ייצוג בהליכים משמעתיים

ייצוג בהליכם משמעתייםדין משמעתי עוסק בהפרה של תקנון ו/או כללים ו/או הוראות, המקובלים בארגון מסוים. עובדים בארגון או מוסד כפופים להוראות דין משמעתי כלומר להסדרי משמעת שרלוונטיים לאותו ארגון. הארגון מסמיך גורם רלוונטי לנהל את ההליך המשמעתי ולהחליט בעניין הענישה. 

דין משמעתי קובע בין היתר עבירות משמעת, הדרך לברור העבירות, הגוף השופט, סדרי הדין, והעונשים. הדין המשמעתי מתייחס לאתיקה, להתנהגות בלתי הולמת, וכולי.

הדין המשמעתי יכול להסתיים בזיכוי או בענישה, כאשר קיומו של הליך משמעתי, יכול להיות בעל השפעה על המשך המקצוע והקריירה, ואפילו מעבר לכך אם מוגשת תלונה במשטרה ונפתח תיק פלילי.

על מי חל הדין המשמעתי ?

עובדים, סטודנטים, מרצים, מנהלים, וכל מי שהם חלק מארגון, כפופים לדין משמעתי בפני ועדות משמעת ואתיקה.

לדוגמא :

עורכי דין שעברו עבירות אתיקה מקצועית, עומדים לדין משמעתי בפני ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין;

עובדי מדינה עומדים לדין בפני בית הדין למשמעת בנציבות בשרות המדינה;

הדין המשמעתי חל על רופאים, רוקחים, רואי חשבון, וכל מי שיש להם מקצועות בעלי רישיון;

הדין חל על עובדי עירייה שנשפטים בבית הדין למשמעת ברשות המקומית,

הדין המשמעתי חל ם בצבא על כל המשרתים במסגרתו;

וגם על תלמידים וסטודנטים שכפופים לתקנון משמעת של המוסד האקדמי,  ועומדים לדין בפני ועדות משמעת של האוניברסיטה או המכללה (למשל העתקה במבחנים עבודות, וכולי);

הקשר בין הליכים פליליים ודין משמעתי

כאשר אדם מורשע בהליכים פליליים יפתח נגדו גם הליך משמעתי, בעיקר כשההרשעה קשורה לעבירה הנוגעת למקצועו ועיסוקו של האדם, או שיש בעבירה מידה של קלון.

לחילופין, כאשר נפתחת חקירת משטרה נגד אדם, יתכן שלא יפתחו בהליך פלילי, ויגיעו למסקנה שהמקום הנכון יותר לברור העניין הוא במסגרת של בית דין למשמעת.

ייצוג משפטי בהליכי משמעת ותפקידו של עורך הדין המייצג

כאשר מתנהל הליך משמעתי הוא עלול להיות בעל השפעה משמעותית, ובין היתר עלול לפגוע בקידום בעבודה או בלימודים, לגרום להרחקה, הטלת קנס, אי קבלת תעודה, ולעונשים אחרים.

לפיכך, אין להקל ראש במקרה של מעורבות בהליך משמעתי, וחשוב לדאוג לייעוץ משפטי על ידי עורך דין שמומחה בדיני משמעת ואתיקה.

חשוב לדעת שהזכות לקבל יעוץ משפטי ולהיות מיוצג בהליכים היא זכות יסוד.

עורך הדין המייצג ידאג להכין את הנחקר לחקירה לפני ועדת המשמעת או בית הדין המשמעתי. כמו כן עורך הדין יגבש מהלך של הגנה שיכול להוביל גם לביטול ההליך המשמעתי, להפחתה בעונש, וכולי.  חשיבות הייצוג המשפטי מתמקדת במיקסום סיכויי ההצלחה במסגרת ההליך המשמעתי, ובמניעת טעויות בחקירה כמו הפללה עצמית.

מהפסיקה : המשמעות של אי ייצוג בהליך משמעתי

בית המשפט המחוזי פסק בערעור, בענין קביעה של בית הדין למשמעת של הרשות המקומית, לפטר עובדת עירייה לאחר שנקבע כי עברה עבירת משמעת.

העובדת לא היתה מיוצגת על ידי עורך דין. בית המשפט קבע כי העובדת בחרה שלא לקבל ייצוג על ידי עו”ד “שלא מדעת”, ולכן מדובר בהליך פגום. בית המשפט קבע, כי יש לראות בעובדה שבית הדין למשמעת לא הסביר לעובדת את  המשמעות של ויתור על ייצוג משפטי  – עניין חמור.

בית המשפט הדגיש כי חשוב להיות מיוצג בהליך משמעתי על ידי עורך דין והייצוג היא זכות יסוד, ואילו במקרה הנדון, העובדת לא הבינה את המשמעות, ואת הסיכון בכך שלא היתה מיוצגת. הויתור על ייצוג צריך להיות ויתור מדעת, כלומר במודע ובכוונה. במקרה זה בשל העדר הייצוג,  יש לבטל את ההליך המשמעתי שהיה פגום.

מהפסיקה : ייצוג של סטודנט בהליך משמעתי

בית המשפט העליון נדרש לערעור שהוגש על פסק דין של בית המשפט המחוזי, בעניין הזכות של סטודנטים לקבל ייצוג של עורכי דין על פי בחירתם, בהליכים משמעתיים המתנהלים נגדם.

בית המשפט העליון קבע, כי במקום ייצוג גורף על ידי עורכי דין, יקבע בתקנון, שבמקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל ייצוג כאשר הסטודנט מוגבל ואינו יכול לייצג את עצמו, או כשיש חשש מתוצאות חמורות של ההליך המשמעתי. כמו כן ועדת המשמעת תאפשר ייצוג לפי שקול דעתה בהמשך לבקשת הסטודנט, ובמקרה בו הועדה תהיה מיוצגת על ידי עורך דין, יתירו ייצוג גם לסטונדט.