלה. לא תמיד האינטרסים עולים בקנה אחד עם הבקשה לשחרור מוקדם.

עם זאת ניכוי של שלישי מהעונש עבור התנהגות טובה אינה העילה היחידה לשחרור מוקדם.

הועדה קובעת אם האסיר ישוחרר בשחרור מוקדם לפי מכלול של שיקולים,  בין היתר :

האסיר צריך להיות ראוי לשחרור המוקדם, על כן נבדקת התנהגותו בבית הסוהר במהלך תקופת המאסר גם כאשר העבירה היתה חמורה. התנהגות טובה, והליך של השתקמות האסיר, היא נקודת זכות במכלול השיקולים לשחרור מוקדם.

תנאי חשוב ועיקרי לשחרור מוקדם הוא שהשחרור אינו גורם למסוכנות לציבור. ועדת השחרורים לוקחת בחשבון ונותנת משקל כבד למסוכנות האסיר מחוץ לכלא.

שיקול נוסף הוא הליך השיקום. לפיכך, נלקחת בחשבון דעתם של עובדים, קצינים ומנהלים בבית הסוהר לגבי הסיכויים להמשך שיקום האסיר והטיפול בו, גם אחרי השחרור.

משקל ניתן גם לחוות דעת של הפסיכיאטר המחוזי כאשר האסיר עבר הסתכלות,  או  חוות דעת של מחלקת בריאות הנפש של שרות בתי הסוהר.

שוקלים גם  אם האסיר יהיה תחת פיקוח בכל הנוגע לשיקומו ההמשכי.

גמילה מסמים גם היא בין השיקולים.

מתייחסים גם לעבירה שנעברה על ידי האסיר, עברו של האסיר, האם יש לו עבירות קודמות, הרשעות, ואם קיבל הקלות, וכולי.

כמו כן ניתן משקל כבד לחוות דעת חיצונית של הרשות לשיקום האסיר.

ועדת השחרורים תדון בכל הנתונים המובאים בפניה.

חוות דעת חיצונית של רש”א – הרשות לשיקום האסיר

גורם משמעותי בהחלטה לשחרר את האסיר שחרור מוקדם, היא חוות דעתה של הרשות לשיקום האסיר אשר בודקת למי מהאסירים יש סיכוי אמיתי לשיקום. מדובר בחוות דעת חיצונית של הרשות לשיקום האסיר אשר הינה ברת משקל משמעותי ביותר בהחלטה לשחרור מוקדם.

הרכב ועדת השחרורים

הדיון בועדת השחרורים הוא הליך משפטי. בועדת השחרורים יושבים שופט, נציג בתי הסוהר שאינו מצביע והוא רק מביע את דעתו, שני נציגי ציבור, ונציגות הפרקליטות אשר ברוב במקרים תקשה על  שחרור מוקדם, ותדגיש את חומרת העבירות וההתנהלות השלילית במאסר. על החלטת הועדה ניתן לערער המשפט המחוזי.

חשיבות ייצוג האסיר מול הוועדה

הדיון בוועדה הוא באמצעות עורך דין, וניתן לערער על החלטת ועדת השחרורים בעתירה מנהלית נגד החלטתה. חשוב שיהיה ייצוג מקצועי בוועדת השחרורים, שכן חשוב לדעת להעריך את הסיכויים לשחרור ובהתאם לכך להחליט בעניין הבקשה.

חשוב מאוד לשכור עורך דין לייצוג האסיר בבקשה לשחרור מוקדם. בהתנהלותו המקצועית, עורך הדין יכול לשכנע את חברי הועדה. הועדה שוקלת בין היתר את העזרה המשפטית של עורך הדין, ורואה בכך ביטוי לרצונו של האסיר לשינוי בחייו, ובשאיפתו להשתלב בחיים הנורמטיביים. בכוחו של עורך הדין לסייע לאסיר בכך שבקשתו לשחרור מוקדם תתקבל.

ייצוג בועדת השחרורים חשוב אם כן מאין כמוהו. עורך דין מכין את האסיר לדיון בבקשה, וזאת במטרה להגדיל את הסיכויים לשחרורו המוקדם. על האסיר לעבור שיקום בבית הסוהר, ולזכות בחוות דעת חיובית. עורך הדין ידגיש בפני האסיר את החשיבות של חוות הדעת, ותוכנית השיקום והפיקוח אחרי שחרורו.

כמעט שאין זה אפשרי או יעיל להתנהל בהליך המשפטי מול ועדת השחרורים בצורה טובה ומשביעת רצון ללא עזרה וייצוג של עורך דין מקצועי. בעזרת עורך דין מנוסה ומקצוען בתחום, גוברים  הסיכויים הטובים להצליח בבקשה לשחרור מוקדם מול ועדת השחרורים.