גילוי עריות

גילוי עריותגילוי עריות בנסיבות מסוימות מהווה עבירות מין בתוך המשפחה. מדובר בין היתר במעשים מגונים, הטרדה מינית, אונס, מעשי סדום ועוד. שיכולים להתגלות על ידי צוות רפואי או על ידי עובדים סוציאליים.

הפרק הרלוונטי בחוק העונשין הנוגע לגילוי עריות מצוי תחת הסימן “עבירות מין”, בסעיף שכותרתו “עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע”. ההתייחסות של מי מבני המשפחה בדרך מינית לבן משפחתו, תוך שימוש בגוף וניצול מיני, תחשב לעבירת מין במשפחה.

האיסור הפלילי רלוונטי כאשר מי מהמעורבים  במעשה גילוי העריות מדרגה קרובה, הוא צעיר מגיל 21, או כאשר במסגרת גילוי עריות קיים ניצול של יחסי מרות, או ניצול יחסי תלות בתוך המשפחה.

החוק קובע עונשים חמורים בכל מה שקשור לעבירות מין בתוך המשפחה.

מה המשמעות של עבירות מין במשפחה

עבירות מין בתוך המשפחה הן עבירות של פגיעה באוטונומיה של הגוף, ניצול מיני על רקע של יחסי תלות, השפלה וביזוי ללא הסכמה מדעת כלפי הקורבן, שסובל מנזקים נפשיים לאורך זמן. מדובר בהתעללות מינית על ידי בן משפחה ופעמים רבות על ידי ההורים עצמם – דבר חמור מאוד כשלעצמו, בשל התלות הטבעית של ילדים בהוריהם. לכן, עבירות מיניות בתוך המשפחה במיוחד על ידי הורים ואחראים, עומדות בניגוד לרציונאל של תפקיד ההורות.

מי הם בני משפחה?

בן משפחה לפי החוק הוא:

הורה: אב או אם (גם אם הם גרושים, ידועים בציבור, וכולי).

בן זוגו של ההורה

סבא, סבתא

אח, אחות (גם חורגים), גיס וגיסה, דוד או דודה, כאשר העבירות בוצעו על ידם כשמלאו להם 15 שנים.

סוגים של עבירות מין במשפחה

  • אונס או מעשה סדום בקטין או בחסר ישע. כאשר מבצע העבירה הוא האחראי על חסר הישע – העונש יהיה 20 שנות מאסר.
  • בעילה או מעשה סדום על ידי בן משפחה, בבת משפחה בגילאים 14 עד 21 שנה – הסנקציה היא 16 שנים מאסר.
  • מעשה מגונה בקטין על ידי בן משפחה, או בחסר ישע על ידי אחראי – אם קיימת הסכמה במרמה, או שהקטין צעיר מ- 14 שנים, או היה תחת חוסר הכרה, או לוקה בשכלו – העונש הוא 10 שנים מאסר. היה והעבירה בוצעה  במי שהוא בן 16 שנים, ללא הסכמה, או הסכמה במרמה, או כשהיה חולה נפש, או בהעדר הכרה – הסנקציה תהיה 15 שנים מאסר, ובכל מקרה אחר – 5 שנים מאסר.
  • מעשה מגונה שנעשה בפני קטין על ידי בן המשפחה – העונש יהיה 4 שנים מאסר. כאשר אדם אחראי לחסר ישע מבצע מעשה מגונה בפומבי – בפני חסר הישע – העונש יהיה 2 שנות מאסר .

התיישנות

התיישנות הינה עילה המונעת הגשת כתב אישום. ככלל, ההתיישנות מתחילה מיום ביצוע העבירה ועד להעמדת מבצע העבירה לדין.

התיישנות בעבירת מין במשפחה שבוצעו בקטינים וחסרי ישע תתחיל רק מהמועד בו מלאו לקורבן 28 שנים. לדוגמא : התיישנות על עבירת אונס היא 10 שנים, ואם בוצעה בקטינה במשפחה, העבירה תתישן רק כאשר “הקטינה” הגיעה לגיל 38 שנים. הסיבה לכך בין היתר היא התלות הפיזית ארוכת הטווח של הקורבנות במבצעי העבירה, והאפשרות של הדחקת הטראומה לאורך שנים רבות.

הסנקציות החמורות כנגד עבירות מין במשפחה

החוק כאמור, מחמיר מאוד עם מבצעי עבירות מין במשפחה. לדוגמא : על עבירת בעילה אסורה בקטינה בגיל  14 ל- 16 שנים העונש 5 שנות מאסר, ואם הקטינה היא בגיל שבין 14 ל- 21 שנים והעבירה בוצעה  על ידי בן משפחה  – העונש 16 שנים מאסר.

בגין עבירת אונס שלא במשפחה העונש יהיה 16 שנים מאסר בעוד שכאשר  האונס מתבצע במשפחה, העונש יכול להגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

לסיכום

החוק רואה בחומרה רבה עבירות מין במשפחה. הדבר בא לביטוי בעונשים, במועדי ההתיישנות המאפשרים לקורבנות להתלונן גם אחרי שנים רבות, ובאפשרות להרשיע אפילו על פי גרסת יחיד כשנדרשת רק ראיה מאמתת.