הסגת גבול

הסגת גבולהסגת גבול כעבירה פלילית מפורטת בסימן ח’ לחוק העונשין, תחת הפרק פגיעות ברכוש. חשוב לציין שיש גם הסגת גבול אזרחית המפורטת בחוק המקרקעין, אשר בשונה מהחוק הפלילי, מאפשרת למחזיק/בעל מקרקעין, לעשות דין עצמי.

מהי עבירת הסגת גבול?

העבירה של הסגת גבול עוסקת בהפרעה לזכויות קניינו של אדם. מדובר בכניסה או פלישה לנכס של אדם אחר ללא הסכמתו, ובהפרעה למרחב ולפרטיות שלו, במטרה להפחיד או להקניט, להעליב, או לפגוע ביכולותיו של המחזיק בנכס לממש את זכויותיו. חשוב לציין כי פגיעה בקניינו של אדם היא הפרת זכות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עבירה של הסגת גבול נחשבת לעבירה פלילית רק אם יש לה מטרה שאינה חוקית.

הסגת גבול יכולה להיות גם כאשר אדם  נכנס לנכס כדין לנכס אבל מסרב לצאת ממנו כשמתבקש לעשות כן, ולפיכך נשאר שלא כדין בניגוד לרצון בעל הנכס או המחזיק בו. מדובר למשל בשוכר שלא פינה את המושכר בתום הסכם השכירות, או במי שפלש לקרקע ללא רשות, או ללא רצונו של בעל הנכס, ונשאר בה, על כן יחשב הוא למסיג גבול.

מה נחשב לקנין ?

קניין יכול להיות מקרקעין, דירה, חצר, וכולי. נכס יכול להיות נכס מקרקעין וגם נכס מיטלטלין כמו כלי רכב לסוגיהם, כלי שייט וכולי.

מתי מתבצעת כניסה לנכס ?

כניסה לנכס יכולה להיות כניסה מלאה של כל הגוף וגם  חלק מהגוף: למשל הכנסת יד דרך חלון, דריכה בתוך מקום פרטי, וכולי. כניסה לנכס יכולה להיות גם פריצה, או שבירת חלון או דלת, וכל כניסה גם לחלק מהנכס, לשטח פרטי וגם רק לחדר פרטי מתוך מכלול של חדרים.

מי הוא המחזיק בנכס?

המחזיק בנכס הוא מי שיש לו שליטה פיזית בנכס (גם שליטה זמנית), ולא רק רשום כבעלים על הנכס. המחזיק יכול להיות בעלים, או שוכר שגר בנכס.

עונשים

עבירת הסגת גבול פלילית כרוכה בענישה. העונש על הסגת גבול הוא 2 שנים מאסר, עם זאת, כאשר מסיג הגבול עשה שימוש בנשק חם או קר – העונש יהיה עד 4 שנים מאסר.

יסוד נפשי של העבירה

היסוד הנפשי של העבירה הוא שהסגת הגבול  נעשית לצורך הפחדה, או הקנטה, או העלבה של בעל הנכס. עם זאת, אין חובה שהמחזיק בנכס אכן יופחד, יוקנט או ייעלב בפועל.

לצורך ההרשעה בעבירה צריך להוכיח  שהכניסה לנכס היתה מלווה במטרה בלתי חוקית. עם זאת לא נדרש שמחזיק הנכס יהיה אפילו יהיה נוכח בנכס בעת הפלישה, ומספיק שהמטרה של הפולש היתה לגרום לתוצאה של הפחדה, או שהיה מודע לכך שהמעשה יביא לתוצאה שהיא אסורה. כמו כן מספיק שבעל הנכס שמע על הפלישה לנכס ובדיעבד הרגיש שעלול היה להיות מאוים, כדי לגרום להרשעה בעבירה.  הענישה היא בשל הכניסה לנכס, כאשר סביר שהתנהגותו של הפולש תגרום לאיום על בעל הנכס.

יסודות עבירת הסגת גבול 

כתב אישום הוגש (באמצע 2014) נגד משפחה שפלשה לדירה נטושה וריקה של הדיור הציבורי. מדובר במשפחה גדולה שהיתה מצויה במצב של עוני קשה, מצוקה פיזית, ותחת נטל של חובות, והתגוררה ב- 45 מ”ר בלבד. המשפחה ביקשה מהגורמים הרלוונטים הקשורים לדיור הציבורי, לאפשר לה עבור לדירה יותר גדולה, אולם בקשתה נדחתה, ועקב כך, ובצר להם, פלשו בני המשפחה לדירה גדולה וריקה שהיתה שייכת לדיור הציבורי.

האגודה לזכויות האזרח ביקשה להצטרף להליך המשפטי, והגיבה לעניין בין היתר בטענה, שיש לראות בפלישה במקרה זה סוג של הישרדות ולא מעשה עבירה. נטען, כי על בית המשפט לבטל את כתב האישום מאחר ולא מולאו יסודות של עבירת הסגת גבול, היות ולא היתה כוונה להעליב, להפחיד, או להקניט את מחזיק הנכס. נציגי האגודה טענו כי דירה ריקה של דיור ציבורי היא רכוש ציבורי ריק, ובמקרה זה העבירה לא מתקיימת  שכן לא מדובר בנכס פרטי. בסופו של דבר כתב האישום בוטל.

עוד בנושא:

שימוש ברכב ללא רשות