הונאה בכרטיס אשראי

הונאה בכרטיס אשראיגניבה והונאה של כרטיס אשראי, היא אחת מעבירות הרכוש וההונאה הנפוצות כיום. מלבד הנזק הכלכלי שנגרם למי שנעשה שימוש בלתי חוקי בכרטיס החיוב שלו, מדובר גם בנזק רחב יותר, של ערעור האמון באמצעי תשלום זה הן מצד ציבור הצרכנים והן מצד בתי העסק.

עבירות בכרטיס חיוב

חוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו, 1986 קובע שלוש עבירות עיקריות בהקשר זה: גניבת כרטיס חיוב, שימוש בכרטיס חיוב בכוונה להונות והחזקת ציוד לזיוף כרטיס אשראי. העונש בגין עבירות אלו הוא עד 3 שנות מאסר ואם מדובר בנסיבות מחמירות, רשאי בית המשפט לגזור עד 5 שנות מאסר. להלן הסבר מפורט אודות העבירות השונות:

  1. גניבת כרטיס חיוב (סעיף 16 לחוק) : מי שנוטל או מחזיק כרטיס חיוב, שלא בהסכמת בעליו, מתוך כוונה להשתמש בו, או לאפשר לאדם אחר לעשות בו שימוש, דינו מאסר של עד 3 שנים. לעניין זה חשוב לציין, כי המחוקק קבע חזקה כי מעשה זה נעשה מתוך כוונה לעשות שימוש בלתי חוקי בכרטיס ונטל ההוכחה שאין זה כך, מוטל על נוטל או מחזיק הכרטיס.
  1. שימוש בכרטיס חיוב (סעיף 17 לחוק): המשתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו מאסר של עד 3 שנים ואם מדובר בנסיבות מחמירות, עד 5 שנות מאסר.
  1. החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב (סעיף 18 לחוק) : המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק כלשהו, או המחזיק בציוד הנועד לעריכת שינויים על גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכל ללא הסכמתו, דינו – עד 3 שנות מאסר.

כיצד מתבצעת עבירת ההונאה?

ניתן להצביע על שלוש שיטות מרכזיות, באמצעותן מתבצעת הונאה בכרטיס אשראי. השיטה הראשונה היא גניבת הכרטיס עצמו ושימוש בו עד אשר בעל הכרטיס יגלה על דבר הגניבה ויפנה לחברת האשראי לחסימת הכרטיס. במקרים רבים, הכרטיס נגנב יחד עם הארנק כולו ו/או עם הטלפון הסלולארי, על מנת לשלוף מתוכו את הקוד הסודי למשיכת מזומן. אז ניתן לעשות עסקאות רכישה בכרטיס האשראי ולכן למשוך מזומן מחשבון הבנק של בעל הכרטיס.  השיטה השנייה היא שכפול הכרטיס, כלומר, העתקת נתוני הפס המגנטי של הכרטיס בעת הרכישה.

תרחיש זה יכול לקרות בכל בית עסק היות שכיום בפעולה פשוטה של הורדת תוכנה מתאימה למחשב, ניתן להעתיק את פרטי כרטיס האשראי בזמן התשלום. בשונה מן המצב הראשון, בו בעל הכרטיס יבחין בתוך זמן קצר יחסית כי כרטיסו איננו, הרי שכאן הכרטיס נותר אצל בעליו והוא ממשיך אפוא להשתמש בו כרגיל, מבלי לדעת (בדרך כלל עד להגעת מועד חיוב האשראי) כי נעשים בו חיובים מקבילים. השיטה השלישית היא גניבת פרטי הכרטיס בעת רכישה טלפונית או רכישה מקוונת וממצב זה קשה מאוד להימנע שהרי כולנו מבצעים קניות רבות באופן הזה.

זומנת לחקירה? פנה לעורך דין פלילי

הונאה בכרטיס אשראי, על סוגיה השונים, חושפת את המבצע לעונש מאסר בפועל של עד 3 שנים או עד 5 שנים בנסיבות מחמירות. משכך, אם אתה חשוד בעבירה מסוג זה, יש לפנות באופן מיידי אל עורך דין פלילי לייעוץ וייצוג משפטי. עורך הדין ילווה את החשוד לאורך החקירה וייצגו בהליך הפלילי כולו, היה ויוגש כתב אישום. תפקידו של עורך הדין הוא למזער עד כמה שניתן את הנזק שנגרם לחשוד/לנאשם מההליך הפלילי, בין היתר על ידי חתירה להסדר טיעון מקל עם רשויות התביעה.