בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמהאין חולק על כך כי קיום יחסי מין חייב להיעשות בהסכמה ומתוך רצון חופשי של שני הצדדים. בעילה אסורה בהסכמה היא עבירה המתקיימת במצב שבו לא ניתן לראות בהסכמתה של הקורבן כהסכמה חופשית.

זאת בשל פערים מהותיים בין הצדדים אם בשל הבדלי גילאים, מעמד או מצב נפשי. על מנת ליצור סטנדרט מוסרי בחברה, יצר המחוקק עבירה זו המטילה אחריות פלילית על המבצע, כאשר העונש יכול להגיע לכדי 5 שנות מאסר, כאשר מדובר בקטינה.

מהי בעילה אסורה בהסכמה?

העבירה מופיעה בסעיף 346 לחוק העונשין והיא כוללת שלושה מצבים שונים, אשר בהתרחשם, נוצרת העבירה:

  1. בעילת קטינה בין הגילאים ל14 ל 16, כאשר הקטינה אינה נשואה לבועל. לעניין זה יצוין כי כאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 14, זוהי עבירת אינוס, אף אם ניתנה הסכמה.
  2. בעילת קטינה מעל גיל 16 ופחות מ18, תוך ניצול יחסי מרות או תלות של הבועל (למשל במסגרת חינוכית או טיפולית) או תוך הבטחת שווא לנישואין.
  3. בעילת אישה בגירה, מעגל גיל 18, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה,  שירות, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות של הבועל כפנוי למרות היותו נשוי. תרחיש זה הוא נפוץ מאוד במקומות עבודה ואף בצה”ל, אז מנצל הגבר את מעמדו הבכיר לקבלת טובות הנאה מיניות.

הרשעה בעבירה זו מצריכה מן התביעה להוכיח כי הנאשם היה מועד לנסיבות שבהן התקיימו יחסי המין אך אין חובה להוכיח כוונת זדון. כמו כן, כאשר גיל הקורבן נדרש להוכחת העבירה, על התביעה להראות כי הנאשם היה מודע לגיל הנערה. הענישה בגין בעילת אסורה בהסכמה היא כדלקמן: עד 5 שנות מאסר כאשר מדובר בקטינה ועד 3 שנות מאסר במקרה של בגירה.

העדר אחריות פלילית – הגנה לנאשם

בעידן של ימינו רבים מבני הנוער מקיימים יחסי מין בגילאים צעירים מאוד. מצב זה מעלה את השאלה האם נער המקיים יחסי מין עם נערה, יכול לעמוד לדין בגין בעילה אסורה בהסכמה? המחוקק היה ער לסוגיה זו ועל כן קבע כי כאשר מדובר בבעילת קטינה בגילאי 14 עד 16, תעמוד הגנה מפני אחריות פלילית בגין עבירה זו ובלבד כי התקיימו התנאים הבאים: ראשית כי פער הגילאים בין הצדדים הנו עד 3 שנים, שנית כי הקטינה נתנה הסכמתה למעשה ושלישית כי הבעילה התרחשה במסגרת יחסים חברית רגילה בין הצדדים ולא היה ניצול מעמד מצד הבועל.

חשיבות הייצוג המשפטי

בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין אשר הרשעה בגינה יכולה להוביל למאסר בפועל של מספר שנים. כמו כן, בהעדר ראיות פיזיות, הוכחת המקרה תלוי פעמים רבות בהתרשמותו של בית המשפט מן הצדדים, דבר אשר יכול להוות יתרון או חסרון עבור הנאשם, בהתאם לנסיבות המקרה.

משכך, ישנה חשיבות רבה כי נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, יקבלו ייצוג משפטי מקצועי מן השלב הראשון, קרי, במסגרת חקירת המשטרה הראשונה. עורך הדין ינחה את הנחקר/החשוד לקראת החקירה, דבר אשר יכול להשפיע מאוד על המשך ההליך.

כמו כן, יבחן עורך הדין את התיק לעומקו משלא פעם מתגלה כי לרשויות התביעה אין די ראיות להוכחת האשמה ועורך הדין מביא אפוא לסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום ואף ללא הותרת רישום משטרתי לנחקר. היה וישנו בסיס להגשת כתב אישום, עורך הדין ייצג את הנאשם במשפט או יפעל להסדר טיעון מקל לנאשם, הכל בהתאם לנסיבות של המקרה הנדון.