הדחת קטין לשימוש בסמים

הדחת קטין לשימוש בסמיםאחת העבירות החמורות ביותר במשפט הפלילי בכלל ובתחום עבירות הסמים בפרט היא הדחת קטין לשימוש בסם.

הדבר בא לידי ביטוי הן בעונש המירבי שנקבע לעבירה זו והן בקביעת המחוקק עונש של מאסר חובה בעבירה זו, מאסר בפועל, אשר לא ניתן להמירו במאסר על תנאי או בצו מבחן. זאת במטרה להגן על רווחתם של קטינים ולהרתיע מפני את הציבור מפני ביצוע העבירה.

הדחת קטין לשימוש בסם – יסודות העבירה

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה את המונח “הדחה” באופן רחב ומדובר הן בפעולה אקטיבית והן במחדל של “אחראי” כלפי “קטין”. כך למשל, מי שנותן לקטין סם מסוכן, מניח לקטין להשיג סם או להשתמש בו, מבצע את העבירה, כמו גם מי שבהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם או להשתמש בו.

כמו כן, נקבעה בפקודת הסמים המסוכנים, חזקה כי אדם אשר ביצע אחד מן המעשים הבאים, רואים בו כמי שביצע את העבירה של הדחת קטין לשימוש בסמים, למשל, מי שנתן לקטין או לאדם אחר בשבילו, כלי הנועד לשימוש בסם, או הזמין קטין למקום בו הוא יוכל להשיג או להשתמש בסם.

מיהו קטין ומיהו אחראי?

כפי שהמונח “הדחה” כולל פעולות רבות אשר מהוות את העבירה, כך הדין מגדיר את שני המונחים קטין ואחראי, באופן רחב. על פי הפקודה, קטין הוא כל מי שגילו מתחת ל18 וזאת בשונה מעבירות אחרות במשפט הפלילי, שם ישנה הבחנה בגילאים השונים, במסגרת מרחב הקטינות. כך מפרשים גם את המונח “אחראי” כלומר כל אדם בגיר, מעל גיל 18, אשר הקטין היה במשמורתו או בהשגחתו.

העדר הבחנה לעניין זה יוצר קושי רב, משום שהוא מאפשר הטלת אחריות פלילית גם במקרים אשר אין בהם בהכרח הצדקה להעמדה לדין פלילי, הן בשל האינטרס הציבורי והן בשל הנסיבות האישיות של הנאשם.

כך למשל כאשר מדובר על בן 17 ובן 18, כאשר האחד קטין על פי והחוק ואילו השני בגיר ויכול לשאת באחריות פלילית כבדה מאוד בגין הדחת קטין לשימוש בסם.

זאת למרות שייתכן מאוד כי מידת בגרותו ובשלותו הנפשית אינה גדולה מזו של הקטין, הצעיר ממנו בשנה בלבד. בשל חובתו של בית המשפט להטיל עונש מאסר בפועל בגין עבירה זו, הרי שיש לדבר משמעות ענפה מאוד עבור כל חשוד ונאשם בעבירה זו ובפרט בגילאים צעירים.

מאסר חובה

סעיף 25 לפקודת הסמים המסוכנים קובע כי מי שהורשע בהדחת קטין לשימוש בסם, בית המשפט מחויב להטיל עליו עונש מאסר בפועל, בין שמדובר בעונש יחיד ובין אם בצירוף עונש אחר. אולם כך או כך, לא ניתן להטיל על המורשע בעבירה זו, עונש של מאסר על תנאי בלבד או צו מבחן, אלא חובה שירצה עונש מאסר בפועל.

חזקה זו מהווה מעין חריג במשפט הפלילי, אשר ככלל, קובע את העונש המירבי לכל עבירה, אך מותיר שיקול דעת רחב לבית המשפט, להחליט בנסיבות העניין, איזו סנקציה ראוי להטיל על הנאשם, תהיה זו מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס כספי או כל סנקציה אחרת, יחידה או נוספת.

ייצוג משפטי של עורך דין פלילי

נעצרת בחשד להדחת קטין לשימוש בסמים? מדובר באחת העבירות החמורות בספר החוקים כאשר העונש המירבי לעבירה זו הוא 25 שנות מאסר. כמו כן, קבע המחוקק לעבירה זו עונש מאסר חובה ופירוש הדבר הוא כי משהרשיע בית המשפט אדם בהדחת קטין לשימוש בסם, מחויב הוא לגזור עליו מאסר בפועל. מצב דברים זה מחייב ייצוג משפטי של עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה, אשר יפעל למזעור הנזק ולהפחתת העונש אשר הנאשם עלול לשאת, במקרה של הרשעה.

עוד בנושא:

החזקת סם