ייעוץ לפני חקירה פלילית

ייעוץ לפני חקירה פליליתזומנת לחקירה פלילית? יש לפנות לעורך דין פלילי, לקבלת ייעוץ משפטי לפני החקירה. עורך הדין ינחה כיצד להתנהל במהלך החקירה, ממה יש להיזהר וכיצד להימנע מהפללה עצמית. כמו כן,  ליווי משפטי בחקירה, יכול להביא במקרים רבים לסגירת התיק, ללא הגשת כתב אישום.

חשיבות הייעוץ המשפטי לפני חקירה

הנחת המוצא של נחקרים רבים היא כי הם מסוגלים להתמודד עם החקירה הפלילית בעצמם והאם אינם זקוקים לעורך דין. זוהי טעות חמורה, אשר לא פעם מובילה להסתבכות פלילית שניתן היה למנוע אותה. לחקירה הראשונית במשטרה יש משמעות אדירה והתנהלות הנחקר בה קובעת במקרים רבים האם התיק ייסגר, או האם יינקטו הליכים פליליים נוספים כדוגמת בקשות להארכת מעצר והגשת כתב אישום.

על כן, כל נחקר, בין אם הוא אשם בחשד המיוחס לו ובין אם לאו, זקוק לייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה. ראשית, כדי להימנע מהפללה עצמית, שנית כדי לוודא שזכויותיו כנחקר נשמרות לאורך החקירה ושלישית, על מנת שייעשה כל שניתן כדי להביא לסגירת תיק החקירה, ללא המשך של הליך פלילי.

הזכות להיוועץ בעורך דין

אחת מזכויות היסוד בהליך הפלילי היא הזכות לקבלת ייעוץ משפטי. במקרים רבים, חוקר המשטרה מבקש להתחיל את החקירה, לפני הגעתו של עורך הדין של הנחקר ובמצב זה, הנחקר אינו מחויב להשיב לשאלותיו. הנחקר רשאי לשמור על זכות השתיקה, גם היא זכות יסוד בדין הפלילי ולבקש להמתין עד להגעתו של עורך הדין.

אחת מן הטקטיקות הידועות של חוקרי משטרה, היא לנסות ולשכנע את הנחקר להתחיל מיד בחקירה בטענה כי אם אין לו מה להסתיר, הוא אינו זקוק כלל לעורך דין. מטבע הדברים, נחקר אשר לא קיבל ייעוץ משפטי טרם החקירה, ייענה להצעה זו מתוך רצון להוכיח את חפותו, אך הלכה למעשה, יכול לקרות בדיוק ההפך והנחקר יכול ליפול בלשונו ולגלות כי הוא הפליל את עצמו, ללא שהתכוון לכך. על כן, חשוב מאוד עבור הנחקר לעמוד על זכויותיו אלו – זכות השתיקה והזכות להיוועץ בעורך דין.

פרוטוקול החקירה

היה ומסיבה כלשהי, החלה החקירה ללא נוכחות עורך דין, חשוב מאוד להקפיד על כך כי החוקר מנהל פרוטוקול מסודר של החקירה ומציין בו כל דבר שנאמר על ידי הנחקר. בתום החקירה, יתבקש הנחקר לחתום על הפרוטוקול ויש לעיין בו היטב לפני החתימה. היה וישנם פרטים בפרוטוקול שלא תועדו כלל או אם מצא הנחקר אי דיוקים, חשוב מאוד לתקן ולחתום ליד כל שינוי.

גם בסיטואציה הזו, ייתכן מאוד והחוקר ינסה להניא את הנחקר מלעמוד על זכויותיו, למשל בטענה כי הדברים הכלליים נרשמו ועל כן אין צורך בתיקון הפרוטוקול. כל אמרה שכזו, איננה משרתת את טובה הנחקר ועליו להתעקש על תיעוד מסודר ומלא של החקירה, על מנת שיוכל להוכיח את דבריו בחקירה, במידת הצורך, בשלבים מאוחרים יותר.

סגירת תיק החקירה או מעצר ימים

ככלל, חקירה פלילית תסתיים באחת משתיים: סגירת תיק החקירה, או בהגשת בקשה להארכת מעצר, קרי מעצר ימים. הליך זה יכול להוביל בהמשך גם להגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. כאמור, ייצוג משפטי של עורך דין פלילי, בוודאי טרם החלה החקירה הפלילית, יכול להביא, בחלק ניכר מן המקרים, לסגירת התיק ובכך יבוא העניין על סיומו.

במידה שיינקטו הליכי מעצר נגד החשוד ובוודאי אם יוגש כתב אישום, הרי שיש צורך מובהק וברור בייצוג משפטי מלא, אשר במסגרתו יפעל עורך הדין למזעור הנזק ושמירה על זכויות החשוד או הנאשם לאורך כל ההליך הפלילי.