גניבה בידי עובד

גניבה בידי עובדגניבה בידי עובד (סעיף 391 לחוק העונשין) היא עבירה השייכת לפרק בחוק העונשין העוסק ב”פגיעות ברכוש”, תחת הסימן “גניבה”.

החוק קובע, כי גניבה בידי עובד נחשבת לעבירה חמורה מאוד והעונש עליה הוא מאסר בפועל. המחוקק רואה בחומרה את העבירה של גניבה בידי עובד, מאחר ומדובר במעילה באמון של העובד כנגד מעסיקו. האמון הוא העיקר ביחסי עובד מעביד ופגיעה בו מהווה “פוצעת” את המרקם העדין של יחסי העבודה.

כאשר אדם נחשד בעבירת גניבת בידי עובד, חשוב לבחור עורך דין מנוסה ומיומן בתחום, אשר יש ביכולתו להביא לזיכויו של החשוד מאישום, או להקלה בעונשו של הנאשם.

מהי גניבה ?

גניבה מוגדרת כנטילה של דבר ששייך לאדם אחר. מעשה זה מלווה בין היתר בחוסר תום לב, במרמה, ובכוונה לשלול מהבעלים שלילת קבע את הדבר שנלקח ממנו.

העונש הוא שלוש שנות מאסר, ובנסיבות מיוחדות ארבע שנות מאסר.

מהי גניבה בידי עובד?

בבסיס כל מערכת יחסים בין עובד למעביד קיים אמון הדדי. המעביד סומך על העובדים ונותן בהם אמון אשר בא לביטוי בכך שניתנת להם גישה לרכוש, לחפצים, לכלים, לכספים, לחשבונות, לרשימת לקוחות ולכל דבר ששייך לעסק. ניצול קשר האמון בין העובד והמעביד, והפגיעה של העובד במערכת האמון הזו, היא הנסיבה החמורה להתקיימות העבירה.

לפי החוק, התנאים לקיום העבירה הם  :

  1. העובד גנב נכס מהמעביד; או גנב נכס שהגיע לידיו עבור המעביד,
  2. הגניבה מוגבלת לערך של הדבר שנגנב (וזאת שלא כמו בעבירת גניבה שאינה בידי עובד). כדי להקים את העבירה, הגניבה צריכה להיות בעלת ערך מינימאלי העולה על 1000 ₪;

כאן המקום לציין כי יש להבחין בין מי שמפר את  הוראותיו של מעבידו, לבין מי שגנב מהמעביד. כלומר, כאשר עובד לא השיב במועד רכוש ששיך למעביד, או איחר בהחזרתו, אין מדובר בגניבה בידי עובד, אלא בהפרת נהלים והוראות מטעם המעביד.

האם גניבה בידי עובד היא רק  גניבה של כסף ?

גניבה בידי עובד היא לא רק גניבה של סכומי כסף. גניבה בידי עובד יכולה להיות: שימוש בציוד או בחפצים ששיכים למעביד, או לעסק, שלא ברשות, “זיופים” בדיווח שעות עבודה, חיובים שלא לצרכי העסק ולא לפי הוראות המעביד באמצעות כרטיסי אשראי של העסק, הוצאת כספים מהקופה כהלוואה ללא רשות, איחורים או היעדרויות לא מוצדקות, וכולי.

העונש

לפי החוק העונש בגין עבירת גניבה בידי עובד היא שבע שנות מאסר בפועל.

עם זאת, בבואו לגזור את דינו של הנאשם, ייקח בית המשפט בחשבון את היקף העבירה, מערכת היחסים עם המעביד, נסיבות האישיות של העובד, עברו הפלילי, וכולי.

פיטורין של עובד שגנב מהמעביד

כאשר המעסיק רוצה להימנע מתשלום משכורת, דמי הודעה מוקדמת, ופיצויי פיטורין לעובד שעבר עבירת גניבה, הוא חייב ראשית להגיש תלונה למשטרה נגד אותו עובד.

כאשר העובד הורשע בעבירת הגניבה, בית הדין לעבודה יכול לשלול את פיצויי הפיטורין שלו גם באופן חלקי תוך התחשבות בסכום שנגנב, בנזק שנגרם למעביד ולעסק כתוצאה מהגניבה, וכולי.

גניבה בידי עובד ציבור (סעיף 390 לחוק העונשין)

המחוקק רואה בחומרה יתרה גניבה בידי עובד ציבור, היות והיא נעשית נגד הציבור. מדובר למשל במקרים של גניבת כספים ממחלקת גביה, ומקופה הציבורית. בית המשפט קבע לא אחת, שעל  עובד הציבור חלות חובות מתוקף תפקידו, ובין היתר חלה לגביו דרישה לשמור ולהקפיד על טוהר המידות והאמון במסגרת השירות הציבורי. מצופה מעובד ציבור להתנהל באופן מוקפד ביושר ובנאמנות. עובד ציבור שגנב נחשב למי שמעל בתפקידו.

העונש על גניבה בידי עובד ציבור הוא חמור מאוד ומדובר ב- 10 שנות מאסר (מלבד הקלון שבעבירה).

פרשת הגניבה הידועה מהבנק למסחר, במסגרתה גזר בית המשפט על הנאשמת, עונש מאסר של שנים ארוכות, היא למצער, דוגמא לעבירה של גניבה בידי עובד ציבור.