אלימות במשפחה

אלימות במשפחהאלימות במשפחה היא למצער תופעה מדאיגה ורחבה המתפשטת בכל רובדי החברה. אלימות במשפחה קיימת מאז ומתמיד,  אולם המודעות לגביה התגברה בעיקר במאה העשרים.

החוק למניעת אלימות במשפחה משנת 1991 מתייחס באופן ספציפי למעשי אלימות במשפחה בהיותם עבירות פליליות חמורות בפני עצמן. המחוקק ראה בחשיבות עליונה את הצורך להגן על קורבנות של אלימות, כדי לאפשר להם לשקם עצמם.

החוק למניעת אלימות במשפחה

החוק מגן על מי שסובל מאלימות מבן משפחה (אלימות פיזית או נפשית) ומבקש לקבל צו הגנה מבית המשפט. בן משפחה על פי החוק יכול להיות בין היתר: בן זוג וגם ידוע בציבור, הורים, בן זוג של הורה, אח / אחות, , דוד /דודה, סבא / סבתא, גיס / גיסה,  וכולי. בקשה למתן צו הגנה יכולים להגיש בן משפחה, תובע משטרה, פקיד סעד, ויועץ משפטי לממשלה.

לפי החוק, בית המשפט יכול לתת צו הגנה נגד מי שפועל באלימות כלפי בן משפחה, או ביצע עבירת מין, עבירת כליאה, וכולי.

מדובר במצב בו הפוגע מסכן את בן המשפחה מבחינה גופנית, או  שלחילופין התעלל בו התעללות נפשית.

לפי הצו ניתן להרחיק את הפוגע האלים מהבית ולמנוע ממנו שימוש בנכס. הצו השיפוטי יכול להינתן לתקופה של 3 חודשים כאשר ניתן להאריך אותו עד  6 חודשים, וגם עד לתקופה של שנה.

מי הם קורבנות האלימות ?

מקרי אלימות רבים נפוצים בין בני זוג כאשר ברוב במקרים הגבר נוהג באלימות  כלפי בת זוגו;

אלימות פורצת לפעמים גם מצד הורים כלפי ילדים או בין אחים;

אלימות למצער מתרחשת גם כלפי קשישים במוסדות או בבתיהם, על ידי מי מבני משפחתם, או על ידי המטפלים בהם;

סוגי האלימות

קיימים סוגי אלימות שונים ובין היתר :

אלימות פיזית – פגיעה פיזית בגוף תוך גרימת נזקים גופניים לקורבן ואפילו ניסיון לרצוח;

אלימות נפשית רגשית; בידוד חברתי, הטרדות, הגבלות, הרחקה;

אלימות מילולית – השפלות, ואיומים;

אלימות כלכלית  – מניעה של משאבים כספיים מהקורבן דבר שיוצר תלות בגורם המתעלל;

אלימות מינית  – אונס, מעשים מגונים, הטרדות מיניות וכולי;

העונשים

בגין גרימת חבלה העונש הקבוע הוא 3 שנות מאסר, וכשהמעשה מבוצע בתוך המשפחה – 6 שנות מאסר;

בגין עבירת תקיפה, העונש הוא 2 שנות מאסר. כאשר העבירה מבוצעת נגד בן משפחה מדובר בעונש של 4 שנות מאסר;

העובר על החוק למניעת הטרדה מאיימת, עוקב אחרי הקורבן ומאיים עליו, עונשו יהיה 3 שנות מאסר;

עבירות מין –  לדוגמא בגין עבירת אונס, העונש יהיה 20 שנות מאסר;

פיצויים

במקביל להליכים הפליליים, קורבנות של אלימות יכולים להגיש גם תביעה אזרחית לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם בעקבות מעשי האלימות.

תקופת מבחן

אם נאשם לא הורשע, בית המשפט יכול להטיל עליו תקופת מבחן בקהילה לצורך השתקמות. מדובר במצב של העדר הרשעה והעדר רישום פלילי.

מהם האמצעים המשפטיים העומדים בפני מי שנפגע מאלימות במשפחה ?

הנפגע יכול להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו הרחקה, או בקשה למתן צו הגנה. מדובר בסעדים שניתנים על ידי בית המשפט לקורבן האלימות, ומטרתם להרחיק את התוקף מהקורבן ונפרט:

צו הגנה –צו שניתן על פי החוק למניעת אלימות במשפחה. הצו ניתן לבקשתו של עובד סוציאלי או של תובע משטרתי. הצו ניתן כאשר אדם נהג באלימות וקיימת סכנה שינהג שוב באלימות בזמן הקרוב, וכשאדם התעלל בקורבן ושיבש את  התנהלות חייו.

צו הרחקה – צו שניתן על פי הזכות של בן זוג וילדים למדור שלו. הצו ניתן כאשר יש אלימות במשפחה המהווה סכנה. המשטרה יכולה להוציא צו הרחקה לתקופה של שבוע לאחר הגשת תלונה. בית המשפט ייתן צו ל- 3 חודשים ויכול לחדשו שוב עד שנה.

צו למניעת הטרדה מאיימת – מקורו של הצו בחוק למניעת הטרדה מאיימת ואין הכרח להוכיח אלימות פיזית. הצו נועד למנוע הטרדה, מעקב, איומים, והטרדה נפשית.

תביעה אזרחית שהסעד המתבקש הוא פיצויים כספיים בעקבות נזקים ממעשי האלימות .