עבירות אלכוהול

עבירות אלכוהולתופעה של קטינים אשר שותים אלכוהול ומשתכרים הינה למצער רווחת במקומותינו. שכרות כתוצאה משתיית אלכוהול מופרזת  מאיימת על הסדר הציבורי, מביאה למעשי לאלימות, ולתאונות בדרכים.

האלכוהול עלול לגרום למי ששותה ממנו לאבד שליטה, ולבצע עבירות פליליות, בעקבותיהן הוא עלול להימצא בחקירה, מעצר, הגשת כתב אישום והליך פלילי ממושך. שתיית אלכוהול לעיתים קרובות גם פוגעת באינטרסים לשיקום הקטין.

חשוב להיעזר בעורך דין פלילי המומחה במצבים כאילו אשר יכול במקרים מסוימים לפעול לביטול  כתב האישום, ולהביא לאי הרשעה בעבירה הפלילית.

המחוקק מבקש להתמודד עם עבירות האלכוהול במסגרת הוראות חוק העונשין, חוק רישוי עסקים, וחוק המאבק בתופעת השכרות.

חוק העונשין

החוק אינו אוסר על קטין לשתות אלכוהול, למעט במקרה של נהיגה. עם זאת, חוק העונשין אוסר על מכירת משקאות משכרים/אלכוהול לקטינים, ואוסר לעודד או לשדל קטינים לשתות אלכוהול.

המוכר הוא זה אשר עובר את העבירה. מי שמוכר משקאות משכרים לקטינים, עונשו 6 חודשי מאסר. כמו כן הוא יחשב גם למפר את תנאי רישיון העסק, ואפשר להוציא נגדו צו לסגירת העסק. מי שמעודד או משדל למכירת משקאות לקטינים עונשו יכול להיות עד 3 חודשי מאסר. אלכוהול יכולים למכור רק למי שמלאו לו 18 שנים.

זיוף תעודת זהות על ידי הקטין, כדי לנסות לעקוף את האיסור לקניית אלכוהול, נחשב עבירה פלילית שעניינה זיוף וקבלת דבר במרמה.

הוראות נוספות בחוק העונשין לגבי איסור מכירת אלכוהול לקטינים

מדובר על תיקון לחוק שקובע כי נאסר על בגיר לקנות ולספק משקה אלכוהול עבור קטין במקומות ציבוריים, שלא בנוכחות מי שאחראי על הקטין, ושלא בהסכמתו, וכאשר הקטין לא נמצא בסביבת משפחתו. העונש על כך הוא 6 חודשי מאסר. התיקון נועד כדי שלא יעקפו את האיסור על מכירת אלכוהול לקטינים.

חזקת מודעות לקטינות

חוק העונשין קובע חזקת מודעות לקטינות. לבעל עסק שמוכר אלכוהול לקטין בניגוד להוראות החוק, עומדת חזקת המודעות, לפיה בעת מכירת האלכוהול הוא היה מודע לכך שמכר אלכוהול לקטין, אלא אם הוכח לו על ידי הקטין עצמו באמצעות תעודה, שמדובר בבגיר.

חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) תש”ע 2010

חוק הנקרא חוק המאבק בתופעת השכרות נכנס לתוקף ב- 7.4.10. החוק נועד להתמודד עם תופעת השכרות.

מה קובע החוק?

החוק מעניק לשוטר סמכות להשמיד משקאות אלכוהוליים שנמצאים במקום ציבורי, או בתוך רכב במקום ציבורי, כאשר הוא חושש שמי שמחזיק במשקה ישתה ממנו ויגרום להפרת הסדר הציבורי או יפגע בשלום הציבור, וזאת אם להנחת דעתו של השוטר, שתייה מהמשקה יכולה אכן להביא להפרת הסדר הציבורי. החריג למצב זה הוא אלכוהול שנמצא במסעדות, בתי מלון, מסבאות, וכולי.

קיימת חזקה שאם המשקה האלכוהולי נתפס בין השעות 21:00 ל- 6:00 מתקיים החשש להפרת הסדר הציבורי, אלא אם הוכח לשוטר אחרת. הסמכות להשמיד משקאות אלכוהוליים מתרחבת לגבי קטינים לגבי כל שעות היממה ללא קשר לחשש להפרת סדר.

כמו כן החוק קובע שאם השוטר מניח שקטין שותה משקה משכר במקום ציבורי, או מחזיק במשקה כזה כשאין עליו אחראי, ואינו בין בני משפחתו, השוטר יוכל לתפוס את המשקה ולהשמיד אותו.

פטור מאחריות פלילית

אלכוהול יכול להביא אדם שעושה בו שימוש לבצע מעשים פליליים ולגרום לתאונות דרכים. לפיכך, כאשר נאשם נמצא שתוי, הדבר לא ישמש לו הגנה. מי שבעצמו גרם והביא עצמו למצב של שכרות, אינו פטור מאחריות פלילית, ואין לו הגנה עקב כך.

חוק רישוי עסקים

תיקון לחוק רישוי עסקים (תיקון 26 הוראת שעה) התשע”ו 2010 נכנס לתוקף ב- 28.8.2010. התיקון קובע שאסור למכור אלכוהול או משקה משכר משעה 23:00 ועד שעה 06:00 בבוקר, מלבד עסק שעוסק במכירת אלכוהול לצריכה מקומית כמו מסעדה  או פאב. כמו כן, בעל העסק צריך לדאוג לשילוט הקובע שעות בהן אסור למכור אלכוהול, איסור על מכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים, אזהרות על נזקי האלכוהול, והרחבת סמכויות המשטרה בקשר לסגירת עסק המוכר אלכוהול שלא על פי החוק.