מכירת אלכוהול לקטין

מכירת אלכוהול לקטיןבעקבות תופעה של ריבוי מקרי אלימות בקרב קטינים שצורכים אלכוהול, הנושא נחקר והוכח שקיים קשר  ישיר בין שתיית אלכוהול ואלימות.

בשל כך, ראה המחוקק צורך הכרחי ומידי לאסור בחוק מכירת אלכוהול לקטינים, ועידוד או שידול קטינים לצרוך אלכוהול, זאת במטרה לצמצם את תופעת השכרות בקרב קטינים ולהגן עליהם, ועל הסדר ושלום הציבור.

אין ספק כי שתיית אלכוהול על ידי קטינים חושפת אותם לסכנות ובין היתר גם להתמכרות, לחשיפה לסמים, למעורבות בתאונות דרכים, למעשי בריונות ולאלימות במוסדות חינוך ובאזורי בילוי, לתקיפות מיניות, ואפילו למעשי רצח. קטינים ששתו אלכוהול נמצאו מעורבים יותר בקטטות ובמעשי אלימות קשים.

איסור מכירת משקאות משכרים לקטין

סעיף 193 א’ לחוק העונשין  שכותרתו : “איסור מכירת משקאות משכרים לקטין” , אוסר על מכירת אלכוהול לקטינים. הסעיף  מצוי תחת סימן בחוק העונשין העוסק בעבירות הקשורות לבריונות ותקלות לציבור, בפרק העוסק בפגיעות בסדרי המשטר והחברה.

המחוקק מבקש להגביל את צריכת האלכוהול על ידי קטינים מחד, ומנגד להגביר את המודעות והזהירות של בעלי עסקים שמוכרים אלכוהול. האיסור בחוק הוא על מי שמחזיק מקום שמוכר אלכוהול כמו פיצוציות, מרכולים, וכולי. החוק מבקש לאזן בין חופש העיסוק של העסקים המוכרים אלכוהול, לבין הסדר הציבורי ושלום החברה.

איסור מכירת אלכוהול לקטינים מוטלת על בעלי העסקים

החוק אינו אוסר על קטינים לצרוך אלכוהול, אלא שהוא מטיל את האחריות על איסור מכירת אלכוהול לקטינים על בעלי עסקים עצמם, בהם הוא רואה מעין “פטרונים” הנושאים במעין נטל של אחריות כלפי קטינים. בעלי עסקים שאינם עומדים בהוראות החוק בכל הקשור למכירת אלכוהול לקטינים, או לשידול קטינים לשתיית אלכוהול, מסתכנים בכתבי אישום, הרשעות, מאסרים, קנסות, ורישום פלילי.

איסורים הקבועים בחוק

החוק קובע כי  :

  • מי שמעודד או משדל קטין שגילו צעיר מ- 18 שנים לשתות משקאות משכרים – עונשו עד  3 חודשים מאסר.
  • מכירת משקה אלכוהול לקטין שטרם מלאו 18 שנים על ידי מנהל או עובד בעסק היא אסורה – העונש 6 חודשי מאסר, לחילופין קנס של 12,900 ש”ח, ורישום פלילי.
  • בעל עסק שמוכר משקה אלכוהול או עובדיו רשאים לדרוש ממי שמבקש לרכוש משקה אלכוהול, להציג תעודת זהות לצורך זיהוי גילו.
  • על בעל עסק שבו נמכרים משקאות אלכוהוליים מחויב לשים שלט שאוסר למכור משקאות אלכוהוליים לקטינים במקום.
  • בנוסף יש איסור לרכוש משקה שמכיל אלכוהול לקטין במקום ציבורי, ולא בנוכחות אחראי עליו (אפוטרופוס או בן משפחה) העונש – 6 חודשי מאסר ורישום פלילי.

 מודעות למעשה העבירה

חוק העונשין קובע, כי בעל עסק או עובדו, שמכר משקה אלכוהול לקטין בניגוד לחוק,  נחשבים שמי שידעו שהם נותנים משקה משכר לקטין, זאת אלא אם יוכיחו שהוצגה בפניהם תעודת זהות לפיה הרוכש אינו קטין.

איסור מכירת אלכוהול לקטינים בחוק רישוי עסקים

כל עסק שמוכר אלכוהול חייב להציג את האיסורים הקבועים בחוק העונשין לגבי מכירת אלכוהול לקטינים, ואת החובה לדרוש הצגת תעודת זהות ממי שמבקש לרכוש אלכוהול. בעל עסק שלא מציית להוראות הללו עובר גם על חוק רישוי עסקים.

חוק רישוי עסקים קובע בנוסף, כי קצין בדרגת רב פקד, יכול להורות על סגירת עסק שמוכר משקות אלכוהוליים לתקופה של 30 ימים, אם הדבר נדרש כדי לשמור על שלום הציבור או על הסדר הציבורי שהופר. צריך לציין כי לבעלי עסקים יש זכות לשימוע בעניין.

קצין בדרגת רב פקד יכול להורות לסגור עסק עד ל- 15 ימים, בתנאי שעולה חשד שהעסק מכר משקאות לקטינים בניגוד לחוק העונשין, ובתנאי שניתן לאתר את בעל העסק, וניתנה לו התראה על סגירת העסק שנתיים קודם לביצוע העבירה, והוא נדרש לפעול כדי למנוע את העבירה בידיעה שאם לא יעשה כן העסק עלול להסגר.