התפרצות לדירה ולרכב

התפרצות לדירה ולרכבעבירות פריצה והתפרצות מפורטות בחוק העונשין תחת פרק העוסק בפגיעות ברכוש שכוללות בין היתר החזקה, השגה של רכוש וכדומה.

כדי להאשים בעבירה של התפרצות צריך להוכיח שהעבירה בוצעה במטרה לבצע פשע או גניבה. הזיהוי מתבצע בדרך כלל על ידי עדי ראיה או טביעות אצבע. כאשר המשטרה זיהתה את הנאשם ויש בידיה מספיק ראיות הקושרות אותו לעבירה, יומלץ להגיש נגדו כתב אישום. כמו כן מוגשת גם  בקשה למעצר עד תום ההליכים, במסגרתה יוחלט  אם לשחרר את הנאשם באמצעות חלופות מעצר.

הבחנה בחוק בין המושגים פריצה, כניסה והתפרצות:

התפרצות ופריצה הן עבירות של פגיעה ברכוש.

מי ששובר חלקיו חיצוניים או אחרים מבית, פותח בכוח פתחים שמטרתם לסגור את הכניסה לבנין, או נכנס דרך מעבר לחלק מהבניין מוגדר כפורץ. עבירת הפריצה מתרחשת כאשר הפורץ שובר חלון, דלת, או פתח אחר, או עושה שימוש בקוד אבטחה, וכולי.

עם זאת כדי לעצור ולחקור את הפורץ אין חובה שהפריצה תתממש בפועל, ואכן ייגנב משהו. מספיקה הכוונה הפלילית, למשל, אם נמצאו אצל אדם, כלים מסוימים שניתן לפרוץ איתם מבלי שייתן לכך הסבר סביר, או שהוא נתפס משוטט בשעות לא רגילות במקום מסוים.

מי שמכניס לבנין חלק מהגוף שלו או את כלי הפריצה או חלק ממנו מוגדר כמי שנכנס.

  • מי שפורץ ונכנס לבנין, או פורץ ויוצא, מוגדר כמתפרץ. התפרצות היא פריצה וכניסה כוחנית באמצעות פריצה פיזית למגורים, לעסק או לרכב. המטרה של ההתפרצות היא לצורך ביצוע פשע. התפרצות לדירה מהווה עבירה חמורה הגורמת לנזקים כלכליים ופוגעת בביטחונם של בעלי הרכוש שפרטיותם נפגעת. התפרצות יכולה להיות כרוכה גם בסכנה לחיי אדם, מעשי אלימות, עד לרצח.
  • מי שנכנס לבנין מגורים תוך איומים ותחבולות, או בתאום עם אחר שנמצא בבנין, או שהוא נכנס דרך פתחים אחרים שאינם מהווים כניסה לבנין, מוגדר כמי שפרץ ונכנס.

החוק מפרט עונשים שונים לגבי התפרצות וכניסה:

ענישה על התפרצות לדירת מגורים או לבית תפילה

העונש על כניסה לדירה מגורים או למקום שמשמש לתפילה כדי לבצע גניבה או פשע הוא  5 שנים מאסר.

מי שמתפרץ לבית מגורים או למקום תפילה בכוונה לבצע גניבה או פשע, או מתפרץ החוצה אחרי שביצע את המעשים הללו, עונשו עד 7 שנים מאסר.

התפרצות לבנין שלא משמש למגורים או לתפילה

מי שהתפרץ לבנין שאינו בנין מגורים ואינו בית כנסת, או למבנה סמוך שאינו חלק מבנין המגורים, בכוונה לגנוב או לעשות פשע העונש 5 שנים מאסר.

מי שמתפרץ לבנין  שאינו למגורים ואינו בית כנסת ומבצע גניבה או פשע, או מתפרץ מתוכם, אחרי שביצע גניבה או פשע, עונשו 7 שנים מאסר.

נסיבות מחמירות

נשיאת נשק חם מכפילה את העונש בהתאם לעבירה, למשל במקרה של התפרצות לצורך גניבה או פשע המבוצעת עם נשק חם, העונש יהיה עד 14 שנים מאסר.

מי שמחזיק כלי פריצה

חשוד שנתפס כשברשותו כלי פריצה ללא הסברים סבירים עונשו 3 שנים מאסר.

שיקולי בית המשפט בעת גזירת העונש

מספר האירועים המיוחסים לנאשם במסגרת כתב האישום;

תכנון מוקדם של המעשה;

מספר הנפגעים מהמעשה;

עברו הפלילי של הנאשם;

תסקיר של שרותי המבחן;

נסיבות המעוררות חשדות לכוונת פריצה

החוק מפרט גם נסיבות לפיהן יש חשד לכוונת פריצה והעונש הוא 5 שנים מאסר :

  • כאשר אדם נמצא כשהוא מחזיק בנשק המסכן חיים, כדי לפרוץ לבנין ולבצע פשע;
  • או במכשיר שעלול לסכן / לפגוע באחרים כדי לפרוץ לבנין ולבצע פשע או גניבה;
  • או במכשיר שנועד לפרוץ או לחדור לבנין לצורך ביצוע גניבה / פשע;
  • כאשר אדם נתפס ופניו רעולות או מוסוות כאשר בכוונתו לבצע גניבה ואו פשע;
  • כאשר אדם נמצא משוטט בבנין במטרה לבצע גניבה או פשע וניסה להסתיר עצמו;

עוד בנושא:

שימוש ברכב ללא רשות