עבירות זנות

עבירות זנותעבירות זנות ותועבה מפורטות בפרק ח’ בחוק העונשין שכותרתו פגיעות בסדרי המשטר והחברה. מדובר במתחם רחב של עבירות כמו סרסרות, הבאת אדם לעיסוק בזנות, הבאת אדם לעשות מעשה זנות, החזקת מקום לצורך זנות, איסור על פרסום מקומם בו עוסקים בזנות, איסור ניצול של קטינים לצרכי זנות, איסור פרסומי תועבה, ועוד.

החוק מבקש לשלול את ניצולו של אדם מהיותו משמש למטרה מינית, או מהפיכתו לחפץ המספק שירותי מין תמורת תשלום או תמורה אחרת. לכן, נקבעו איסורים רבים במטרה למגר את תופעת הזנות בדרך עקיפה.

החבות הפלילית מוטלת על מי שכופים על אחר לעסוק בזנות, ומי שמתפרנסים ממעשי זנות של אחר, ולא על מי שמצבע את מעשה הזנות או על הלקוח (מלבד במקרה של קטינים).

הגדרת זנות

זנות מוגדרת כשימוש בגוף האישה במטרה להביא לסיפוק של תאווה / סיפוק מיני עבור תמורה כספית, טובת הנאה, שווה כסף, וכולי.

סרסרות לצורך מעשי זנות

עבירת סרסרות מבצע מי שחי באופן קבוע או זמני מרווחים של אחר העוסק בזנות. כמו כן גם מי שמקבל תמורה ביודעין, עבור מעשה זנות של אחר – יחשב סרסור. העונש בגין ביצוע העבירה הוא 5 שנות מאסר.

החוק מחמיר בנסיבות בהן העבירה נעברה כלפי בן זוג, ילד, או במצבים של ניצול יחסי תלות – העונש 7 שנות מאסר.

ניתן להוכיח את היותו של אדם סרסור על פי חזקה הקובעת, שמי שגר עם זונה, משפיע עליה לעסוק בזנות, או כופה עליה עיסוק זה –ניזון מרווחים כתוצאה ממעשי הזנות, ועל הטוען אחרת מוטל נטל ההוכחה.

הבאת אדם לעיסוק בזנות

אדם המשדל אחר או מביא אותו לעסוק בזנות  כתעסוקה ולקיים יחסי מין תמורת כסף באופן קבוע – עונשו 7 שנות מאסר.

נסיבה מחמירה:

כאשר עובר העבירה גרם לאישה לעזוב את מקום מגוריה, בכוונה להביא אותה לעסוק בזנות. מדובר ביבוא של נשים לצורך עיסוק בזנות.  העונש  – 10 שנות מאסר.

הבאת אדם לעשות מעשה זנות

מי שמביא אדם לעשות מעשה זנות (שלא כעיסוק קבוע) עונשו  5 שנות מאסר.

נסיבות מחמירות :

כאשר העבירה מבוצעת עקב ניצול יחסי מרות, תלות, והשגחה, וגם עקב ניצול מצב כלכלי או נפשי – העונש 10 שנות מאסר. ביצוע

העבירה תוך הפעלת כוח ואיומים או כנגד חולה נפש, או לוקה בשכלו –  העונש – 16 שנות מאסר.

סרסור בקטינים

מדובר בשידול של קטינים למטרה של ביצוע מעשי זנות. העונשים יקבעו על פי מדרג עולה לפי סוג העבירה.

אם טרם מלאו לקטין 14 שנים או שמלאו 13 שנים ומי ששידלו לזנות אחראי עליו –  העונש יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.

בעניין קטינים החוק רואה גם בלקוח כמי שעבר עבירה (בשונה ממצב אחר) והעונש 3 שנות מאסר. הקטין לא יהיה אחראי בפלילים. החזקה המשפטית קובעת, שמי שקיבל שרותי מין מקטין, עשה זאת ביודעין ולכן נטל ההוכחה להוכיח היפוכו של דבר עובר לכתפיו.

החוק קובע גם שאסור לפרסם מידע בקשר למתן שרותי זנות על ידי קטין – והעונש על כך הוא 3 שנות מאסר.

כמו כן, מי שמשגיח על קטין, או מאפשר לו להיות נוכח  לבקר בתכיפות או להתגורר בבית זונות  – העונש 3 שנות מאסר.

פרסומים אסורים

החוק אוסר פרסומים והצגה של תכנים פורנוגראפיים שכן הם מגדילים את הביקוש בציבור לניצול מיני.  בין היתר קובע החוק עונשים כדלקמן:

על הצגות תועבה במקום ציבורי או פרטי – 3 שנות מאסר.

על פרסום תועבה שמערב קטין – 5 שנים מאסר, ושימוש בגוף הקטין – 7 שנות מאסר.

כמו כן יש איסור על פרסום פוגעני בשלטי חוצות – העונש הוא 6 חודשי מאסר או קנס.

החזקת או השכרת מקום לצורך עיסוק בזנות

החוק קובע 5 שנות מאסר למי שמחזיק או מנהל מקום לצורך עיסוק בזנות. המשכיר ביודעין מקום לצורך מעשי זנות, העונש – 6 חודשי מאסר. מקום יכול להיות בין היתר מבנה וגם כלי שייט.

עוד בנושא:

עבירות מין