גידול סם

גידול סםבישראל, גידול סם הוא עבירה פלילית והוא אסור בין אם מדובר בגידול לצורך שימוש עצמי ובין אם מדובר בגידול לצרכי סחר. החוק אינו מבצע הבחנה למטרת הגידול אולם הלכה למעשה, מהווה הדבר שיקול משמעותי בשאלה האם להגיש כתב אישום ובעת גזירת העונש, במקרה של הרשעה.

גידול סם – אסור לכל מטרה

העבירה של גידול סם היא בין החמורות בעבירות הסמים והעונש המקסימאלי בגינה הוא עד 20 שנות מאסר. אנשים רבים אינם מודעים לכך כי לא קיימת בחוק הבחנה לעניין מטרת הגידול: צריכה עצמית או סחר. פירוש הדבר הוא, כי מבחינת החוק היבש, מי שמגדל סם לשימוש עצמי, חשוף לעונש של עד 20 שנות מאסר, בדיוק כמו מי שמגדל סם לצרכי סחר.

זהו מצב אבסורדי לאור העובדה כי בעבירה של שימוש בסם יש הבחנה ברורה בין שימוש בסם לצריכה עצמית, עבירה שהעונש בגינה הוא עד 3 שנות מאסר, לבין שימוש בסם לצרכי סחר, בגינה ניתן לגזור על הנאשם עד 20 שנות מאסר.

מדוע בחר המחוקק שלא לבצע את אותה הבחנה בעבירה של גידול סם? הרציונל הוא ככל הנראה כי פעולת הגידול היא זו המאפשרת את פעולת הסחר. למרות כי זוהי הנחה נכונה, יש גם לזכור כי גידול סם לשימוש עצמי, נעשה במקרים רבים, על מנת שלא לבוא במגע עם סוחרי סמים ולהעמיק את ההסתבכות הפלילית. עובדה זו, לצד ההבדל המשמעותי בפוטנציאל הנזק בין גידול סם לצריכה עצמית, לבין גידול סם לצרכי סחר, מחייבים לבצע הבחנה בחוק בין שני המצבים ולקבוע עונשים שונים לכל עבירה, התואמים את חומרתה.

שיקולי הענישה – יש חשיבות למטרת הגידול

כאמור, החקיקה אינה מבחינה בין גידול סם לצריכה עצמית לבין גידול למטרת סחר בסם, אולם הלכה למעשה, ישנה הבחנה בין המקרים והיא רלוונטית מאוד הן בשלב שבו מתקבלת החלטה האם יוגש כתב אישום או אם לאו והן בעת גזירת העונש במקרה של הרשעה.

מטרת הגידול מהווה בדרך כלל שיקול מהותי עבור בית המשפט, בעת גזירת העונש, לצד שיקולים נוספים רלוונטיים כגון: כמות הסם שנתפסה, נסיבות העבירה בכללותן, קיומו של עבר פלילי קודם, פוטנציאל השיקום של הנאשם וכיו”ב. על כן, על אף הלקונה בחוק, אשר אינו מבחין בין מטרות הגידול השונות, בפועל, הענישה בגין גידול סם לצריכה עצמית, נמוכה משמעותית מן הענישה במקרה של גידול סם לצרכי סחר, כאשר כל מקרה נבחן לגופו על פי מכלול הנסיבות.

חשיבותו של הייצוג המשפטי

אישום בעבירת סמים או החזקת סמים הוא מצב חמור שאין להקל בו ראש, קל וחומר כאשר מדובר בעבירה של גידול סם, החושפת את החשוד/הנאשם לעונש חמור ביותר של עד 20 שנות מאסר. כפי שפורט לעיל, החוק בישראל אינו מבחין בין גידול סם לצריכה עצמית לבין גידול סם לצורך סחר ולכן, ישנה חשיבות רבה מאוד לקבלת ייצוג משפטי מייד עם ההזמנה לחקירה או המעצר.

במקרים מסוימים, ניתן יהיה להימנע מהגשת כתב אישום, או להגיע להסדר טיעון מקל של מאסר על תנאי, או עבודות שירות. אם יתנהל משפט פלילי, חייב הנאשם להיות מיוצג על ידי סנגור מנוסה, אשר יציג בפני בית המשפט את הנסיבות המקלות וימזער את עונשו של הנאשם עד כמה שניתן. גידול סם לצריכה עצמית ולא לסחר, פוטנציאל שיקומי גבוה, העדר עבר פלילי, כל אלו, יוכלו לשמש את עורך הדין להגנת הנאשם וקבלת תוצאה משפטית טובה.