עבריינות נוער

עבריינות נוערקטינים ובני נוער עומדים למשפט על מעשים פליליים בבית משפט לנוער. בית המשפט לנוער היא הסמכות הבלעדית לדון בעבירות שביצעו מי שהיו קטינים ובני נוער בזמן ביצוע העבירה. בית המשפט ידון גם במעצרם ובשחרורם. חשוב לציין שבית המשפט לנוער שם את עיקר הדגש ומתמקד בשיקום וטיפול, לעומת ענישה.

כדי להגן על שמו של הקטין, הדיונים בבית המשפט לנוער הם בדלתיים סגורות והמשפט חסוי, כמו כן פסקי הדין גם הם עלומי שמות.

בית המשפט לנוער דן בין היתר על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש”ך – 1960, ועל פי חוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול) תשל”א 1971, והדין הפלילי.

הדין קובע שיש לממש את הזכויות המגיעות לקטין, ולתת מקום נכבד לשיקולים בעניין שיקומו ושילובו בחברה.

אחריות פלילית

חוק העונשין קובע כי קטין נושא באחריות פלילית מעל גיל 12 וניתן להעמידו לדין בבית המשפט לנוער.

בטרם הגיעו לגיל 12 יטיל בית המשפט על האחראי עליו לדאוג לשיקומו ולימודיו.  יש מקרים שבית המשפט מוציא את הקטין ממשמורת האחראי, ומעביר את המשמורת לרשויות הסעד אשר מעבירות את הקטין למעון או למסגרת אחרת.

זכויות של קטינים שעברו עבירות

חוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול) עוסק בין היתר  בחקירות, ובמעצר קטינים, ונוכחות של הורים או קרובים בעת חקירתם. בחוק נקבעו כללים לגבי התנהלות עבודה המשטרה ובתי המשפט לנוער, וכן תפקידה של קצינת מבחן בשרותי הרווחה. החוק קובע את הסמכויות של בית המשפט לנוער.

תיקון חשוב לחוק מ 2009 קובע הגנות על זכויות קטינים שנחשדו בביצוע עבירות. מטרתו של התיקון היא לצמצם מעצרים, ולהתחשב בטובת הקטין. התיקון קובע כי יש לשמור על כבוד הקטין ולהתחשב בעמדתו, וכי יש חובת הסבר לגבי זכויות שמגיעות לקטין במהלך חקירת משטרה.

התיקון קובע כללים בעניין הודעה להורים, נוכחות הורה בחקירה, מעצרים, שעות החקירה, וכללים אחרים בעניין תיעוד החקירה. הרציונאל הוא שקטינים מבצעים עבירות בעיקר במצבי לחץ ומצוקה והם יכולים להשתקם על ידי טיפול נאות, לחילופין מעצר עלול לגרום להם להתדרדר במקום להשתקם ולחזור למוטב.

חקירת קטינים

אם הקטין  הוא עד לביצוע עבירה יחקרו אותו בידיעת ההורים. ללא ידיעת ההורים יחקרו רק בנסיבות מיוחדות. חקירת קטינים שחשודים בביצוע עבירה תהיה גם היא בידיעת ההורים ואי מסירת הודעה להורה, צריכה להיות מנומקת ומפורטת בסיבות מוצדקות לכך. הקטין יכול להתייעץ עם עורך דין או סנגור מהסנגוריה הציבורית, ורשאי לשמור על זכות השתיקה. שעות החקירה מוגדרות בחוק. לא חוקרים בלילה  בכפוף לסייגים. אחרי החקירה ישלחו את הקטין לאבחון ברשות המבחן.

המלצתו של קצין המבחן היא מהותית בכל הקשור להמשך ההליכים נגד הקטין, לפתיחת תיק פלילי, הטיפול בתיק, או סגירתו.

מעצרים של בני נוער

עקרון חשוב בהחלטה לגבי מעצר היא להימנע ממעצר אם ניתן להשיג את המטרה המתבקשת בדרך אחרת. המעצר יהיה לזמן קצר ולמטרה מסוימת, כאשר לוקחים בחשבון את גילו ומצבו הגופני והנפשי של הקטין.

יש להביא את הקטין כמה שיותר מהר לשופט לדיון בהארכת מעצר ולכל המאוחר תוך 12 שעות (מי שקטן מגיל 14).

הקטין רשאי להיות מיוצג בהארכת המעצר על ידי סנגור מהסנגוריה הציבורית. כמו כן בית המשפט יוכל לשלוח את הקטין לטיפול במסגרת רשויות הסעד.

אם הקטין נשלח למעצר הוא יוחזק בין קטינים או באגף נפרד, בתנאים מתאימים למצבו ולצרכיו.

כתב אישום

את כתבי האישום נגד קטינים מגישים לבית המשפט לנוער. קטין זכאי לייצוג של סנגור, ולהיות נוכח בדיוני בית המשפט.

הרשעה של בני נוער בעבירות פליליות ושיקולים של בית המשפט לנוער

הרשעה נגד בני נוער שונה מהרשעה נגד בגיר. לבית המשפט לנוער יש מעין “גמישות” בהחלטותיו, כדי לסייע למי שרוצה לחזור לחיים נורמטיביים. האינטרס העיקרי הוא שיקום.

בית המשפט לנוער לוקח בחשבון תסקירים של שרות המבחן לנוער. שרות המבחן פועל מטעם בית המשפט לנוער והמלצותיו תופסות מקום נכבד בשיקול דעתו של בית המשפט לגבי האבחון ולגבי הטיפול בקטין.

היוועצות עם עו”ד

חשוב להיוועץ עם שמומחה בתחום, כדי שניתן יהיה לשמור על זכויותיו של הקטין שמופרות לעיתים.