עבירות הימורים

עבירות הימורים בישראל חל איסור על הימורים, כאשר חוק העונשין מגדיר הימור ככל הסדר אשר ניתן במסגרתו לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה אחרת וכי הזכייה תלויה בניחושו של דבר.

לכל עבירת הימורים נקבע עונש מאסר בהתאם לחומרתה, כאשר בית המשפט רשאי להמיר את עונש המאסר בקנס כספי גבוה ולהורות על חילוט מכשירים הנוגעים לעבירה.

מהו הימור?

כל משחק שבו אדם יכול לזכות בכסף או בשווה ערך לו, כאשר הזכייה תלויה בניחוש דבר מה, הוא הימור או בשמו הנוסף משחק אסור. החריג לכך הוא הימורים במסגרת מוסדרת כגון מפעל הפיס.

חוק העונשין מטיל אחריות פלילית על כל הצדדים הנוגעים לפעילות ההימורים: על המשחק משחק אסור, על מי שמארגן הגרלות והימורים, על המחזיק מקום שמטרתו קיום משחקים אסורים וכן, אף מי שמוכר כרטיסי הגרלה או כל דבר אחר המעיד על זכות להשתתף בהימור, מבצע עבירה פלילית. מדרג הענישה שקבע המחוקק לעבירות הימורים, הנו בין חצי שנת מאסר ועד שלוש שנות מאסר, בהתאם לחומרת העבירה, כאשר בית המשפט רשאי להמיר את עונש המאסר בקנסות כספיים.

איסור השתתפות במשחקים

סעיף 226 לחוק העונשין, קובע את העבירה הבסיסית של תחום ההימורים וקובע כי מי שמשחק משחק אסור, דינו מאסר של עד שנה אחת. המשחק יכול להתבצע במקום פיזי המיועד לכך או באמצעות האינטרנט, שהרי רבות מעבירות ההימורים נעשות ברשת. לעניין זה יש להבחין בין מי שגולש באתר קזינו אשר השרת שלו יושב בישראל לבין אתר בינלאומי.

במקרה הראשון, מדובר באופן חד משמעי בעבירה, אולם במקרה השני ישנה פסיקה סותרת. חלק מפסקי הדין בסוגיה זו קבעו כי משהשתתפות בהימורים אסורה בישראל, אין נפקא מינה היכן נמצא השרת של אתר הקזינו המקוון והגישה היא כי מקום ביצוע העסקה בין הגולש המהמר לאתר הוא היוצר את העבירה. לעומת זאת, בפסקי דין אחרים נקבע כי  הימורים באתרי אינטרנט היושבים על שרתים בחו”ל, מותרים ואינם נכנסים בגדר עבירה זו.

עוד חשוב לציין בנושא זה, כי הימורים באינטרנט נתפסים בקרב הרשויות כחמורים לא פחות ולעיתים אף יותר, מהימורים בקזינו פיזי וזאת בשל 3 סיבות עיקריות: ראשית, הזמינות המאפשרת למהמר לשחק בכל שעות היממה, דבר המגדיל את הסיכוי להתמכרות, שנית, בשל הסכנה הרבה יותר לחשיפת קטינים להימורים ושלישית כי האנונימיות של ההימורים באופן מקוון, מהווה מקור נוח מחד וקשה לאיתור מאידך של הלבנת הון.

ארגון הגרלות והימורים

מטבע הדברים, תופעת ההימורים מתאפשרת ומתקיימת בשל מי שמארגן או עורך הגרלות ומשחקים אסורים. על כן, קבע המחוקק (סעיף 225 לחוק) כי המארגן או עורך משחקי הימורים, דינו מאסר של עד שלוש שנים. ניתן לראות אפוא כי הדין מחמיר יותר עם המארגן, לעומת המשתתף במשחק אסור, אשר חשוף לעד שנת מאסר.

במטרה למגר את עבירות ההימורים, קבע המחוקק כי גם מי שמי שמציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר המעיד על זכות להשתתף בהימורים, דינו מאסר של עד שנה. סעיף זה חל גם על מי שמדפיס או מפרסם מודעה על הגרלה או משחק אסור אחר.

החזקה או ניהול של מקום להימורים

עבירות הימורים כוללות התייחסות גם למי שמחזיק או מנהל מקום המיועד לעריכת הגרלות או הימורים והרציונל לכך הוא ברור שהרי ללא מקומות פיזיים של קזינו, מספר עבירות ההימורים יצטמצם משמעותית. עונשו של מי שיורשע בעבירה זו הנו עד שלוש שנות מאסר.

לעניין זה יש לציין כי המחוקק בחר להטיל אחריות גם על מי שמשכיר מקום או מרשה את השימוש בו, תוך ידיעה כי הוא ישמש למשחקים אסורים, אך עונשו מופחת מזה של המחזיק או מנהל מקום כאמור והנו עד ששה חודשי מאסר.

עוד בנושא:

עבירות הונאה