חקירה במשטרה: עשה ואל תעשה

חקירה במשטרה: עשה ואל תעשהזומנת לחקירה במשטרה? עליך להכיר את זכויותיך ולדעת כיצד להתנהג במהלך החקירה וממה להימנע. התנהלות נכונה בחקירה משטרתית, יכולה למנוע את המשכו של ההליך הפלילי נגדך או למזער במידה רבה את חומרתו. עשה ואל תעשה בחקירה פלילית – בכך יעסוק המאמר שלפניך.

קבל ייעוץ משפטי

חקירה משטרתית אינה עניין של מה בכך ויכולות להיות לה השלכות מרחיקות לכת על חייך, לרבות הגשת כתב אישום. על כן, אם קיבלת זימון לחקירה או נעצרת, אל תנסה להתמודד עם הסיטואציה הזו באופן עצמאי, אלא פנה באופן מיידי לייצוג משפטי. עורך הדין יכין אותך לחקירה, ינחה אותך כיצד להתנהל נכון וממה להימנע, על מנת לעבור את החקירה בצורה האופטימלית. במסגרת הייצוג המשפטי, עורך הדין יעשה כל שניתן כדי להביא לסגירת התיק בתום החקירה, אולם אם יוגש כתב אישום, יעניק לך הגנה משפטית מלאה לאורך כל ההליך הפלילי.

בשיחותייך עם עורך הדין, השב לשאלותיו בכנות ואל תסתיר ממנו מידע. תפקידו של עורך הדין הוא להגן עליך ועל מנת שיוכל לבצע את עבודתו בצורה הטובה ביותר, עליו להיות מודע לכל העובדות. כמו כן, דע כי הזכות לקבלת ייעוץ משפטי היא זכות יסוד ולפיכך, אם זומנת לחקירה והחוקר מבקש להתחיל בה לפני שנפגשת עם עורך הדין, אתה רשאי לשמור על זכות השתיקה ולעמוד על כך כי החקירה תחל רק לאחר שתינתן לך הזדמנות להיוועץ עמו.

עד או חשוד – ברר מעמדך

לפני תחילת החקירה, עליך לברר מהו הסטטוס שלך. במה דברים אמורים? כל נחקר מוגדר כעד או כחשוד ויש הבדל מובהק בין השניים. חקירת עד, מטרתה היא איסוף מידע, בעוד שחקירת חשוד, מטרתה קבלת הודאה בדבר ביצוע המעשה. אם אתה נחקר כחשוד, התנהלותך, חייבת להיות אפוא, הרבה יותר זהירה ושקולה.

לכן, ישנה חשיבות רבה לדעת בתחילת החקירה מהו המעמד שלך וזכותך המלאה לשאול זאת את החוקר. שים לב, היה ואתה נחקר כחשוד, על החוקר ליידע אותך על כך ולהציג בפניך את החשדות נגדך. עליו להזהיר אותך כי כל דבר שתאמר, עלול לשמש כנגדך, ליידע אותך  כי עומדת לך זכות השתיקה וכי את זכאי לקבלת ייעוץ משפטי.

פרוטוקול החקירה – אל תחתום לפני שאתה קורא

חוקרי משטרה מחויבים לנהל תיעוד בכתב של החקירה ובסיומה, תתבקש לחתום על הפרוטוקול. למרבה הצער, לא פעם, תיעוד החקירה איננו נעשה כהלכה: החוקרים אינם מקפידים לכלול בפרוטוקול את כל מה שנאמר על ידי החשוד והם משמיטים פרטים מהותיים מאוד, על מנת לסייע בחיזוק החשדות שלהם.

על כן, ראשית, עליך לוודא כי כל מה שאמרת, נרשם בפרוטוקול ובאופן מדויק. שנית, אין לחתום על הפרוטוקול, ללא שקראת אותו היטב ואם מצאת בו אי דיוקים, דרוש מן החוקר לתקנם. לעניין זה נציין פרט נוסף וחשוב: אתה רשאי להקליט את החקירה ובלבד כי אתה מיידע על כך את החוקר. בסיומה של החקירה, בקש מהחוקר לצרף את הקלטת לתיק שלך.

עקוב אחר מצב התיק

עם סיומה של החקירה, המשטרה תעביר את התיק לתביעה המשטרתית או  לפרקליטות, על מנת שתתקבל החלטה האם להגיש נגד החשוד כתב אישום. במידה שלא, תיק החקירה ייסגר באחת מעילות הסגירה: העדר אשמה, חוסר בראיות או העדר עניין לציבור. אם התיק לא נסגר בעילה הראשונה, נותר רישום משטרתי מן החקירה, אשר יכול להפריע לניהול מהלך חיים תקין. על כן, כדאי לברר מהי עילת הסגירה ובעת הצורך, לפעול לשינוי העילה.

היה והוחלט להגיש כתב אישום ומדובר בעבירה מסוג פשע (כל עבירה אשר העונש בגינה עולה על 3 שנות מאסר) עומדת לנאשם זכות לשימוע: הליך במסגרתו מתאפשר לנאשם להציג טענות מדוע יהיה ראוי להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.