הסדר מותנה

הסדר מותנהלפני מספר שנים, נכנס לתוקפו כלי משפטי חדש בשם הסדר מותנה. במסגרתו, החשוד מודה בעבירה המיוחסת לו ותמורת הודאתו, לא מוגש נגדו כתב אישום.

תחת זאת, עליו לקיים את התנאים המפורטים בהסדר: קנס כספי, הליך שיקום, עבודות שירות למען הציבור וכדומה.

מהו הסדר מותנה?

ההליך הפלילי מתחיל כידוע עם זימון החשוד לחקירה במשטרה ובסיומה, עובר החומר הראייתי שאספו החוקרים אל התביעה, אשר מחליטה האם יש מקום להגשת כתב אישום, או האם יש לסגור את התיק. כיום, ישנה אפשרות שלישית והיא חתימה על הסדר מותנה.

מצב זה רלוונטי לעבירות קלות יחסית של חטא, עוון ועבירות מסוימות של פשע ומאפשר התאמה טובה והוגנת יותר בין חומרת העבירה לבין הסנקציה המופעלת נגד המבצע.

עיקרי ההסדר הם כי החשוד מודה בעבירה המיוחסת שלו ומחויב בעמידה בתנאים המפורטים בהסדר. תמורת זאת לא מוגש נגדו כתב אישום, על כל המשמעויות השליליות שבכך.

במסגרת החלטת התביעה האם להציע לחשוד הסדר מותנה, רשאית היא לפנות באופן ישיר, ללא מעורבות של בית המשפט, לקבלת תסקיר מקצין מבחן. זאת על מנת לקבל המלצה האם ראוי להציע לחשוד הסדר ואם כן, מהו טיבו ומהם הסיכויים כי יעמוד בתנאים שיוצבו לו. חוות דעת חיובית משירות המבחן תוביל את התביעה בדרך כלל להחלטה לגיבוש הסדר מותנה עם החשוד.

התנאים להסדר מותנה

כאמור מעלה, האפשרות להסדר מותנה אינה רלוונטית לכל עבירה פלילית, אלא לעבירות הנחשבות לקלות יחסית. הרציונל שבכך הוא כי בעבירות חמורות, ישנו אינטרס ציבורי מובהק להעמיד את המבצע לדין, אולם, בעבירות קלות, מבקשת המדינה לתת למבצע הזדמנות נוספת לשיקום וניהול חיים תקינים, ללא ההשלכות השליליות של משפט פלילי.

מלבד סוג העבירה, ישנם תנאים נוספים לקיומו של הסדר מותנה, למשל כי החשוד לא הורשע בעבירה פלילית ב5 השנים שקדמו לביצוע העבירה וכי העונש המתאים בגין העבירה בה הוא נחשד אינו מאסר בפועל. תנאי ההסדר יכולים להשתנות ממקרה למקרה, על פי נסיבותיו ולכלול פיצוי כספי, תכנית שיקום, שירות לטובת הציבור, שלילת רישיון נהיגה, התחייבות שלא לעבור עבירות בעתיד.

החשוד לא עמד בהסדר – מה קורה?

במצב שבו החשוד אינו ממלא אחר תנאי ההסדר, רואים את ההסדר כמבוטל וניתן יהיה להגיש נגדו כתב אישום. לעניין זה יצוין כי רשויות התביעה מכינות בדרך כלל מבעוד מועד טיוטה של כתב אישום, לצד הכנת ההסדר, כך שאם החשוד מפר את התנאים שנקבעו, ניתן יהיה להגישו לבית המשפט באופן מיידי ולהמשיך בהליך הפלילי.

היה והנאשם יורשע בעבירה על ידי בית המשפט, התייחסותו להסדר המותנה תהווה שיקול בעת גזירת העונש. כך למשל, אם הפר את כל תנאי ההסדר, יכול ובית המשפט יחמיר בעונשו, על מנת להגשים את אינטרס ההרתעה. לעומת זאת, אם קיים הנאשם חלק מתנאי ההסדר, יכול והדבר ישמש כטיעון להקלה בעונשו.

חשיבות הייצוג המשפטי

אין ספק כי האפשרות של הסדר מותנה יכולה להיות בגדר מתנה עבור מי שביצע עבירה פלילית. זוהי למעשה הזדמנות פז להימנע מהרשעה פלילית, אשר לה השלכות מרחיקות לכת הן במסגרת ההליך הפלילי עצמו והן על עתידו של המבצע, בין היתר בשל קיומו של רישום פלילי.

משום כך, ישנה חשיבות רבה מאוד לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי, במסגרתו יבחן עורך הדין האם ניתן במקרה דנן להגיע לתוצאה של הסדר מותנה ובמידה שכן, יעשה כל הנדרש כדי לקדם הליך זה.

למותר לציין כי עורך הדין ישאף להשגת התנאים הטובים ביותר בהסדר עבור החשוד, תוך ליווי משפטי צמוד על מנת לוודא כי החשוד יעמוד בכל תנאי ההסדר בהצלחה ויוכל לשקם את חייו.