מחיקת כתב אישום

מחיקת כתב אישוםהעמדה לדין פלילי היא סיטואציה קשה ולה השלכות רבות על חייו של אדם הן בפן הגשמי והן בפן האישי. אולם, חשוב מאוד לדעת כי בחלק ניכר המקרים ניתן להביא למחיקת כתב האישום או לביטולו.

בכך יעסוק מאמר זה: ראשית כל, ישנה אפשרות של מניעת הגשת כתב האישום מלכתחילה. שנית, ניתן להביא למחיקה או חזרה מכתב האישום במסגרת הליך השימוע. שלישית, ניתן להביא לביטולו של כתב האישום במהלך המשפט עצמו.

מחיקת כתב אישום במשטרה

ההליך הפלילי כידוע מתחיל בחקירת משטרה, אשר בסופה יוחלט האם לסגור את התיק או להעבירו לרשויות התביעה לצורך הגשת כתב אישום. ייצוג של עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה, יכול להציג טיעונים מתאימים בפני המשטרה, אשר יובילו להחלטה לסגירת התיק. אפשרות זו רלוונטית במקרים שונים, כך למשל:

  • כאשר אין ראיות מספיקות להוכחת אשמה;
  • החשוד ללא עבר פלילי קודם;
  • אין עניין לציבור בהעמדה לדין בשל טיב העבירה.

בהקשר זה יש לציין כי גם לעילת הסגירה של התיק יש חשיבות, על מנת שלא יוותר רישום משטרתי מן החקירה. מתי יוותר רישום? כאשר עילתה הסגירה אינה חוסר אשמה, אלא אחת משתי העילות האחרות: העדר עניין לציבור או חוסר בראיות. על כן, כחלק מהטיפול המשפטי, עורך הדין יפעל לכך כי עילת הסגירה תהיה העדר אשמה.

הליך השימוע – הזדמנות למחיקת כתב האישום

הדין הפלילי קובע כי אדם הנחשד בעבירה מסוג פשע (עבירה שדינה הוא מעל 3 שנות מאסר), זכאי להליך שימוע טרם יוגש נגדו כתב אישום. במסגרת הליך זה, ניתנת לחשוד הזדמנות לשכנע את התביעה כי במקרה דנן, ראוי להימנע מהעמדה לדין.

התביעה מחויבת להעמיד לרשות החשוד 30 יום לצורך הגשת נימוקיו, כאשר אלו חייבים להיות ענייניים וממוקדים. משכך, על החשוד להיות מיוצג בשימוע על ידי עורך דין פלילי מקצועי, אשר יציג את כל הנימוקים המשפטיים והעובדתיים הרלוונטיים, אשר מצדיקים את מחיקתו של כתב האישום.

בין הטיעונים שיוכל עורך הדין לטעון בפני התביעה: חוסר בראיות לביסוס הרשעה בעבירה, העדר עניין לציבור בהגשת כתב אישום בשל נסיבות העבירה, העדר עבר פלילי קודם, גילו של הנאשם וכיו”ב.

חשוב לציין, כי את זכות השימוע ניתן לממש גם לאחר הגשת כתב אישום, אז יגיש עורך הדין לתביעה, בקשה למחיקת כתב אישום בנימוקים הרלוונטיים כגון אלה שהוזכרו לעיל. בהקשר זה נוסיף כי לעיתים, הליך השימוע הוא אפקטיבי יותר דווקא לאחר שהוגש כתב אישום, אז עומדת לנאשם הזכות לעיין בכל חומר החקירה שנאסף כנגדו וכך יוכל להגיע ערוך יותר לשימוע.

ביטול כתב האישום במשפט הפלילי

הדעה הרווחת היא כי ניתן להביא למחיקה או ביטול של כתבי אישום, רק בשלבים שתוארו לעיל, אולם הלכה למעשה, קיימת גם אפשרות לביטול כתב האישום במשפט עצמו. במצב זה, ההחלטה האם לבטל את כתב האישום אינה נתונה לרשויות התביעה, אלא לבית המשפט בלבד, אשר רשאי לקבל את ההחלטה גם ללא הסכמת התביעה.

ביטול כתב אישום במהלך המשפט דורש הצגת נימוקים משפטיים משכנעים ומבוססים כגון: נמצא פגם מהותי בכתב האישום, אי קיום חובת השימוע מצד התביעה, העדר סמכות של בית המשפט לדון בכתב האישום וכיו”ב. זהו המקום לציין כי לאורך כל ההליך הפלילי, משלב החקירה במשטרה ועד למשפט עצמו, על החשוד/הנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין מומחה, אשר ילמד את עובדות התיק על בוריו ויעשה כל שניתן על מנת להביא למחיקה או לביטול של כתב האישום.