עבירות אלימות

עבירות אלימותהאלימות למצער רווחת במחוזותינו. רק לאחרונה הזדעזענו לשמוע על המקרה הקשה בו מטופל בן 78 הצית למוות אחות של קופת חולים וגרם למותה.

מדובר בעבירת אלימות, כאשר חוק העונשין קובע עונש של מאסר עולם למי שגורם בכוונה למות אדם. וכן עד 20 שנות מאסר למי שמשלח אש במזיד כדי לפגוע בבני אדם.

עבירות אלימות פוגעות בזכויות אדם בסיסיות כמו הזכות לשלמות הגוף, ולחירות הנפש. האלימות פוגעת קשה בכבודו של האדם, בגופו, וברוחו, ובזכותו לאוטונומיה.

בתי המשפט קבעו שיש להגיב בעונשים חמורים למי שעובר עבירות אלימות, שכן הפגיעה בביטחון הציבור אינה נסבלת ולא נסלחת.

מהן עבירות האלימות ?

מדובר בקטגוריה רחבה מאוד של עבירות, המפורטות בחוק העונשין בפרק הנקרא “פגיעות בגוף”. הפרק כולל סוגים של עבירות אלימות כמו גרימת מוות, סיכון החיים והבריאות, עבירות מין, עבירות כלפי קטינים ונכים, פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, תקיפת זקנים, תקיפה, ועוד.

  • העבירות המצויים תחת הסימן גרימת מוות כוללות בין היתר: הריגה, רצח, שידול או סיוע להתאבדות, גרימת מוות ברשלנות, המתת תינוק, ניסיון לרצח, איום בכתב לרצוח, גרימת מוות, וכולי.
  • עבירות המצויות תחת הסימן סיכון החיים והבריאות כולל בין היתר חבלה בכוונה מחמירה, ניסיון לחבול בחומר נפיץ, ידויי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה, סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, חבלה חמורה, וכולי.
  • עבירות המין כוללות אינוס, בעילה אסור בהסכמה, מעשה סדום, מעשה מגונה בפומבי, עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע, וכולי.
  • עבירות אלימות נוספות הן עבירות כלפי קטינים ונכים כמפורט בחוק: השארת ילד בלא השגחה, נטישת מושגחים, גניבת קטין, הזנחת ילדים, ועוד.
  • בסימן נוסף המתאר פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, מפרט החוק עבירות כמו התעללות בקטין או בחסר ישע, תקיפת קטין או חסר ישע.
  • סימן אחר עוסק בתקיפת זקנים כאשר זקן מוגדר במי שמלאו לו 65 שנים.
  • סימן נוסף בחוק עוסק בפגיעה בחירות ובין היתר חטיפה, חטיפה לשם רצח או סחיטה, חטיפה ממשמורת, חטיפה לשם כליאה, לשם מטרות סחר בבני אדם, חטיפה לשם חבלה חמורה, ועוד.
  • סימן אחר מפרט את עבירות התקיפה. החוק מגדיר תקיפה בין היתר כמי שמכה דוחף או מפעיל כוח על אדם ללא הסכמתו, או בהסכמה שהושגה בתרמית. החוק מפרט סוגי תקיפות: תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, תקיפות שונות כדי לבצע פשע, כדי לגנוב, להתנגד למעצר, תקיפה בנסיבות מחמירות ובין היתר נגד בן זוג, קטין או חסר ישע, תקיפת עובד ציבור (רופאים , עובדי חירום). העונשים הם מאסרים בפועל.

במה נבדלות העבירות זו מזו ?

עבירות האלימות כוללות סוגים שונים. העבירות נבדלות לפי נסיבות המקרה, ולפי דרגת החומרה והפגיעה בקורבן:

יש עבירות אלימות קלות, ויש שגורמות לפגיעות חמורות לגוף ולנפש. העבירות של אלימות במשפחה נחשבות במקרים רבים לחמורות בשל אופיין ובשל מיהות הקורבנות (בת הזוג). בתי המשפט מחמירים במקרים רבים כחלק ממדיניות שיפוטית.

חומרת העבירות נובעת גם מהמניע: יש עבירות שנובעות ממניע של גזענות שתטופלנה באופן חמור. יש עבירות אלימות שנובעות ממניע של נקמנות כלפי עובדי ציבור, עובדי מערכת הבריאות.

עבירות מסוג של פשע ומסוג עוון

עבירות אלימות ואיומים כוללות עבירות מסוג פשע ומסוג עוון.

בעבירת עוון – העונש עד 3 שנים מאסר.

בעבירת פשע – העונש מעל 3 שנים מאסר.

עבירות אלימות מסוג עוון יכולות לכלול תקיפה (שנתיים  מאסר), תקיפה שגורמת לחבלה, תקיפה כדי לבצע פשע , לגנוב או להתנגד למעצר של אדם (3 שנות מאסר).

אלימות מסוג של פשע כוללת עבירות שהעונש עליהן מעל 3 שנים מאסר,  גרם חבלה חמורה (7 שנות מאסר), חבלה בכוונה מחמירה, התנגדות למעצר או לעיכוב (20 שנות מאסר), פציעה כדי לגרום לחבלה, פגיעה בקליע או סכין גרימה, לפיצוץ חומר נפץ (העונש 20 שנות מאסר).

עורך דין

חשוב לפנות לעורך דין מקצועי, ולא להקל ראש שכן גם עבירה שנחזית להיות קלה, עלולה להגיע לאישום ולשנות את מהלך החיים.