עבירות הונאה

הונאההמשפט הפלילי כולל עבירות מסוגים שונים וביניהן עבירות הונאה, אשר נועדו למטרת רווח כלכלי אך במקרים רבים מלוות גם במעשי אלימות. מדובר בין היתר בעבירות של הלבנת הון, עבירות זיוף, שוחד ועבירות מס ומע”מ.

הלבנת הון

עבירה זו משמעותה ביצוע פעולה כלשהי ברכוש שהושג באופן בלתי חוקי, על מנת להכשירו כחוקי.  הלבנת הון נפוצה מאוד במסגרת ארגוני פשיעה, אשר מעוניינים להלבין את הכספים המגיעים לידיהם בשל פעילות עבריינית כגון סחר בסמים וזנות.

המדינה רואה בעבירה זו כאחת מן החמורות ביותר בדין הפלילי משום שהיא מאפשרת את המשך פעילותו של ארגון הפשיעה ובכך ישנה סכנה רבה לבטחון הציבור. בהתאם לכך, נקבע העונש בגין עבירה זו, עד 10 שנות מאסר ובית המשפט רשאי גם להורות על חילוט הרכוש במסגרת ההרשעה. הלבנת הון יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, בין היתר על ידי הקמת עסקים חוקיים, על מנת שניתן יהיה לייחס את הכספים הבלתי חוקיים לאותו עסק כשר.

עבירות זיוף

חוק העונשין מונה מספר עבירות של זיוף, פעולה אשר מטרתה  קבלת טובת הנאה כלשהי תמורת או באמצעות זיוף מסמך. בגין פעולת הזיוף עצמה, כמו גם שימוש במסמך ביודעו כי הוא מזייף,  קובע החוק עונש קל יחסית של עד שנת מאסר.

אולם, מי שזייף מסמך מתוך כוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו מאסר של עד שלוש שנים ואם העבירה בוצעה נסיבות מחמירות, ניתן לגזור על הנאשם עד  חמש שנות מאסר. החמורה מבין עבירות הזיוף היא עבירה של זיוף בידי עובד ציבור והסיבה לכך ברורה: עובדי ציבור מקבלים את אמון הציבור ומחויבים לשמור על טוהר מידות, על כן כאשר הם מבצעים עבירה פלילית, אין המדובר רק בעבירה על חוקי המדינה, אלא על מעשים הסותרים באופן מוחלט את מהות תפקידם ובמעשיהם, עלולים הם לפגוע באמון הציבור במערכת השלטונית.

בהתאם לכך, עובד ציבור המזייף מסמך, דינו, אם יורשע,  עד שלוש שנות מאסר  (זאת לעומת ענישה בגין פעולת הזיוף למי שאינו עובד ציבור, העומדת על שנה בלבד) ואם עשה כן בכוונה לקבל דבר מה, דינו עד חמש שנות מאסר (לעומת שלוש שנים). אם קיבל עובד הציבור דבר מה באמצעות המסמך המזויף, דינו עד שבע שנות מאסר.

עבירות שוחד

שוחד הוא מתן כסף, שירות, או כל טובת הנאה אחרת הניתנת הניתן לאדם בעל תפקיד ציבורי, במטרה שיפעיל את הסמכות שניתנה לו לטובת מציע השוחד. הדין הפלילי מטיל אחריות הן על נותן השוחד ואין על מקבלו ודי בכוונה לתת או לקבל שוחד, בכדי שתיווצר העבירה, כלומר, זוהי אינה עבירה התלויה בתוצאה.

המחוקק קבע עונשי מאסר כבדים לעבירות השוחד על סוגיהן ולבית המשפט ניתנה הסמכות, במקרה של הרשעה, להמיר את עונש המאסר לקנס כספי גבוה וכמו כן, לחלט את הכספים שניתנו כשוחד. הנותן שוחד לעובד ציבור, דינו עד 7 שנות מאסר ועובד ציבור אשר לקח שוחד, דינו מאסר עד 10 שנים.

עבירות מס ומע”מ

סוג זה של עבירות מס ומע”מ מתחלק לשני סוגים: עבירות טכניות (למשל אי ניהול פנקס חשבונות) ועבירות מהותיות (למשל העלמת מס). הסוג הראשון מייצג עבירות קלות יחסית, אשר בוצעו לרוב בשל חוסר ידיעת החוק או פרשנות שגויה, אולם לא הייתה למבצע כוונה פלילית לרמות את רשויות המס.

בהתאם לכך, הענישה בגין עבירה זו איננה מחמירה ומסתכמת לרוב בקנס כספי. לעומת זאת, עבירות מס מהותיות, כוללות מעשים חמורים יותר, אשר מבוצעים לרוב על מנת להתחמק מתשלום מיסים והמדינה רואה בעבירות אלו כפגיעה מהותית בסדר הציבורי ובשלטון החוק. בהתאם לכך, המואשם בעבירת מס מהותית, חשוף לעונשי מאסר בפועל ולקנסות כבדים.