מדריך לנעצר – זכויות, טיפים ומידע חשוב

מדריך לנעצר – זכויות, טיפים ומידע חשובזימון לחקירה או מעצר, אינה סיטואציה קלה והיא מלווה מטבע הדברים בחששות רבים, מפני פתיחה בהליך פלילי.

אולם, חשוב לדעת כי כאשר החשוד מודע לזכויותיו ומתנהל באופן זהיר ושקול במהלך החקירה, יש בכך, במקרים רבים, כדי להביא לסגירת החקירה ולמנוע הגשת כתב אישום.

במאמר זה נסביר אודות זכות השתיקה, על החשיבות שבפנייה לייצוג משפטי וכן ניתן מספר טיפים להתנהלות נכונה בעת החקירה.

זכות השתיקה

לכל חשוד נתונה זכות השתיקה ובעת מעצרו של אדם, על המשטרה ליידעו בדבר זכותו להימנע מהפללה עצמית. לזכות זו חשיבות עליונה במשפט הפלילי והיא מהווה חלק אינטגרלי מהזכות למשפט הוגן. על אף זאת, לא פעם קורה כי המשטרה אינה מיידעת את החשוד באשר לזכות זו והתוצאה יכולה להיות מרחיקת לכת: החשוד עלול למסור גרסה לא מדויקת של הדברים, מתוך סערת רגשות ואלו יכולים לעמוד לו כרועץ.

לעיתים, כאשר החשוד בוחר לשמור על זכות השתיקה, חוקר המשטרה מבהיר לו כי זו תשמש כנגדו ועל כן, עדיף לו להשיב על השאלות המופנות אליו ולהסביר. בהקשר זה יובהר כי אמנם, שתיקתו של החשוד במהלך החקירה, יכולה לשמש כנגדו, אולם מדובר במקרים חריגים והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט ולא של חוקרי המשטרה או התביעה.

פנייה לייצוג משפטי

זומנת לחקירה? ישנה חשיבות רבה מאוד להיוועצות עם עורך דין, מוקדם ככל האפשר. עורך הדין יכין את החשוד לחקירה, ינחה אותו כיצד להימנע מהפללה וידאג כי זכויות החשוד נשמרות לאורך ההליך. עד להגעתו של עורך הדין, מומלץ שלא להשיב לשאלות החוקרים ולשמור על זכות השתיקה, קל וחומר כאשר לנחקר אין גרסה ברורה להשתלשלות האירועים.

בהקשר זה יש להדגיש, כי לעיתים קרובות, הנחת המוצא של נחקרים היא כי הם מסוגלים להתמודד עם החקירה באופן עצמאי, אולם הלכה למעשה, ללא קבלת ייעוץ משפטי של עורך דין פלילי, גדל באופן משמעותי הסיכוי להפללה עצמית. מדוע?

משום שהנחקר, מטבע הדברים, בוודאי אם זהו מעצרו הראשון, אינו מודע לתחבולות החוקרים ולכך כי כל אמירה שלו, אף אם נאמרה בתום לב, יכולה לבסס את החשד נגדו ולהביא להארכת מעצר ולהגשת כתב אישום. מנגד, היוועצות עם עורך דין עם קבלת הזימון לחקירה, או מיד בסמוך למעצר, יכולה במקרים רבים להביא לסגירת תיק החקירה. היה וישנה עילה להמשך החקירה, עורך הדין ייצג את החשוד וילווה אותו לאורך כל ההליך הפלילי, תוך חתירה מתמדת לקבלת התוצאה המשפטית הטובה ביותר.

טיפים חשובים

לאופן התנהלותו של הנחקר במהלך החקירה, יש חשיבות רבה וזו יכולה לעשות את כל ההבדל בין סגירת התיק, לבין הגשת כתב אישום. מלבד שמירה על זכות השתיקה ופנייה לייצוג משפטי, להלן מספר טיפים נוספים להתנהלות נכונה בעת חקירת משטרה:

  1. שמירה על קור רוח: חשוב לשמור על קור רוח במהלך החקירה ולהימנע עד כמה שניתן מהתבטאויות סוערות, אשר החוקרים רואים בהן הזדמנות לנסות ולהפיל את הנחקר בלשונו. כמו כן, על הנחקר להיות ערני וקשוב לשאלות החוקרים ולנסח את תשובותיו בקפידה.
  1. לקרוא בעיון את הפרוטוקול: על החוקר חלה חובה לנהל פרוטוקול של החקירה, במסגרתו כל דברי הנחקר מתועדים, כאשר בתום החקירה יתבקש הנחקר לחתום על הפרוטוקול. על הנחקר להקפיד לקרוא היטב את הפרוטוקול ואם ישנו מידע חסר או לא מדויק, יש לבקש השלמה או תיקון ורק אז לחתום.
  1. עדכון עורך הדין: בתום החקירה, במידה שעורך הדין לא היה נוכח בה, יש לעדכנו באופן מיידי בכל אשר ארע ולפעול על פי הנחיותיו. כך למשל, בדרך כלל עורך הדין ייעץ לנחקר שלא ליצור קשר עם עדים או נחקרים אחרים בפרשה.